نویسنده: سیدمحسن میرسندسی

ناشر: پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده کتاب:

هنجار اجتماعی عبارت از قواعد، الگوها و شیوه‌های تثبیت‌شده رفتار در گروه‌های اجتماعی است که در تمام سطوح زندگی انسان‌ها و در همه محیط‌های اجتماعی وجود دارند و عاملی مهم در تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی هستند. بنابراین، بسیاری از مسائل و مشکلات جاری در جامعه ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارند(هرچند علی‌الظاهر در حیطه‌های دیگر جای گرفته باشند). یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش و حل این مشکلات استفاده از الگوهایی است که از طریق مفاهیم جامعه‌شناسی ازجمله هنجارهای اجتماعی معرفی می‌شوند. هرچند غالبا نقش و وجود هنجارهای اجتماعی مسلم و بدیهی فرض می‌شود ولی سوال اساسی این است که هنجارهاچرا و چگونه به وجود می‌آیند؟مسئله‌ای که محور این مطالعه بوده است ودر شکل سوالات زیر مطرح شده است: چارچوب مفهومی و نظری هنجارسازی اجتماعی چیست؟ و عوامل و شرایط مؤثر در ایجاد هنجارهای اجتماعی کدام است؟

هدف کلی از انجام این بررسی  از یکسو اهمیت شناسایی شرایط و عوامل خرد و کلانی است که در ایجاد هنجارها چه به‌صورت عاملی و چه فرآیندی مؤثر هستند و از سوی دیگر واشکافی جنبه‌های مختلف هنجارسازی اجتماعی و به‌کارگیری آن در تحقق امور مورد مطلوب فرهنگی توسط سازمان‌ها و کارگزاران فرهنگی و تبلیغی است.

برای انجام این مطالعه از روش اسنادی و مراجعه به متون مرتبط با موضوع استفاده شده است . در مرحله اول به جمع آوری و توصیف مطالب و در ادامه به تحلیل و نتیجه گیری از آنها اقدام شده است.

عواملی که در این مطالعه برای هنجارسازی شناسائی و تحلیل شد، عبارتند از:

۱- هنجارسازان یا کارگزاران هنجارفرستی که می‌تواند هم شامل افراد در گروه‌ها و محیط‌های کوچک و هم گروه‌ها و سازمان های رسمی باشد.

۲- هنجارپذیران که شامل طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان هنجارسازی شده و به اعتبارات و شرائط گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند.

۳- هنجار مورد نظر که نقش کانونی در فعالیت هنجارسازی ایفا می‌کند و باید مبتنی بر  ویژگیهائی در انطباق با نیازها و فرهنگ محیط‌های اجتماعی هنجارپذیران قرارگیرد.

مجموعه این عوامل در یک شرائط خاص و از طریق برخی سازوکارها امکان تاثیرگذاری مطلوب را فراهم می‌آورند که که برخی از مهمترین آنها عبارتند ار:

توجه به تعمیق و درونی سازی هنجارها.

تمرکز بر اولویت‌های هنجاری و استفاده از شیوه های غیر مستقیم.

توجه به کاربرد مناسب هنر و ظرفیت‌های رسانه.

توجه به نقش گروه های مرجع در جامعه.

روشن است که کیفیت مجموعه این عوامل و شرائطی که بر محیط اجتماعی هنجارسازی حاکم  است، تاثیرات متفاوتی را در برخواهد داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *