رتبه دوم- کتاب نگاهی نو به جریان عاشورا- دکتر سیدعلیرضا واسعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: کنگره دین پژوهان

تقدیر شده از:دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه: رتبه دوم

با عنوان اثر: کتاب نگاهی نو به جریان عاشورا

فراخوان: 1386

سطح: استانی