معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

تحصیلات:

 1. دارای مدرک   کارشناسی و کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان
 2. دارای سابقه ده سال در س خارج فقه

حوزه های مطالعاتی:

 1. مطالعات میان رشته ای قرآن و جامعه شناسی
 2. جامعه شناسی دین
 3. جامعه شناسی روحانیت

طرح های پژوهشی:

 1. بررسی تاریخ حوزه های شیعی ( به عنوان همکار ۱۳۷۳)
 2. سنجش ومیزان پایبندی جوانان به نماز به عنوان مدیر پروژه سال ۱۳۷۶
 3.  سنجش و میزان پایبندی جوانان به دین به عنوان مدیر پروژه سال ۱۳۷۷
 4. بررسی میزان اشاعه فرهنگ کتاب خوانی در بین طلاب حوزه علمیه مشهد ،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۶
 5.  تدوین پرسشنامه سرگذشت پژوهی ۲۳ هزار شهید استان خراسان ،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۸
 6. بررسی وضعیت طلاب حوزه علمیه مشهد،به عنوان مدیر پروژه و با سفارش مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد، سال ۱۳۷۸
 7. جست و جوی علل و راه حل های شکاف فرهنگی،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۸
 8. بررسی نگرش مردم نسبت به منزلت اجتماعی روحانیت و عوامل موثر بر آن،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۹
 9. جامعه شناسی تبلیغ دینی ،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۸
 10. بررسی نقش مطلوب سازمان روحانیت در ایران(همکار) ۱۳۸۰
 11. بررسی جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های دین،به سفارش بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی،۱۳۹۴
 12. موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن،۱۳۹۲
 13.  بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت مبتنی بر کنش های اجتماعی بر اساس آموزه های قرآن.۱۳۹۴٫

کتاب ها:

 1. مفاهیم اجتماعی در قرآن (ج۱)، با همکاری آقای دکترآخوندی ، انتشارات بوستان، ۱۳۸۹،.(کتاب برتر سال در فراخوان حوزه ، و برگزیده جهت رونمایی آن در نمایشگاه بین المللی تهران)
 2. مفاهیم اجتماعی در قرآن (ج۲)، با همکاری آقای دکترآخوندی ، انتشارات بوستان،۱۳۹۰٫
 3.  مفاهیم اجتماعی در قرآن (ج۳)، با همکاری آقای دکترآخوندی ، انتشارات بوستان،۱۳۹۱٫
 4. نسبت دین و جامعه مدنی – مجموعه مقالات ، انتشارات ذکر، ۱۳۷۸
 5. درآمدی بر جامعه شناسی تبلیغ دینی ( آماده چاپ) کتاب برتر استانی در حوزه تبلیغ دینی . ۱۳۸۹
 6. درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،۱۳۹۳
 7. منزلت اجتماعی روحانیت (این کتاب به تایید نشر رسیده ولی بدلیل  برخی ملاحظات در نوبت چاپ قرار نگرفته  است.)
 8. اندیشه های اجتماعی در قرآن، با همکاری آقای دکتر آخوندی،۱۳۹۴ ،(کتاب شایسته تقدیر در فراخوان حوزه ۱۳۹۵)
 9. موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن۱۳۹۵،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.(کتاب برتر در کنگره پیشگامان پیشرفت)

جزوات :

 1. جامعه شناسی تبلیغ دینی
 2. روش تحقیق در علوم اسلامی

مقالات:

 1. بررسی میزان اشاعه فرهنگ کتاب خوانی در بین طلاب . نگاه حوزه. شماره ۳۳ – ۳۲
 2. بررسی نظریه فمنیسم، نگاه حوزه- شماره ۴۴-۴۳
 3. نیم نگاهی به ساختار و کارکرد آموزشی حوزه و دانشگاه، نگاه حوزه -شماره۴۷ -۴۵
 4. نقش عالمان دین در توسعه یافتگی، نگاه حوزه. شماره۵۴ -۵۳
 5. عناصر تبلیغ و چگونگی کاربرد آن، نگاه حوزه. شماره۴۰ – ۳۸
 6. نیم نگاهی به رسالت حوزه های دینی و ضرورت توجه به فراگیری علوم اجتماعی، نگاه حوزه. شماره۴۴ – ۴۳
 7. تصاویر گوناگون از حضور زن در سینما، مجله آبگینه شورای اجتماعی زنان .
 8. چگونگی تبدیل مفاهیم دینی به نشانه های تصویری ، نقد سینما شماره ۱۵
 9.  زنان هنرمند در آیینه آمار ، مجله آبگینه شورای اجتماعی زنان . سال ۱۳۷۸
 10. مدرس صالح از زبان دیگران.چاپ شده در ویژه نامه نکو داشت آیه الله صالحی.۱۳۸۵
 11. آرمان شهر اسلامی در متون دینی – با همکاری آقای دکتر ربانی. ارائه شده در همایش ملی آرمان شهر رضوی. سال ۱۳۸۶
 12. پدیدارشناسی تعامل روحانیت و نسل جوان – با همکاری دکتر ربانی . ارائه شده در همایش ملی نسل جوان و روحانیت. سال ۱۳۸۸
 13. تبیین اندیشه اسلامی پیرامون شهر و شهر نشینی . ۱۳۸۸
 14. سازمان نظارت اجتماعی در  سیره رضوی – ارائه شده به فراخوان مقالات همایش امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی. سال ۱۳۹۰
 15. حوزه در نگاه رهبری. مجله حوزه شماره ۱۴۵
 16. بررسی تعامل ادیان و همزیستی مسالمت آمیز. چاپ شده در ویژه نامه هند شناخت .ارائه شده به همایش بین المللی میراث مشترک ایران وهند.۱۳۹۲
 17. الزامات تعامل نظام اجتماعی و حوزه های علمیه در کلام رهبری . مجله حوزه،.سال ۱۳۹۰
 18. عوامل موثر بر توسعه بر اساس آموزه های دینی . مجله اندیشه حوزه در دست چاپ . سال ۱۳۹۰
 19. عوامل موثر بر منزلت اجتماعی روحانیت شیعه . سال ۱۳۸۸
 20. تحلیل کارکردی نماز . با همکاری خانم صدیقه احدی .چاپ شده در منشورات حلقه علمی فرهنگ و تبلیغ معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان- ۱۳۸۹
 21. موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن- فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی۱۳۹۲ .
 22.   Methodology of the Social Interpretation of Quran Islamic perspective  ۱۳۹۲ .
 23. بررسی اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های قرآن،نشریه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی،ش ۷
 24. درآمدی بر مفهوم سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در اندیشه رهبری،نشریه حوزه،ش ۱۷۳
 25. درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن، نشریه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی،ش ۷۱
 26. بررسی تاثیر کنش های اجتماعی در فرایند پیشرفت، نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های قرآنی،پاییز ۹۶

دیگر طرح های پژوهشی در حال اجرا:

استخراج و تحلیل مفاهیم اجتماعی در متون دینی

راهنمایی پایان نامه ها:

 1. تأثیر قواعد فقهی بر روابط اجتماعی با تأکید بر قاعده احسان – استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد (‌دفاع شده)
 2.  بررسی عوامل موثر بر تغییر وتحول فرهنگی –اجتماعی ، استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد
 3. بررسی تاثیر مسجد و روحانیت بر جامعه پذیری دینی بر اساس آیات قرآن (دفاع شده)
 4. بررسی تاثیر نهاد خانواده بر جامعه پذیری دینی بر اساس آیات قران (دفاع شده)
 5. بررسی تاثیر نهاد آموزش بر جامعه پذیری دینی بر اساس آیات قران (دفاع شده)
 6. بررسی کارآفرینی و عوامل موثر برآن (دفاع شده)
 7. بررسی تاثیر گروه همسالان بر جامعه پذیری دینی بر اساس آیات قرآن(دفاع شده)

داوری ها :

 1. داوری طرح پژوهشی خرافه و تاثیر آان بر قلمرو اجتماعی دین
 2. جمع آوری و تبیین خرافات و بدعت های دینی و آیینی موجود در استان اصفهان
 3. داور مقالات نشریه دو فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی
 4. داور مقالات نشریه علمی -پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی
 5. داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی
 6. داور مقالات نشریه علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی

تدریس ها:

 1. تدریس درس مبانی جامعه شناسی از سال ۱۳۹۰-۱۳۸۶
 2. تدریس درس مبانی جامعه شناسی تبلیغ دینی ۱۳۹۰- ۱۳۸۰
 3. تدریس درس روش های تحقیق در علوم انسانی ۱۳۸۸- ۱۳۷۸
 4. تدریس درس مردم شناسی فرهنگی ۱۳۸۷
 5. موارد تدریس در دانشگاه های اصفهان و باقرالعلوم (ع)،علوم اسلامی رضوی و حوزه علمیه مشهد بوده است.

کارگاه ها:

 1. شرکت در کارگاه روش تحقیق استاد پروفسور فرامرز رفیع پور ۱۳۸۰
 2. شرکت در کارگاه آرمان شهر اسلامی ۱۳۸۷
 3. شرکت در کارگاه تحلیل عامل در عمل ۱۳۸۷
 4. شرکت در کارگاه نقد فیلم ۱۳۷۵
 5. شرکت در کارگاه آشنایی با مقررات آموزشی و روش کلاسداری . ۱۳۸۷ ۰
 6. شرکت در کارگاه پژوهشی روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی . ۱۳۸۹ ۰
 7. شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک . ۱۳۸۸
 8. شرکت در کارگاه آموزشی ابزارهای پژوهشی دیجیتال . ۱۳۸۹
 9. شرکت در کارگاه آموزشی بانک های اطلاعاتی داخلی . ۱۳۸۹
 10. شرکت در کارگاه پژوهشی روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی ۱۳۹۰   .  ISI
 11. شرکت در کارگاه فلسفه روش شناسی در علوم انسانی.دکتر محمد تقی ایمان
 12. اجرای کارگاه جامعه شناسی خانواده با رویکرد آسیب شناسی اجتماعی،دو دوره،۱۳۹۵
 13. اجرای کارگاه جامعه شناسی خانواده با رویکرد آسیب شناسی اجتماعی، ،۱۳۹۶

همایش ها:

 1. شرکت در همایش آرمان شهر رضوی همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۶٫
 2. شرکت در همایش آرمان شهر اسلامی همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۷٫
 3. شرکت در همایش مناسبات نسل جوان و روحانیت همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۸
 4. شرکت در همایش قرآن و نسل نو – در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۲
 5. شرکت در همایش قرآن و جامعه امروز با بزرگداشت مرحوم راغب اصفهانی ۱۳۸۴
 6. شرکت در همایش مدرس صالح همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۵
 7. شرکت در همایش مهدویت همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۷٫
 8.  شرکت در انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۸۵
 9. شرکت در هم اندیشی دین از چشم سینما همراه با ارائه مقاله در سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۷۶
 10. شرکت در همایش اهل قلم . ۱۳۸۸
 11. شرکت در انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۹۰
 12. شرکت با ارائه مقاله در همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید.۱۳۹۵

سوابق خاص:

 1. کسب رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد در رشته پژوهشگری دانشگاه۱۳۷۷
 2. کسب رتبه اول کتاب برتر،مفاهیم اجتماعی در قرآن، در بین طلاب سطح ۴ (دکترا) حوزه علمیه خراسان بزرگ ۱۳۸۹
 3. کسب رتبه برتر کتاب درآمدی بر جامعه شناسی تبلیغ دینی در سطح استان خراسان ۱۳۸۹
 4. دریافت لوح تقدیر طرح پژوهشی برتر در استان خراسان بابت طرح جست و جوی علل و راه حل های شکاف فرهنگی ۱۳۸۷
 5. دریافت لوح تقدیر مقاله تبیین اندیشه اسلامی پیرامون شهر و شهر نشینی ۱۳۸۸
 6.  دریافت لوح تقدیر  ششمین همایش اهل قلم . استان اصفهان ۱۳۸۹
 7. دریافت لوح شایسته تقدیر برای کتاب اندیشه های اجتماعی در قرآن ۱۳۹۴
 8. افتخار بالغ بر یکسال سال حضور داوطلبانه در میادین دفاع مقدس با ۳۲ درصد جانبازی
 9. دریافت لوح تقدیر و تندیس کنگره الگوی اسلامی پیشرفت برای طرح پژوهشی بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس اموزه های قرآن،۱۳۹۴

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!