پروانه انتشار نشریه پژوهش های قرآنی

۱۷ تیر ۱۳۹۷


نام نشریه: پژوهش های قرآنی

زمینه: علوم قرآن و حدیث(تخصصی)

زبان: فارسی

ترتیب انتشار: فصلنامه

نوع انتشار: مجله ای به نام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 

 


پروانه انتشار نشریه پژوهش های قرآنی