کتاب فلسفه تمدن اسلامی چیستی، مبانی و مراحل

نویسنده :دکتر سیدعلیرضا واسعی

ناشر: پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده کتاب:

تمدن اسلامی به باور بسیاری از تمدن پژوهان، یکی از تمدن های بزرگ جهان است که بر پایه رویکردی متفاوت به خدا، هستی، انسان و طبیعت زندگی متفاوتی را برای دسته بزرگی از آدمیان رقم زد. این تمدن که در تضارب فرهنگ مسلمانان، تلاش های هموندان جامعه اسلامی و با بهره گیری از تمدن های همجوار شکل گرفت. در دوره ای از تاریخ به شکوفایی و عظمتی دست یافت که چشم جهانیان را خیره ساخته بود؛ اما در دوره هایی از تاریخ، تابع علل و عواملی، دچار ضعف ها و رکودهایی گردید. این پژوهش کوشید با تعریفی از تمدن اسلامی، مبانی آن را شناسایی کند و به دنبال آن دوره هایی را که بر آن گذشت، به تصویر بکشد تا از آن طریق، راهی برای تمدن بهتر شناسایی کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *