کتاب تاریخ روابط اسلام و مسیحیت نوشته هیو گدارد ترجمه منصور معتمدی و زهرا مودب منتشر گردید.


کتاب تاریخ روابط اسلام و مسیحیت نوشته هیو گدارد ترجمه منصور معتمدی و زهرا مودب توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کتاب تاریخ روابط اسلام و مسیحیت نوشته هیو گدارد ترجمه منصور معتمدی و زهرا مودب به همت گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردید.

چکیده کتاب: 

رابطۀ اسلام و مسیحیت تاریخی پرفراز و نشیب دارد. در این تاریخ، هم تفاهم و تعامل و همدلی دیده می‌شود و هم تخاصم و رو در رویی. کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینۀ ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دورۀ پیش از اسلام، به دوره‌های مواجهۀ اسلام و مسیحیت می‌پردازد. کتاب نگاهی تاریخی دارد و این مواجهه‌ها را در قالب کنش و واکنش‌های دو طرفه می بیند. مولف معتقد است کنش یک نسل از هردو طرف موجب واکنش نسل بعدی دین دیگر شده است و از این منظر که بنگریم نوعی پیوستگی و تداوم را می‌توان در ارتباط این دو دین مشاهده کرد. مولف نگاهی منصفانه دارد و با وجود آنکه بالاخره خود مسیحی است و طبیعتا از دیدگاهی مسیحی به تحولات رابطۀ این دو دین می‌نگرد در نهایت جانب انصاف را نیز رعایت می‌کند و در دین غیر  فقط عیب و در دین خود فقط حسن نمی‌بیند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *