پروانه انتشار نشریه سیره پژوهی اهل بیت(ع)

08 جولای 2018


نام نشریه: سیره پژوهی اهل بیت(ع)

زمینه:  الهیات و معارف اسلامی(تخصصی)

زبان: فارسی

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

نوع انتشار: مجله ای به نام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی

تاریخ پروانه: 9 شهریور 1394

 


پروانه انتشار نشریه سیره پژوهی اهل بیت(ع)