به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی کتاب مبانی و مباحث معناشناسی در جهان اسلام نوشته منقور عبدالجلیل ترجمه دکتر سیدحسین سیدی منتشر گردید.

در چکیده ای از این کتاب می خوانیم: 

اثر حاضر بررسی جامع و پر ارجی است در دانش معناشناسی که مولف ذیل آن به بررسی آرای معناشناسی معاصر و آرای مسلمانان پرداخته است. معناشناسی دانش بررسی معناست. معناشناسی به ماهیت و محتوای واژگان نظر دارد و این دانش متکفل آگاهی از قوانینی است که تغییر و تحول معانی را سامان می بخشد. معنا را در دو رویکرد توصیفی و تجویزی مورد بررسی قرار می دهند. در رویکرد توصیفگرایی تکیه بر مشاهده تحلیل و نتیجه گیری است اما رویکرد تجویزگرایی، نظریه پردازی مطرح است.

وجه مشترک این دو رویکرد در معناشناسی نوین، شناخت قوانینی است که بر نظام زبانی حاکم است؛ اما مسئله دال و مدلول و رابطه میان این دو از مهم ترین مسائل معناشناسی است که حوزه مشترک پژوهش زبان شناسان و معناشناسان است. این حوزه مشترک به مباحثی چون اقسام مفاهیم پیوند خورده است. تحول معنایی، حوزه های معنایی، نظریه های معنا، نظریه بافت، حقیقت و مجاز از موضوع های مهم دانش معناشناسی به شمار می روند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *