به همت اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ؛

کارگاه روش شناسی روش تحلیل تماتیک(مضمونی) برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کارگاه روش شناسی روش تحلیل تماتیک(مضمونی) با حضور استاد دکتر حامد بخشی  عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی به همت  اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

    آخرین اخبار