به همت گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی؛

کرسی ترویجی تبیین بعد اقتصادی بیانیه گام دوم(نگاه شبکه ای) در راستای تحقق بیانیه گام دوم برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دکتر سیدمحمد حسینی عضو هیات علمی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی گفت: راه حل‌های موثری در بیانیه گام دوم انقلاب برای چالش‌های درونی و بیرونی اقتصاد کشور ارائه شده است، مشروط به اینکه در عمل و در مراحل بعدی رویکرد شبکه­ ای داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سیدمحمد حسینی استادیار گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نشست  تبیین بُعد اقتصادی بیانیه گام دوم (نگاه شبکه ­ای) در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دیدگاه‌ها در حوزه‌های مختلف در بیانیه گام دوم باید شبکه‌ای شود و این یعنی نگاه­مان به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نگاهی جامع، قدرتمند و دقیق باشد که با آن معیار‌ها و شاخص‌ها سازماندهی و اهمیت و ارجحیت هر یک در ارتباط با هم مورد ارزیابی قرار گرفته­ اند.

وی ادامه داد: برای مثال در بحث توسعه، نگاه شبکه‌ای به این شکل است که هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی را در توسعه و عقب ماندگی کشور موثر دانسته و روابط درونی و تاثیر متقابل آن‌ها را بر یکدیگر در نظر بگیریم.

حسینی افزود: این نگاه چند بُعدی در همه زمینه‌ها می‌تواند باعث رشد و توسعه کشور شود؛ همانطور که با همین دیدگاه کشور در صنایع نظامی و دفاعی و تسلیحاتی باعث پیشرفت‌های چشمگیرشده است.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم به آسیب شناسی کامل و ارائه راه حل‌های راه گشا در زمینه اقتصادی پرداخته است تصریح کرد: درباره چالش‌های اقتصادی به دو چالش بیرونی و چالش درونی پرداخته شده است؛ چالش بیرونی تحریم و چالش درونی عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است.

عضو هیأت علمی گروه فقه کاربردی گفت: راه حلی که برای چالش‌های ذکر شده در بیانیه آمده، اقتصاد درون زای برونگراست، یعنی تقویت توانمندی تولید داخلی در عین استفاده از فرصت‌های اقتصاد جهانی و این امر مستلزم افزایش صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا از طریق کاهش صادرات منابع خام و ارتقاء و بهبود چرخه تبدیل منابع طبیعی به کالای نهایی است و این از طریق دانش بنیان شدن تولید میسر است، یعنی عامل و محرک تولید باید تولید، توزیع و کاربرد دانش باشد.

    آخرین اخبار