گروه پژوهشی فقه کاربردی جدید

_

گروه در یک نگاه

_
  • مدیر : حجت الاسلام علی شفیعی
  • تأسیس: ۱۳۷۳ شمسی
  • ۱۱ اثر منتشر شده
  • اجرای بیش از ۱۲ پروژه
_

اعضای هیئت علمی

_
  • حجت الاسلام علی شفیعی
  • دکتر سیدمحمد حسینی
_

افتخارات

_
  • جایزه ملی، ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر
  • رتبه شایسته تقدیر، دهمین فراخوان حوزه علمیه خراسان
  • رتبه اول، جشنواره آثار قرآنی حوزوی

فعالیت‌های فقهی پژوهشکدۀ اسلام تمدنی از سال ۱۳۷۳ آغاز شد و از سال ۱۳۷۷ به صورت یک گروه مستقل و با عنوان گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، تلاش‌های خود را معطوف به نیازهای جامعه و حوزه علمیه، توسعه و ارتقا بخشید. این گروه با داشتن پشتوانۀ قوی فکری و علمی و در مسیر بالندگی و رشد کمی و کیفی فرایند استنباط و کارکردهای آن تمرکز یافته و در موضوعات متنوع مرتبط با فقه و اصول، به­ ویژه مسائل مستحدثه درون فقهی و مباحث فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول، محصولات فاخری را به جامعۀ علمی حوزوی و دانشگاهی تقدیم داشته است.

پس از تأسیس رسمی پژوهشکده، گروه با تغییر عنوان، با نام «گروه پژوهشی فقه کاربردی» مأموریت و اهداف جدیدی برای خود تعریف کرد تا از مباحث نظری محض، به سوی پژوهش­ ها و مطالعات متناظر با نیازهای عینی جامعه گام بردارد و هم ­اکنون پروژه هایی با این رویکرد را دنبال می­کند.

تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی‌ـ ایرانی از طریق انجام پژوهش‌های فقهی معطوف به نیازهای جامعه.

اهداف کوتاه­ مدت (۲ ساله):

پژوهش در زمینه­ های:

۱- مرجع‌شناسی توصیفی و تدوین اقتراح با محوریت فقه شهر و شهرنشینی؛

۲- ساختار مفهومی فقه شهر و شهرنشینی؛

۳- نقد مبانی و آرای فقهی سلفیه (وهابیت)؛

۴- مبناشناسی و بررسی تطوّرات تاریخی فقه مقارن.

اهداف بلند­مدت(۵ ساله):

پژوهش در زمینه­ های:

۱- فقه شهر و شهرنشینی؛

۲- فلسفۀ فقه و اصول فقه معطوف به تمدن اسلامی؛

۳- جریان‌شناسی مذاهب فقهی در تمدن اسلامی.

اعضای گروه:

۱- حجت الاسلام علی شفیعی – مدیرگروه فقه کاربردی، استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

۲- دکتر سیدمحمد حسینی – استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

۳- فاطمه مسعودی- کارشناس امور پژوهشی.

 

شورای علمی گروه:

۱- حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار دانشگاه باقر العلوم

۲- دکتر محمدتقی فخلعی ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد

۳- حجت الاسلام دکتر محمدرضا کاظمی گلوردی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد

۴- حجت الاسلام علی شفیعی ،استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۵- دکتر سیدمحمد حسینی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

محققان:

۱- حجت الاسلام دکتر علی الهی خراسانی،  درحال تحصیل درسطح۴ حوزه و دارای مدرک دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۲- حجت الاسلام دکتر سیدمهدی مرویان حسینی – دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۳- بلال شاکری- درحال تحصیل درسطح۴ حوزه و دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۴- حجت الاسلام مصطفی درّی – در حال تحصیل در سطح چهار حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۵- دکتر بهنام طالبی طادی- دارای مدرک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۶- حجت الاسلام سیدرضا شیرازی؛ دارای مدرک سطح چهار حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۷- دکتر علی محمدیان-  دارای مدرک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

۸- حسین الهی خراسانی- در حال تحصیل در سطح سه حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده؛

پروژه­ های در دست تحقیق:

۱- مجموعه مقالات فقه تکفیر؛ نقدها و ابهام‌ها – جمعی از نویسندگان؛

۲- گفتگو و کتابشناسی توصیفی فقه شهر – علی الهی خراسانی؛

۳- فقه مقارن؛ مبناشناسی، گونه­شناسی و تطورات تاریخی –علی شفیعی؛

۴- زمینه‌ها و چالش‌های همزیستی با سایر مذاهب در فقه امامیه – سیدمهدی مرویان حسینی؛

۵- بررسی ارتباط متقابل تربیت و اقتصاد بر اساس آموزه‌های اسلامی – سیدمحمد حسینی؛

۶- تصویر انسان در فقه؛ مورد پژوهی جنسیت در فقه معاصر(پروژه موظفی)-  علی شفیعی؛

۷- الگوهای فرهنگی سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام- بهنام طالبی طادی؛

۸- فلسفه علم اصول(مجموعه کارگاه های آموزشی پژوهشی)- حسین الهی خراسانی؛

۹- قواعد اختصاصی فقه شهر – مصطفی درّی؛

۱۰- ضوابط اجتهاد نهادی- سیدرضا شیرازی؛

۱۱- کارآیی فقه از منظر اندیشمندان-

 

پروژه ­های در حال انتشار:

آموزه‌های اسلامی تولید و توزیع – دکترسیدمحمد حسینی؛ منتشر شده

آثار منتشرشده در سال ۹۷-۹۵:

۱- نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت­ گرایی، علی الهی خراسانی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵؛

۲- حقیقت حکم شرعی در اصول فقه ، بلال شاکری، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۶؛

۳- الزامات فراموش شده توسعه پایدار، سیدمحمد حسینی، .انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۶٫

مقالات علمی – پژوهشی در سال ۹۷-۹۴:

۱- اصول فقه؛ رویکردها و روش ها، علی شفیعی، مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه کاوشی نو در فقه، بهار ۹۴

۲- رویکردها و روش های اصول فقه در نگاهی تحلیلی، علی شیفیعی، مقاله علمی تخصصی در فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، زمستان ۹۴

۳- اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران، سیدمحمد حسینی، مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه اقتصاد مقداری، تابستان ۹۲ انتشار ۹۴

۴- اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علی توصعه مالی- رشد اقتصادی در ایران، سیدمحمد حسینی، مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، زمستان ۹۴

۵- درآمدی بر مبانی و آسیب شناسی رویکردها و روش های اصول فقه، علی شفیعی. جستارهای فقهی و اصولی،ش ۴ پاییز ۱۳۹۵؛

۶- بن نگره شخصیت گرایی در اصول فقه و هویت یابی نظریه حق الطاعه (مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی)، علی الهی خراسانی مقالات علمی پژوهشی،جستارهای فقهی و اصولی، ش ۱،زمستان ۱۳۹۴؛

۷- بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن (مقاله مستخرج از طرح پژوهشی حقیقت حکم شرعی در اصول فقه)،بلال شاکری، مقالات علمی پژوهشی،جستارهای فقهی و اصولی، ش ۲ ، بهار ۱۳۹۵٫

۸- درآمدی بر نظریه در فقه(مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی)، علی شفیعی، مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، تابستان ۱۳۹۷

کرسی علمی/ نشست تخصصی/ کارگاه آموزشی- پژوهشی در سال ۹۷-۹۴:

۱-  سلسله نشست های تخصصی اصول و فلسفه فقه- نشست دوم:کرسی نقد چیستی فلسفه علم/ نشست مستقل/ حجج الاسلام علی رحمانی و مرتضی نوروزی/ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

۲- روابط گرم انسانی و توسعه پایدار از منظر قرآن و سنت/ نشست مستقل/ دکتر سید محمد حسینی/ ۱دی ماه ۱۳۹۴

۳- سلسله نشست های تخصصی اصول و فلسفه فقه- نشست سوم: اصول فقه موجود؛ آسیب ها و راهکارها/ نشست مستقل/ آیت الله واعظ زاده خراسانی/ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۴

۴-سلسله نشست های تخصصی اصول و فلسفه فقه- نشست چهارم: کرسی نقد تمایزات منابع علم فقه و علم اصول فقه/ نشست مستقل/ حجج الاسلام حائری و مجتبی الهی خراسانی/ سیف الله صرامی/ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۴

۵- سلسله نشست های تخصصی فقه شهرو شهرنشینی- نشست دوم: کرسی نقد بررسی فقهی بلندمرتبه سازی در شهراسلامی/ نشست مستقل/ حجج الاسلام اسکندری و مجتبی الهی خراسانی/ علی الهی خراسانی/ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-مبانی انسان شناسی در علم فقه /نشست تخصصی/ مهدی مهریزی؛ ۸ خردادماه ۱۳۹۵؛

۷- فقه و حقوق شهروندی /نشست تخصصی/ محمد سروش محلاتی، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۵؛

۸- قواعد فقهی شهرسازی اسلامی  /کرسی ترویجی/ احمد مبلغی(اراده دهنده) ، مرتضی اسکندری(استاد ناقد) شهریورسال۱۳۹۵؛

۹- توان‌سنجی فقه در مهار پیامدهای  روند رو به گسترش اجتناب مالیاتی / نشست تخصصی/ناصر الهی، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵؛

۱۰- اولین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول/کارگاه تخصصی/ (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، مجتبی الهی خراسانی و محمود مروارید، ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵؛

۱۱- دومین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول/کارگاه تخصصی/ (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، مجتبی الهی خراسانی ، علی­ اکبر رشاد، محمود مروارید، و حسنعلی علی‌اکبریان، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۶؛

۱۲- بازنگری در ساختار علم اصول (با تأکید بر قرینه‌شناسی)  /کرسی ترویجی/ ( با مشارکت پژوهشکده فقه و حقوق) رضا اسلامی(ارائه دهنده)، حسنعلی علی اکبریان و محمدعلی خادمی کوشا(اساتید ناقد)، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶؛

۱۳- فقه شهر؛چیستی، ابعاد و ساختار /کرسی ترویجی/ علی الهی‌خراسانی(ارائه دهنده)، عبدالحمید واسطی(استاد ناقد)، ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶؛

۱۴- چالش‌های رویکرد «سنتی» به فقه در حل مبانی و مسائل عمومی فقه شهر / کرسی ترویجی/ ( با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن) مصطفی درّی(ارائه دهنده)، مصطفی اسکندری(استاد ناقد)، ۱ آذرماه ۱۳۹۶؛

۱۵- سومین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول /کارگاه تخصصی/ (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، مجتبی الهی خراسانی، سعید ضیائی‌فر و سیدعلی طالقانی، ۲ اسفندماه ۱۳۹۶؛

۱۶- کرسی نقد کتاب حقیقت حکم شرعی در اصول فقه /نشست تخصصی/ بلال شاکری(نویسنده کتاب)، علی رحمانی(استاد ناقد)، ۳ اسفندماه ۱۳۹۶؛

۱۷- چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول/کارگاه تخصصی/ (دو روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، سیدعلی طالقانی، ۱۵و۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶؛

۱۸- چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر /کرسی ترویجی/ ( با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن) مصطفی درّی(ارائه دهنده)، سیدحمید علوی آزیز(استاد ناقد)، ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۶؛

۱۹- کرسی نقد کتاب نظریه پردازی در گذار از شخصیت گرایی /نشست تخصصی/ علی الهی خراسانی(نویسنده کتاب)، سیدمنذر حکیم(استاد ناقد)، ۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۷؛

۲۰- اولین گارگاه آموزشی پژوهشی فقه خانواده/کارگاه تخصصی/  (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی)، سیدمنذر حکیم، ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷؛

۲۱- فقه نظام خانواده؛ ماهیت شناسی و ساختار /کرسی ترویجی/ ( با مشارکت مرکز تخصصی آخوند خراسانی) علی رحمانی(ارائه دهنده)، سیدمنذر حکیم(استاد ناقد)، ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷؛

۲۲- سنّت جماعت در نماز عید غدیر،/نشست تخصصی/  محمدحسین احمدی فقیه یزدی، ۲۳ مردادماه ۱۳۹۷؛

۲۳- چالش‌های پیش‌روی مکتب نص‌گرایی در حل مسائل فقه شهر / کرسی ترویجی/ مصطفی درّی(ارائه دهنده)، محمود حکمت‌نیا (استاد ناقد)، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۷٫

جوایز و آثار برگزیده در سال ۹۷-۹۵:

۱- راه‌های شرعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها؛ محمدحسین احمدی  و سیدمحمد حسینی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲؛

عنوان جایزه یا برگزیدگی: ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر؛

مرجع اعطاکننده: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛

سطح جایزه: ملی.

۲- کتاب درآمدی بر آیات الاحکام؛ علی شفیعی

عنوان جایزه یا برگزیدگی: کسب رتبه شایسته تقدیر در دهمین فراخوان آثار پژوهشی ۹۳-۹۴

مرجع اعطاکننده: حوزه علمیه خراسان

سطح جایزه: استانی

۳- مقاله التحریر و التنویر و مفسر آن در نگاهی گذرا؛ علی شفیعی

عنوان جایزه یا برگزیدگی: کسب رتبه اول در جشنواره آثار قرآنی حوزوی سال ۹۴

مرجع اعطاکننده: حوزه علمیه خراسان

سطح جایزه: استانی