گروه قرآن و مطالعات اجتماعی

چارت سازمانی گروه

 سرپرست گروه

 محمد بهرامی

کارشناس گروه

کاظم مصباح

اعضای هیئت علمی گروه

 

دکتر محمد خامه گر

 محمد بهرامی
 دکتر سید مصطفی احمدزاده
 دکتر سیدعلی نقی ایازی
 سیدمحسن میرسندسی

 

گروه پژوهشی تفسیر و علوم قرآنی از سال ۱۳۶۸ ، هم زمان با تأسیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی این نهاد است که در این مدت، جمعی از فضلا و پژوهشگران با سابقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در آن فعالیت علمی و پژوهشی داشته‌اند. اندوخته این تلاش‌ها، تجربه‌ای گرانسنگ در زمینۀ نگارش‌های تفسیری، معجم نگاری‌های قرآنی و نگارش مقاله‌های علمی در حوزه علوم قرآن و معارف قرآنی است.

مهم‌ترین آثار پژوهشی گروه تفسیر و علوم قرآنی عبارت‌اند از: تفسیر راهنما (۲۰ جلد)، فرهنگ موضوعی تفاسیر (۳ جلد)، فرهنگ کاربردی واژگان قرآن، ترجمه تفسیر کاشف (۸ جلد) ، فصل‌نامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های قرآنی (۸۳ شماره) و تک نگاشت­های قرآنی.

گروه علوم اجتماعی این گروه از سال ۱۳۷۰ به صورت رسمی و با عنوان گروه علوم اجتماعی تاسیس گردید، اما تا پیش از تأسیس رسمی، تلاشهای علمی صورت گرفته در آن با عنوان تحقیقات تاریخی از منظر جامعه شناختی به انجام می رسید. پس  از موافقت با ایجاد یک گروه مستقل در خصوص انجام تحقیقات اجتماعی، هسته اولیه  پژوهشگران گروه با حضور روحانیون و فضلائی که عمدتا فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی بودند، شکل گرفت.

مهمترین آثار منشرشدۀ گروه علوم اجتماعی عبارتند از: فصلنامه مطالعات اجتماعی دین : جمعی از نویسندگان؛ مفاهیم اجتماعی در تفسیر راهنما (ج ۱ و ۲)؛ محمد باقرآخوندی – سید علی نقی ایازی؛ هویت ملی مذهبی جوانان: محمدباقر آخوندی؛ درآمدی بر تغییرات اجتماعی در قرآن: ایازی ـ هوایی؛ مفاهیم اجتماعی در قرآن (جلد ۳): ایازی ـ آخوندی.

 

گروه پژوهشی تفسیر و علوم قرآنی پس از تأسیس پژوهشکدۀ اسلام تمدنی بعد از تلفیق با گروه علوم اجتماعی زیر عنوان « گروه پژوهشی قرآن و علوم اجتماعی» به فعالیت خود ادامه می­دهد.  

مأموریت: تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی، با انجام پژوهش‌های قرآنی معطوف به دغدغه‌های اجتماعی.

اهداف بلند مدت (۵ساله)

پژوهش در زمینۀ:

۱- سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم؛

۲- جامعه‌شناسی دین‌داری از دیدگاه قرآن کریم؛

۳- تفسیر اجتماعی قرآن کریم در راستای ایجاد تمدن نوین؛

۴- آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن و راهکارهای رفع آن معطوف به تمدن اسلامی ایرانی.

اهداف کوتاه مدت (۲ساله)

پژوهش در زمینۀ:

۱- مبانی و روش‌های تفسیر اجتماعی قرآن کریم؛ 

۲- الگوی عدالت اجتماعی در قرآن کریم؛

۳- راه‌کارهای مبارزه با نفاق اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم؛

۴- جامعه شناختی زمینه های تحقق عدالت بر اساس آموزه های قرآن.

 

 

آثار منتشر شده: 

۱- تفسیر راهنما (١٩-١) / با همکاری مرکز فرهنگ و معارف قرآن / ١٣٧٢-١٣٧۶

۲- فرهنگ موضوعی تفاسیر(٣جلد) / با همکاری محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن / ۱۳۸۲

۳- ترجمه تفسیر الکاشف (٨جلد) / موسیٰ دانش / ١٣٨٣-١٣٨٧

۴- هویت ملی مذهبی جوانان / محمّدباقر آخوندی / ۱۳۸۳

۵- آسیب شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن / محمد نوروزی / ۱۳۸۴

۶- عوامل و ریشه های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث / علی شکوهی / ۱۳۸۴

۷- فرهنگ کاربردی واژگان قرآن ج ۱ (عربی ، فارسی ، انگلیسی)/ جمعی از محققان به سرپرستی دکتر شهره شاهسوندی / ۱۳۸۸

۸- مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید (۳جلد) / محمدباقرآخوندی – سیّد علی نقی ایازی / ۱۳۸۹

۹-  زن و خانواده در افق وحی / جمعی از نویسندگان/ بوستان کتاب / ۱۳۹۱

۱۰- تغییر مخاطب در قرآن؛راهبردهای ترجمه / شهره شاهسوندی – امید خانهزاد / ۱۳۹۲

۱۱- درآمدی بر تغییرات اجتماعی در متون دینی / سیدعلی نقی ایازی ـ نیکوسادات هدایی / ۱۳۹۳

۱۲- مطالعه جامعه شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم سالاری دینی / محمد مسعود سعیدی / ۱۳۹۵

۱۳- موانع تفکر در فرایند پیشرفت / سیدعلی نقی ایازی / ۱۳۹۵

۱۴- چیسنی عمل صالح در قرآن کریم با رویکرد معنا شناختی / سیّدمصطفیٰ احمدزاده / ۱۳۹۶

۱۵- اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن / محمد خامه گر / ۱۳۹۶

۱۶- تفسیر اجتهادی سوره تحریم / محمد خامه گر / ۱۳۹۶

 

آثار در دست تحقیق

۱- تفسیر ساختاری جزء سی/  خامه گر محمد

۲- نظم نزولی آیات قرآن/ خامه گر محمد

۳- تفسیر اجتهادی سوره تحریم/ خامه گر محمد

۴- تحلیل انتقادی نظرات انسجام متنی قرآن/ خامه گر محمد

۵- اصول وقوانین کشف استدلالی ساختار سوره های قرآن/ خامه گر محمد

۶- روش شناسی تحلیل محتوای کیفی در تفسیر قرآن چیستی ایمان / احمدزاده مصطفی

۷- مبانی تفسیر اجتماعی / احمدزاده مصطفی

۸- مبانی تفسیر قرآن به قرآن / بهرامی محمد

۹- امنیت اجتماعی در قرآن / بهرامی محمد

۱۰- الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه­های قرآن مبتنی بر کنش­های اجتماعی / ایازی علی نقی

۱۱- زمینه­ های تحقق عدالت اجتماعی / ایازی علی نقی

۱۲- انگیزه‌ و علل ورود افراد به گروه‌های نوپدید معنوی (با تأکید بر عرفان حلقه و انرژی درمانی) / سعیدی محمد مسعود

۱۳- تبیین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر / سعیدی محمد مسعود

۱۴- نظریه اجتماعی معنویت از دیدگاه قرآن / سعیدی محمد مسعود

۱۵- درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی / میرسندسی محسن

۱۶- مصونیت فرهنگی جوانان / میرسندسی محسن

۱۷- تبیین حفظ هنجار حجاب دختران در خانواده / میرسندسی محسن

۱۸- اصول و مبانی کاربرد روایات در تفسیر قرآن / خامه گر محمد

۱۹- شناسایی ترتیب نزول سوره های قرآن کریم با رویکرد استدلالی / خامه گر محمد

۲۰- صداقت از دیدگاه مفسران / خامه گر محمد

۲۱- فن ترجمه قرآن / خامه گر محمد

۲۲- رصد آسیب های اخلاقی تبلیغ دین در رسانه ملی / حسن­ نژاد بهزاد

۲۳- بررسی تبلیغات شهری مشهد با محوریت مصرف فرهنگی / حسن­ نژاد بهزاد

۲۴- مسئله شناسی تبلیغ دینی / میرسندسی محسن

۲۵- بررسی تطبیقی مفاهیم اجتماعی در نهج البلاغه (دو مرحله) / صدیق اورعی غلامرضا

۲۶- فرهنگ واژگان قرآن ج۲ / شاهسوندی شهره

۲۷- قواعد کشف استدلالی ترتیب نزول  سوره های قرآن کریم / سلمان زاده جواد

۲۸- نفوذ اجتماعی در قرآن / آخوندی محمد­باقر

    آخرین اخبار