به همت گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می گردد؛

کرسی ترویجی تبیین بعد اقتصادی بیانیه گام دوم(نگاه شبکه ای) در راستای تحقق بیانیه گام دوم

ارسال شده در تاریخ   ۱۷ آذر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کرسی ترویجی تبیین بعد اقتصادی بیانیه گام دوم(نگاه شبکه ای) در راستای تحقق بیانیه گام دوم با ارائه دکتر سیدمحمد حسینی استادیار گروه فقه کاربردی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر وحید ارشدی استادیار گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی به عنوان ناقد و دکتر سعید خدیوی عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد.

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ تا ۱۴ 

مکان: دانشگاه فردوسی، درب غربی(شهید باهنر) بلوار پژوهش، ساختمان پژوهشکده ها، طبقه دوم، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

 

    آخرین اخبار