_

گروه در یک نگاه

_
 • مدیر : دکترسیدمجید ظهیری
 • تأسیس: ۱۳۷۴شمسی
 • ۱۷ اثر منتشر شده
 • اجرای بیش از ۱۸ پروژه
_

اعضای هیئت علمی

_
 • دکتر سیدمجید ظهیری
 • دکتر محمدمسعود سیعیدی
 • دکتر سیدعباس صالحی
_

افتخارات

_

  دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال ۱۳۷۴، گروهی پژوهشی تحت عنوان فلسفه و کلام اسلامی تأسیس نمود؛ گروه مزبور که اینک با عنوان حکمت و کلام جدید (یکی از چهار گروه پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) رسمیت یافته است، با پیشینه‌ای بیش از دو دهه و با جلب همکاری ۵۰ تن از فرهیختگان فلسفه و حکمت اسلامی، توانسته است پروژه‌های متعددی را اجرا نموده و در قالب کتب، مقالات، یادنامه‌ها و نشست‌های فاخر علمی، با حضور نخبگان حوزه و دانشگاه، ارائه نماید.

  گروه حکمت و کلام جدید، به عنوان یکی از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، به منظور نیل به چشم‌انداز خود، اهداف ذیل را تنظیم و بر اساس آن برنامه‌های خود را اجرایی نموده است:

  توسعه و نشر اندیشه های فلسفی و کلامی متناسب با حل مسائل روز جامعه

  اهداف گروه :

  ۱- تعمیق و توسعه اندیشه دینی در حوزه معرفت فلسفی و کلامی؛

  ۲- تبیین و دفاع از اعتقادات دینی؛

  ۳- تقویت بنیان های فلسفی ـ کلامی نظام اسلامی‌.

  سیاست‌ها :

  ۱- بازخوانی و بازسازی فلسفه اسلامی در جهت پاسخگویی به مشکلات انسان معاصر؛

  ۲- واکاوی جریان‌های روشنفکری دینی در جهان اسلام؛

  ۳- تبیین مساله تقابل سنت و تجدد؛

  ۴- شناخت راه‌های بازسازی و احیای دین در جهان معاصر؛

  ۵- بازخوانی و بازسازی سنت فلسفی ـ کلامی اسلام در جهت حل معضلات کلامی جدید.

  برنامه‌ها:

  برنامه های این گروه در زمینه پروژه های کاربردی و بنیادی عبارت اند از:

  ۱- شناخت ویژگی‌ها و باورهای انسان جدید؛

  ۲- شناخت بحران های دنیای جدید؛

  ۳- بررسی تشکیکات وارد شده بر فلسفه اسلامی و فلسفه‌های مشابه آن و دست‍یابی به راه‌کارهایی برای کارآمد کردن فلسفه اسلامی؛

  ۴- کالبد شکافی جریان های روشنفکری دینی؛

  ۵- شناخت بایسته سنت های فکری در جهان اسلام؛

  ۶- شناخت جریان های فلسفی ـ فرهنگی ایران معاصر؛

  ۷- نگاه بیرونی به اندیشه های فلسفی و کلامی در عالم اسلام؛

  ۸- بررسی فرآیند نوفهمی دینی و جنبش نرم افزاری از منظر فلسفی.

  ۱– سیدمجید ظهیری، استادیار؛ رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر کل پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، عضوهیئت علمى پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، مدیر گروه حکمت و کلام جدید و معاون پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

  ۲- محمدمسعود سعیدى نامقی، استادیار؛ عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم  وفرهنگ اسلامی.

  ۳- دکتر سیدعباس صالحی، عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، عضو هیئت مدیرۀ مجمع عالی حکمت اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  اویس استادی، کارشناس گروه، دانش آموختۀ فلسفۀ و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

  شورای علمی گروه: حکمت و کلام جدید

  ۱– سیدمجید ظهیری، استادیار؛ عضوهیئت علمى پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، مدیر گروه حکمت و کلام جدید و معاون پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

  ۲- محمدمسعود سعیدى نامقی ،استادیار؛ عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

  ۳– جهانگیر مسعودی ،دانشیار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

  ۴- داوود حیدری، استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

  ۵- علی رضایی تهرانی، استادیار، عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

  ۶- عباس جوارشکیان؛ استادیار، عضوهیئت علمی و مدیر گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، معاون آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

  محققان:

  1. سیدعلی حقى: دانشیارعضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی.
  2. سعیده فخارنوغانی: استادیارعضوهیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه.
  3. سیدعلی طالقانی: استادیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع).
  4. علی رضایی تهرانی: سطح چهار،استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم(ع).
  5. حجت ایمانی کیا: داشجوید کتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  6. منصورمعتمدی: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
  7. فیاض قرائی: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوس مشهد.
  8. عباس جوارشکیان: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
  9. داوود حیدری: استادیار،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

  محصولات گروه حکمت و کلام جدید از زمان تأسیس تا کنون:

  ۱۷ مجلد کتاب چاپ شده؛

  ۱۴ طرح پژوهشی پایان یافته و آماده ارزیابی و انتشار؛

  ۶ طرح پژوهشی در حال اجرا.

  طرح‌های پژوهشی در حال انجام

  1. معرفی نظام‌های منطق توسعه‌یافته و جایگزین (فاز اول) – سید مجید ظهیری
  2. معرفی نظام‌های منطق توسعه‌یافته و جایگزین و ظرفیت آنها برای توسعۀ علوم اسلامی (فاز دوم)- سید مجید ظهیری
  3. مدل بایستۀ گفتمان دینی و گفتمان مدرنیته– جهانگیر مسعودی
  4. ترجمه و نقد کتاب: مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته-حجت ایمانی کیا
  5. تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر، محمدمسعود سعیدی
  6. تحولات نوپدید دینی و معنوی در جهان اسلام، محمدمسعود سعیدی
  1. افق‌های کمال: سید محمد حیدر علوی نژاد- حکمت و کلام جدید- بوستان-۷۸
  2. زهره الریاض و نزهه المرتاض(سید بن طاووس)– محمد الحسینی النیسابوری- حکمت و کلام جدید- بوستان-۸۲
  3. نقد و بررسی نظریه تفکیک– محمد رضا ارشادی نیا- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان- ۸۲
  4. اشعه اللمعات(الشیخ نورالدین عبدالرحمن جامی)– هادی رستگار مقدم-حکمت و کلام جدید- بوستان-۸۳
  5. انوارالعرفان (ملا اسماعیل اسفراینی رویینی)– سعید نظری توکلی- حکمت و کلام جدید- بوستان- ۸۳
  6. سیری در کانون نویسندگان ایران– مسلم نجفی-فلسفه-حکمت و کلام جدید– بوستان-۸۳
  7. تأثیر مبانی فلسفی در متون دینیاز دیدگاه امام خمینی(ره)– محمد رضا ارشادی نیا-فلسفه- حکمت و کلام جدید-بوستان-۸۴
  8. صدرای زمان یادنامه حکیم متاله سید جلال الدین آشتیانی- جمعی ازنویسندگان- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان-۸۴
  9. عدالت درگفتمان انقلاب اسلامی– محمد علی ندایی- فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۸۵
  10. فقیه پارسا (یادنامه آیت‌الله العظمی فلسفی)– جمعی از نویسندگان- فلسفه-حکمت و کلام جدید- مشهد-۸۵
  11. مدرس صالح (یادنامه آیهالله صالحی)– جمعی از نویسندگان– فلسفه- حکمت و کلام جدید- مشهد- ۸۵
  12. نظریه های امروزی شناحت– سید علی حقی-فلسفه- حکمت و کلام جدید- پژوهشگاه-۸۵
  13. هرمنوتیک و نواندیشی دینی– جهانگیر مسعودی- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان –۸۶
  14. علم عقل دین-سید علی حقی- فلسفه- حکمت و کلام جدید-پژوهشگاه-۹۰
  15. منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین- سعید توکلی- حکمت و کلام جدید- بوستان-۹۰
  16. تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک– علی‌رضا آزاد-فلسفه–حکمت و کلام جدید- بوستان –۹۱
  17. استاد حکیم (یادنگار آیت‌الله سید عزّالدین زنجانی)- جمعی از نویسندگان-فلسفه-حکمت و کلام جدید-مشهد-۹۲
  18. آینده ادیان در روند جهانی‌شدن-مهران رضایی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۹۳
  19. امامت سر خاتمیت (پژوهشی تحلیلی در خاتمیت و رابطه آن با امامت)– عباس جوارشکیان-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان-۹۴
  20. معرفت‌شناسی تجربه دینی (ترجمه)– سید علی حقی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- پژوهشگاه- ۹۵
  21. تاریخ روابط اسلام و مسیحیت – دکتر منصور معتمدی- ۹۸

  آثار در دست نشر:

  1. معرفت‌شناسی دینی بر اساس رویکرد اخلاقی به فضایل معرفتی-سعیده فخّار نوغانی (منتقل شده به آثار در حال انتشار)
  2. «نظریه معنویت در قرآن» دکتر محمد مسعود سعیدی نامقی (در حال انتشار)
  3. «درآمدی بر بازسازی نظام‌های منطقی حاکم بر حکمت متعالیه»؛ دکتر سید مجید ظهیری (در حال انتشار)
  4. «دین در دنیای مدرن»؛ دکتر فیاض قرائی (در حال انتشار)

  مقالات علمی پژوهشی اعضاء:

  1. سید مجید ظهیری، توان‌سنجی منطق فازی در تفسیر قرآن کریم، جستارهای در فلسفه و کلام » پاییز و زمستان ۱۳۹۷ – شماره ۱۰۱ علمی-پژوهشی/ISC.
  2. سید مجید ظهیری، نگرش سیستمی به منطق تعریف با تاکید بر کلام رضوی علیه السلام، معارف منطقی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۷.
  3. سید مجید ظهیری، جهانگیر مسعودی، عباس جوارشکیان، تبیین منطقی وحدت‌گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی (با تأکید بر آیه ۲۵ سوره حدید)، پژوهشهای قرآنی،زمستان ۱۳۹۵، شماره ۸۱ علمی-پژوهشی/ISC.
  4. سید مجید ظهیری، تاثیر نوآوری‌های حکمت متعالیه در نفس‌شناسی بر برداشت‌های قرآنی و روایی ( مطالعۀ موردی: اخبار مربوط به خلقت نفوس)، پژوهش‌های عقلی نوین، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ ، شماره ۲ علمی-پژوهشی/ISC
  5. سید مجید ظهیری، جهانگیر مسعودی، حکم‌ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی- معرفت‌شناختی ارسطویی، حکمت معاصر » زمستان ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره ۴ علمی-پژوهشی/ISC
  6. سید مجید ظهیری، نگاهی آسیب شناسانه به مدیریت چالش های اعتقادی در جهان اسلام، پژوهش های اجتماعی اسلامی، زمستان ۱۳۹۴، شماره ۱۰۷ علمی-ترویجی/ISC.
  7. سید مجید ظهیری، روش شناخت سبک زندگی اسلامی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی‌»، پاییز ۱۳۹۲، شماره ۹۸ علمی-ترویجی/ISC.
  8. سید مجید ظهیری، اخلاق سیاسی و تعادل اجتماعی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی‌»، بهار ۱۳۹۲، شماره ۹۶، علمی-ترویجی/ISC.
  9. محمدمسعود سعیدی، «نگرش سکولار، نظریه‌های سکولاریزاسیون و جامعه‌ی ما» ، مجله‌ی علوم‌ اجتماعی، دوره‌ی دوم، شماره‌ی۲، سال ۱۳۸۴، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد (علمی- پژوهشی).
  10. محمدمسعود سعیدی، «نقد آرای شجاعی‌زند درباره‌ی عرفی‌شدن» ، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶ ، (علمی- پژوهشی)، ص ۱۱۶- ۱۳۴
  11. محمدمسعود سعیدی، «جایگاه تنوع روش‌شناختی در جامعه‌شناسی دین» ، مجله‌ی مطالعات اجتماعی ایران، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۲ (علمی- پژوهشی). صص ۶۰-۸۰
  12. محمدمسعود سعیدی، «Ibn Khaldun and Indigenous Sociology» ، مجله‌ی (الکترونیک) «Islamic Perspective» (علمی- پژوهشی)، شماره‌ی ۱۰، زمستان ۲۰۱۳، صص ۷۳- ۸۰
  13. محمدمسعود سعیدی، «تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ی تاریخی جنبش مشروطه (۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م) و جنبش ملّی (۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲م)» ، مجلۀ (الکترونیک) جامعه‌شناسی کاربردی (علمی- پژوهشی)، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی ۵۳، شماره اول، بهار ۱۳۹۳ ، صص ۱۲۱- ۱۴۰
  14. محمدمسعود سعیدی، «تبیین تطبیقی- تاریخی گذار به شیوه‌های مردم‌سالارانه‌ی ادارۀ جامعه با تأکید بر نقش دیدگاه‌ها و مواضع روحانیت» مجله‌ی جامعه‌شناسی تاریخی (علمی- پژوهشی)، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ص۲۳۵-۲۷۶.
  15. محمدمسعود سعیدی، «Increasing the Effectiveness of Sociology in Islamic Culture» ، مجلۀ (الکترونیک) «Islamic Perspective» (علمی- پژوهشی ISC)، شمارۀ ۱۷، بهار ۲۰۱۷، ص ۱۰۹-۱۲۹
  16. محمدمسعود سعیدی، علل، انگیزه و پیامدهای ورود افراد به عرفان حلقه، فصلنامه علوم اجتماعی، دورۀ ۲۴، شمارۀ ۷۹، زمستان ۹۶ ، ص۱۵۳-۱۹۵ (دانشگاه علامه طباطبایی) (علمی- پژوهشی ISC)
  17. محمدمسعود سعیدی، مطالعۀ جامعه‌شناختی انرژی‌ درمانی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۶، ۷۵-۱۰۰ (علمی- پژوهشی ISC)
  18. محمدمسعود سعیدی، پژوهش تاریخی-تطبیقی در سازه‌های اجتماعی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی، سال هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان، ۱۳۹۷، ۱-۱۷ (علمی- پژوهشی ISC)
  19. محمدمسعود سعیدی، نظریۀ معنویت در قرآن، دو فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، شمارۀ ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹، ۱۸۵-۲۱۳.
  20. محمدمسعود سعیدی، سلوک معنوی در قرآن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های قرآنی، شمارۀ ۳۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹، ۱۲۹-۱۵۱.
  1. کرسی تخصصی تبیین مشارکت در گروه عرفان حلقه (در حال تصویب خواهی در کمیتۀ دستگاهی)، محمدمسعود سعیدی
  2. کرسی ترویجی نقد ایده ها و عملکرد گروه عرفان حلقه، محمدمسعودی سعیدی، ناقد حجت الاسلام مهدی سالاری، ۰۸/۰۳/۱۳۹۷
  3. کرسی ترویجی مطالعۀ میدانی انرژی‌درمانی، عرفان حلقه، محمدمسعودی سعیدی، ناقد حجت الاسلام مهدی سالاری، ۰۱/۰۵/۱۳۹۷
  4. کرسی ترویجی نقد کتاب امامت سرّ خاتمیت، عباس جوارشکیان، ناقد: حجت الاسلام سیدموسی صدر، حجت الاسلام دکتر سیدعلی طالقانی، ۲۱/۰۸/۱۳۹۷