گروه حکمت و کلام جدید

 

چارت سازمانی گروه

مدیر گروه

دکتر سیدمجید ظهیری

کارشناس گروه

حسین نعمت شاهی

اعضای هیئت علمی گروه

دکتر سیدمجید ظهیری (تمام وقت)

جهانگیر مسعودی (پاره وقت)

دکتر محمد مسعود سعیدی(تمام وقت)

دکتر سید عباس صالحی

 

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال ۱۳۷۴، گروهی پژوهشی تحت عنوان فلسفه و کلام اسلامی تأسیس نمود؛ گروه مزبور که اینک با عنوان حکمت و کلام جدید (یکی از چهار گروه پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) رسمیت یافته است، با پیشینه‌ای بیش از دو دهه و با جلب همکاری ۵۰ تن از فرهیختگان فلسفه و حکمت اسلامی، توانسته است پروژه‌های متعددی را اجرا نموده و در قالب کتب، مقالات، یادنامه‌ها و نشست‌های فاخر علمی، با حضور نخبگان حوزه و دانشگاه، ارائه نماید. گروه حکمت و کلام جدید، به عنوان یکی از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، به منظور نیل به چشم‌انداز خود، اهداف ذیل را تنظیم و بر اساس آن برنامه‌های خود را اجرایی نموده است:

 

 

مأموریت: تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی از طریق انجام پژوهش‌های نظری و بنیادین.

اهداف بلند مدت (۵ساله)

پژوهش در زمینۀ:

۱٫ منطق و روش‌شناسی علوم دینی معطوف به مبانی تمدن نوین اسلامی؛

۲٫  مبانی معرفت‌شناسی دانش‌های دینی در تمدن نوین اسلامی؛

۳٫ مدل‌های نواندیشی دینی متناسب با نیازهای انسان معاصر در ایجاد تمدن برین.

اهداف کوتاه مدت (۲ساله)

پژوهش در زمینۀ:

۱٫ بازسازی منطق حاکم بر اندیشۀ اسلامی؛

۲٫ مدل‌های بایستۀ منطق و روش‌شناسی متناسب با پیشرفت‌های دنیای معاصر؛

۳٫ بازسازی مدل‌های نواندیشی دینی در جهان اسلام؛

۴٫ مبانی نظری معرفت‌شناختی تمدن نوین اسلامی

 

کتب چاپ شده:

عنوان طرح پژوهشی

مجری

گروه‌ها

گرو‌ها جدید

وضعیت ۱

وضعیت (چاپ)

سال چاپ

تعداد صفحه

چکیده کتاب

افقهای کمال

ofoq-haye-kamal

سید محمد حیدر علوی نژاد

حمایتی

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۷۸

۳۰۴

توجۀ فزایندۀ مکاتب فلسفی، روان‌شناسی و حتی سیاسی معاصر به مسألۀ شناخت ماهیت انسان و سعادت و خوشبختی او، و توجه روزاقزون نسل جوان آگاه وپرشور به چنین مسائلی نشان می دهد که این بحث از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان معاصر است. این نوشتار بر آن است تا در پنج فصل دورنمایی از کرانۀ دوردست کمال را به نمایش بگذارد. فصل نخست کلیاتی را دربارۀ موضوع مطرح کرده و ضرورت آنرا اثبات می کند. در فصل دوم، انسان از دیدگاه روان شناسی مورد بحث قرار گرفته وشخصیت سالم انسانی تعریف می شود. فصل سوم انسان کامل را از دیدگاه عرفان مطرح کرده و نظرات این عربی در این باره را مطرح و بررسی می‌کند. در فصل چهارم کمال از دیدگاه فلسفی تعریف شده و نظرات ابن سینا و صدرالمتألهین بازگو و بررسی شده است. فصل پنجم مفاهیم انسان و انسان کامل از دیدگاه قرآن کریم بررسی شده و ویژگیهای انسان کامل از دریچۀ قرآن نمایش داده شده است.

زهره الریاض و نزهه المرتاض
 (سید بن طاووس)

zuhrah-al-riad

محمد الحسینی النیسابوری

حمایتی

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۲

۶۴۸

این کتاب همانگونه که از نامش پیداست در موضوع دانش اخلاق و راه و رسم سیر و سلوک می باشد که بگونه‌ای گزیده و چکیده مراحل این مسیر را در هفت فصل آورده است. فصل اول به موضوع معرفت می پردازد ودر فصل دوم محبت خدا مطرح می شود. فصل سوم به مناجات پرداخته است که مناجاتهای ایشان با خدای خویش در آن ذکر شده است. فصل چهارم به بیان معنای موعظه پرداخته ودر فصل پنجم به مفاهیم معاشرت با دوستان، اخلاص در دوست داشتن، سرزنش و ارزش عمر می پردازد. در فصل ششم صبر و شجاعت معنا شده و داستان شجاعت جعفر بن ابیطالب، حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) به عنوان نمونه ذکر شده است. فصل پایانی به مفاهیم گوناگونی چون فضل وبرتری بنی هاشم، ارزش انسان، بزرگی، غیبت، کرم، بخشش، وفا، مخالفت با هوای نفس، حلم و… می پردازد. شایان گفتن است که در این کتاب همچون کتب عرفانی از شعر، زیاد استفاده می شود.

نقد و بررسی نظریه تفکیک

tafkik

محمد رضا ارشادی نیا

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۲

۷۳۱

اصطلاح تفکیک که برای نشان دادن تباین کلی میان سه طریق فلسفه ، عرفان و معارف خالص دینی مطرح شده؛ اگر چه عنوان جذابی بوده، ولی حاوی ابهامات وایهاماتی است. به نظر می رسد عمده پیام این نظریه باطل بودن همۀ ره‌یافت‌های فلسفی و عرفانی باشد. این نوشتار در پی آن بوده تا ادعاهای این دیدگاه را بررسی کرده وانتقادات آنها علیه فلسفه و عرفا را بازخوانی کند ومیزان علمی بودن روش و منش آنها را بررسی کند. این کتاب در شش فصل نظرات اهل تفکیک را در شش موضوع شناخت‌شناسی، هستی‌شناسی، جهان‌شناسی، معرفت‌نفس، معادشناسی و خداشناسی نقل  و بررسی می‌کند.

اشعه اللمعات
(الشیخ نورالدین عبدالرحمن جامی)

asheaah-al-lamaat

هادی رستگار مقدم

حمایتی

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۳

۲۴۰

عرفان عملی و نظری دو مقولۀ مهم در میراث فرهنگی مسلمانان است که  در تربیت فکری و روحی بشر، سهم بسزایی داشته و دارد. کتاب اشعّۀ اللمعات نوشتۀ عبدالرحمان جامی شرحی است بر لمعات فخر الدین عراقی از عارفان و شاعران قرن هفتم هجری که در ۲۸ لمعه مباحث اساسی عرفان نظری را کاویده است. در این کتاب می توان مباحث و موضوعاتی چون مبدأیت عشق، کمال جلا و استجلا، محبوب و محب، تجلیات ارباب سلوک، دفع شبهات سیر و سلوک، حجب نورانی و ظلمانی، قوس وجوب و امکان، تمایز تنوع تجلیات معشوق، سبب حرکت عاشق، فراخی حوصلۀ عاشق، کمال تجرید و تفرید عاشق، تفاوت علم الیقین- عین الیقین- حق الیقین، کیفیت مراقبه‌ی محب از محبوب، مبدأ شهود عاشق و … را پیگیری کرد. 

انوارالعرفان
(ملا اسماعیل اسفراینی رویینی)

anvar-al-erfan

سعید نظری توکلی

حمایتی

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۳

۴۸۰

انوار العرفان کتابی است مشتمل بر یک دوره معارف اسلامی به روش فلسفی- کلامی. مؤلف در این اثر ضمن بیان مطالب فلسفی بر اساس مبانی حکمت متعالیه به آرای موجود در هر مسئله، مطابق حکمت مشاء و اشراق و اصول کلامی اشاعره و معتزله اشاره دارد. هم‌چنین گاه‌گاهی نظری به سخنان اهل عرفان، به‌ویژه ابن عربی می‌اندازد. این تحقیق در یک پیش گفتار دربارۀ شخصیت مؤلف، یک مقدمه جهت تعریف اصطلاحات مورد نیاز و سه مقصد و یک خاتمه گردآوری شده است. مقصد اول در شناخت ذات و صفات خدا می باشد و مقصد دوم به بیان اقسام ممکنات و کیفیت صدور معلولات از مبدأ، و بیان مقام نبوت و امامت و… می پردازد. در مقصد سوم موضوع معاد مطرح شده و در خاتمه برخی از مطالب ضروری چون حقیقت ملائکه، جن و شیاطین، معنای عرش و کرسی و… ارائه می گردد. 

سیری در کانون نویسندگان ایران

SeiriDarKanunNevisandegan2

مسلم نجفی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۳

۲۸۰

تأمل و اندیشه در درون و خویشتن شناسی نیاز همیشگی انسان و جوامع بوده است و امروزه این نیاز، بیش از پیش ضرورت واهمیت یافته است. از سوی دیگر نظر به موقعیت مهم جریانات سیاسی و فرهنگی در تاریخ هر کشور این نوشتار بر آن است تا شاخه ای از جریان روشنفکری ایران را به نام کانون نویسندگان ایران معرفی و بررسی نماید. در این نوشتار چهار فصلی نخست تاریخچۀ این کانون در داخل و خارج کشور بازگو شده؛ سپس پندارها وباورهای آنان به بحث وبررسی گذاشته می شود. در فصل سوم موضوع آزادی اندیشه و بیان به عنوان مهم‌ترین شعار این کانون مطرح و تحلیل می شود. و فصل چهارم این کتاب چندی از فعالان این کانون چون جلال آل احمد، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری و … معرفی می شوند.

تأثیر مبانی فلسفی در متون دینی
 از دیدگاه امام خمینی(ره)

tasir-e-mabani-falsafi

محمد رضا ارشادی نیا

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۴

۱۵۷

 راز جاودانگی قرآن کریم در استواری آن بر مبانی عقلانی است. قرآن در این باره هندسۀ معرفتی ویژه ای دارد. در این نوشتار تأکید بر اندیشه هایی است که از مشرب عقلی – عرفانی برخوردار بوده و قرآن و روایات و مفاهیم و آموزه‌های دینی را با این روش نفسیر کرده‌اند. در این میان، امام خمینی جایگاه ویژه ای دارد. این کتاب با تأمل در آثار امام در سه فصل، موضوع پژوهش خود را دنبال کرده است: فصل نخست: روش‌شناسی اندیشۀ امام خمینی؛ فصل دوم: مطالبی دربارۀ خدا، انسان و جهان است که بدون فکر فلسفی و ذوق عرفانی تبیین درست و خردپسندی نمی یابند. فصل سوم: بررسی واژه‌ها و اصطلاحات متون دینی است که نویسنده با طرح آنها نشان داده است که این اصطلاحات در هاله‌ای از عقلانیت و عرفان فرو رفته و برای تبیین آن‌ها نیاز به فکر فلسفی و ذوق عرفانی است.

صدرای زمان یادنامه حکیم متاله
سید جلال الدین آشتیانی

ashtiyani

جمعی ازنویسندگان

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۴

۳۳۲

این کتاب به یاد فیلسوف بزرگ مرحوم سید جلال الدین آشتیانی در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است. این نوشتار در چهار بخش، شخصیت علمی و دینی این حکیم بزرگ را به تصویر می کشد. در بخش نخست، گفت وگو‌ها و مصاحبه‌هایی با آیات و دانشوران بزرگ دربارۀ مرحوم آشتیانی گردآوری شده و در بخش دوم مقالاتی چند، پیرامون شخصیت علمی ونظرات ودیدگاههای فلسفی ایشان آمده است. بخش سوم به بیان خاطرات دوستان و شاگردان ایشان پرداخته ودر بخش بعدی مقاله ای جهت کتاب شناسی تألیفات ایشان تنظیم شده است.

عدالت درگفتمان انقلاب اسلامی

edalat

محمد علی ندایی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۵

۱۳۶

عدالت، آرمانی فطری است که همواره در رأس برنامه‌های ادیان الهی و نیز همه خردمندان بوده است. گره خوردن زندگی جمعی به عدالت، از همان آغاز، فلاسفه و دانشوران را بر آن داشت تا برای سامان‌دهی مدنیّت و حیات اجتماعی انسان، به مفهوم عدالت، توجه ویژه کنند. انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان حرکتی احیا‌گرانه و تمدّن‌ساز، توجّه جدّی به «عدالت» را احیا کرد تا بتواند جامعه‌ای پویا و فعّال را پی‌افکند. اثر حاضر مفهوم عدالت را در گفتمان انقلاب اسلامی، در چند فصل،‌کاویده و نگرگاه‌های دانشوران مسلمان و غریبان را تطبیق کرده است، سپس نظر چند تن از معماران انقلاب اسلامی را در این باره مطرح کرده است. جلوه‌های عدالت و ظهور و بروز آن در اصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل پایانی این نوشتار است.

فقیه پارسا (یادنامه آیت‌الله العظمی فلسفی)

FaghihParsa

جمعی از نویسندگان

فلسفه

حکمت و کلام جدید

مشهد

چاپ شد

۸۵

۳۵۰

این نوشتار نخستین دفتر از تلاش جمعی از شاگردان آیۀ الله فلسفی است که در جهت بازتاباندن چهرۀ درخشان ایشان به کارر فته است. این مجموعه در چهار بخش گردآوری شده است: بخش نخست تصویری از زندگی ایشان را نمایش می دهد. در بخش دوم مقالاتی معرفی می شوند که در بارۀ ایشان نگاشته شده است. بخش سوم تحت عنوان میراث اندیشه، چندی از مباحث وسخنرانی‌های علمی و درسی ایشان می آید. و بخش پایانی به گفت وگوها و خاطرات ایشان اختصاص دارد.

مدرس صالح (یادنامه آیهالله صالحی)

2مدرس صالح

جمعی از نویسندگان

فلسفه

حکمت و کلام جدید

مشهد

چاپ شد

۸۵

۲۸۸

 بدون تردید آیت‌الله سید میرزا حسن صالحی از موفق‌ترین اساتید حوزه مشهد در نیم قرن اخیر بوده است. خدمات ارزنده ایشان در عرصه‌های علمی و اخلاقی، دقت نظر، شکیبایی، مردم‌داری و خدمت به جامعه اسلامی ستودنی است. این نکوداشت تلاشی است هر چند محدود و ناتمام در راستای شناساندن زوایایی از شخصیت و خدمات فرهنگی او و گامی است اکتشافی در تبیین بخشی از تاریخ معاصر حوزه علمیه مشهد.

نظریه های امروزی شناحت

nazariyye-haye-shenakht

سید علی حقی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به پژوهشگاه

چاپ شد

۸۵

۸۴۸

 به نظر می‌رسد این کتاب، نخستین اثر مبسوطی است که در عرصۀ معرفت‌شناسی به فارسی ترجمه شده است. ویژگی بارز این کتاب این است که بحث‌های جاری معرفت‌شناسی کنونی به روشنی و وضوح هر چه تمام‌تر بررسی و نقادی شده است. این نوشتار در هفت بخش گردآوری شده است. در فصل اول اصطلاح شناخت معنا شده و حوزه های آن مشخص می شود و نظریه‌های مربوط به شناخت مطرح می گردد. فصل دوم به بررسی نظریه‌های بنیان گرا پرداخته و در فصل سوم نظریه‌های انسجامی مطرح و بررسی می شوند. فصل چهارم، نظریه های برون انگارانه را بررسی کرده و در فصل پنجم تجویزهای معرفتی مطرح و ساز و کار آن بررسی شده و نفی نظریۀ برون انگاری اثبات شده است. در فصل ششم رابطۀ معرفت شناسی و عقلانیت بررسی شده و در فصل هفتم نظریۀ واقع گرایی مستقیم بررسی شده است.

هرمنوتیک و نواندیشی دینی

hermonotic

جهانگیر مسعودی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۸۶

۴۰۸

کتاب حاضر بر این اساس فراهم گردیده است تا مروری مختصر بر مهمترین مختصات هرمنوتیک فلسفی گادامر داشته و از این رهگذر به پاره‌ای مشابهت‌ها میان دستگاه فکری او و مختصات معرفت‌شناسی پاره‌ای از نواندیشان دینی در جامعه اسلامی ایران اشاره داشته باشد. این نوشتار بر محور چرایی توجه نواندیشان مسلمان معاصر به مباحث هرمنوتیک و دلیل تشابه گفتمان آنها با گفتمان گادامر و هم‌کیشان وی و چگونگی تأثیر ایده‌های هرمنوتیکی بر اندیشه نواندیشان معاصر مسلمان شگل گرفته است. این مسائل سرچشمه‌های آغازین پژوهش را شکل داده‌اند. فصل دوم و سوم به بررسی مهمترین مختصات هرمنوتیک فلسفی گادامر و نقد مختصر آنها، و فصل چهارم، به بحث رویارویی تمدن اسلامی و غرب و تاریخ نواندیشی دینی ایران معاصر اختصاص یافته است. فصل پنجم و ششم نیز به بررسی وجوه تشابه گادامر و نواندیشان تجددگرا و واکاوی مسائل و فرضیات می‌پردازد. مهمترین چالش و دغدغه نواندیشان مسلمان، بحث «سنت دینی و تجدد» است که این خود ریشه‌ای معرفت‌شناسانه دارد و مبتنی بر «فهم» می‌باشد. هرمنوتیک نیز دانشی است که تئوری‌های مربوط به فهم را بیان می‌دارد. از سویی عالمان و متفکران در تولید و اقتباس اندیشه‌ها فارغ از مواضع پیشین نیستند و در بسیاری از مواقع می‌کوشند به نظریاتی چنگ زنند که آنان را در تثبیت مواضع اولیه یاری نماید. ایده‌های هرمنوتیکی، برای نواندیش مسلمان که به دنبال وفاق میان «سنت» و «تجدد» است تکیه‌گاه بسیار مناسبی به شمار می‌آید و راه‌های برون‌رفت از مشکل فوق را به او می‌آموزند.

علم عقل دین

elm-aql-din

سید علی حقی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به پژوهشگاه

چاپ شد

۹۰

۳۵۱

 علم، عقل و دین کتابی است که در آن، نویسنده نسبت علم و دین و پیامدهای نگرش علمی را برای دین باز میگوید. پیام اصلی نویسنده – که خود از روحانیان آیین مسیحیت است- این است که الهی دانان معمولاً و غالباً، بدون آنکه در علم و رهاوردهای نگرش علمی نقادانه بنگرند، آنها را تنقیح ناشده و غیرنقادانه در الهیات به کار بردهاند. اگر علم و دین را نسبتی هست، که وی معتقد است هست، باید این نسبت، هوشمندانه و آگاهانه و نقادانه باشد.

منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین

kh155-b203

سعید توکلی

حمایتی

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۹۰

۷۱۴

 یکی از معدود متکلمینی که با مراجعه به منابع مورد اعتماد اهل سنت بر مقام ارجمند ائمه اطهار استدلال کرده، محمد‌بن‌اسحاق حموی بوده است. کتاب حاضر تالیف این متکلم شیعی است که در عصر صفویه در ایران می‌زیست.

تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک

tafsir-hermonotik

علی‌رضا آزاد

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۹۱

۳۴۳

 وجود موضوعات و دغدغه‌های مشترک میان علم تفسیر قرآن و دانش هرمنوتیک، گفت‌و گوی آگاهانه میان این دو حوزه اندیشه‌ورزی را ضروری ساخته است و مطالعات تطبیقی، بسترساز چنین تعاملاتی خواهند بود. کتاب حاضر در پی مقایسه مبانی پنچ روش اصلی تفسیر قرآن و دیدگاه‌های مطرح شده در هرمنوتیک کلاسیک است و نشان می‌دهد که علی‌رغم برخی پیش‌فرض‌ها و مبادی معرفتی متفاوت، شباهت‌هایی میان عام تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک و نیز میان مبانی خاص روش‌های قرآن و انگاره‌های برخی از هرمنوتیست‌های کلاسیک وجود دارد.

استاد حکیم (یادنگار آیت‌الله سید عزّالدین زنجانی)

HakimZanjan

جمعی از نویسندگان

فلسفه

حکمت و کلام جدید

مشهد

چاپ شد

۹۲

۴۲۰

به‌مناسبت چهلمین روز ارتحال آن استاد فقید و مرجع عالی مقام، گروهی از شاگردان ایشان و اصحاب اندیشه گرد هم آمدند تا خاطرات علمی و معنوی خود را از معظم‌له، با تأکید بر جنبه‌های حکمی، فلسفی و عرفانی ایشان، به رشته تحریر در آورند.

آینده ادیان در روند جهانی‌شدن

AyandeAdyan

مهران رضایی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۹۳

۲۲۴

فرآیند جهانی شدن به جهت قرار داشتن در حوزه مطالعات آینده نگر تا حدّی از جنبه های علمی ـ تخیلی مرسوم در این گونه مطالعات بی نصیب نبوده است. این امر به ویژه در آغاز این مطالعات با آینده نگری‌هایی که در مورد سرعت این فرآیند می‌شد موجب جلب توجه بسیاری گردید. طبیعی است در چنین فضای افراط گریانه‌ای، تفریط گری‌هایی نیز از طرف برخی در مورد غلوآمیز بودن این مطالعات وجود داشته باشد. حدود دو دهه از طرح این بحث در علوم اجتماعی می‌گذرد و امروزه با وجود برخی کارهای تجربی که در مورد این پدیده انجام شده تدریجاً دولت‌ها و افراد با پرهیز از وجوه افراطی و داستان پردازی‌های اولیه به دنبال یافتن تحلیل‌های کارآمدی برای برنامه‌ریزی ناظر به این پدیده‌اند.
تأثیرات این پدیده بر ادیان نیز به ویژه برای طرفداران روایت‌های سنتی از دین می‌تواند هشدار دهنده باشد.

امامت سر خاتمیت (پژوهشی تحلیلی در خاتمیت و رابطه آن با امامت)

EmamatSereKhatamiat

عباس جوارشکیان

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به بوستان

چاپ شد

۹۴

۲۸۸

تبین فلسفه خاتمیّت بر مبنای نظریه بلوغ عقلی بشر، دو چالش اساسی را فراروی اندیشه اسلامی قرار می‌دهد: یکی ختم دیانت و دیگری ختم ولایت و امامت. از سوی دیگر، قبول اجتهاد در دوره غیبت، باور به لزوم وجود امام در دوره خاتمیّت را با چالش فزون‌تری روبه‌رو می‌سازد. در اثر حاضر پس از تبین فلسفه نبوت و اثبات نیازمندی دائمی و حداکثری بشر به آموزه‌های دینی، نظریه بلوغ عقلی، به عنوان ملاک و مناط خاتمیّت، مورد نقد و انکار قرارگرفته و در پاسخ به چالش‌های یاد شده، مناط و ملاک جدیدی ـ انسان کامل ـ برای خاتمیّت ارائه می‌گردد که می‌تواند محکم‌ترین دلیل بر حقانیّت شیعه در اعتقاد به امامت محسوب شود.

معرفت‌شناسی تجربه دینی (ترجمه)

MarefatShenasiTajrobeDini2

سید علی حقی

فلسفه

حکمت و کلام جدید

ارسالی به پژوهشگاه

چاپ شد

۹۵

۵۰۴

در این کتاب به پرسش‌های بنیادی در فلسفه دین پرداخته می‌شود؛ آیا ممکن است تجربه دینی قرینه‌ای را برای دفاع از باور دینی تامین کند؟ اگر ممکن است، چگونه؟ کیث یندل علیه این برداشت استدلال می‌کند که تجربه دینی وصف ناپذیر است و در عین حال مدافع این نگرش است که تجربه مینوی قوی، تامین کننده قرینه‌ای است به نفع «خدا وجود دارد». به اعتقاد وی، علم اجتماع و سایر تبیین‌های غیر دینی از باور و تجربه دینی، ستاننده قوّتِ قرینه‌ای تجربه دینی نیست. گوهر استدلال یندل، به صورت بندی و کاربردِ اصلی سزاوار وشایسته در باب قرینه تجربی مربوط می‌شود. در فصل پایانی این کتاب، ربط مسائل مفهومی غیر تجربی به تجربۀ دینی بررسی می‌شود.  ویژگی جذاب و دلربای این کتاب این است که گستره آن محدود به هیچ یک از سنّت‌های فرهنگی دینی نیست، بلکه در آن، طبیعت تجربه دینی سنت‌های گوناگون در شرق و غرب، شناسایی و ردیابی می‌شود.

 
 

 

طرح‌های پژوهشی در دست انجام

ردیف

نام طرح

نام محقق

۱  

معرفی نظام های منطق توسعه یافته و جایگزین

سید مجید ظهیری

۲  

مدل بایسته گفتمان دینی و گفتمان مدرنیته

جهانگیر مسعودی

۳  

معرفت شناسی دینی بر اساس رویکرد اخلاقی به فضایل معرفتی

سعیده فخّار

۴  

ترجمه و نقد کتاب: مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته

حجت ایمانی کیا