معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

تحصیلات حوزوی:

سطح چهار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آشنایی با زبانهای خارجی:

انگلیسی- عربی

حوزه های مطالعاتی:

 1. فقه و اصول
 2.  هرمونوتیک
 3.  فرق اسلامی

طرحهای تحقیقاتی

 1. همکاری با فصلنامه پژوهش های قرآنی و ارایه ۲۴ مقاله – دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی۱۳۸۴-۱۳۹۲- مجری
 2. جایگاه قرآن در اندیشه های کلامی و فلسفی اسماعیلیه – دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی-۱۳۸۹-۱۳۹۲- مجری
 3. مبانی تفسیر قرآن به قرآن – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- ۱۳۹۲- ۱۳۹۵- مجری

مقالات چاپی:

 1. معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش- کتاب قیم- بهار و تابستان ۱۳۹۷، شماره ۱۸، صص ۱۶۵-۱۸۴- علمی‌ـ‌پژوهشی
 2. اهمیت سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن- پژوهش‌های قرآنی- بهار ۱۳۹۷، صص ۷۵-۵۴ – علمی‌ـ‌پژوهشی
 3. فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان- پژوهشهای قرآنی- دوره ۲۱، شماره ۸۰، پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۱۵۴-۱۷۵- علمی‌ـ‌پژوهشی
 4. سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی- پژوهشهای قرآنی- دوره ۲۰، شماره ۷۷، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱۱۸-۱۳۳- علمی‌ـ‌پژوهشی
 5. تعدد معنا در قرآن‌پژوهی ابوزید- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۸، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۷۰-۸۵- علمی‌ـ‌پژوهشی
 6. فهم و تفسیر در نگاه علامه طباطبایی (نگاهی مقایسه‌ای با هرمنوتیک)- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۸، شماره ۷۱، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۷۶-۱۰۱- علمی‌ـ‌پژوهشی
 7. عصمت پیامبران در تفسیر «من وحی القرآن»- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۷، ۶۵-۶۶، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۸۲-۱۱۱- تخصصی
 8. تفسیر شناخت «من وحی القرآن»- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۶، شماره ۶۴، زمستان ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۴-۱۶۱-تخصصی
 9. تفسیر «فهم القرآن الحکیم» در نگاهی گذرا- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۶، ۶۲-۶۳، پاییز ۱۳۸۹، صفحه ۲۱۶-۲۳۵-تخصصی
 10. دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست‌ها و تفسیرگران قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۶، ۶۲-۶۳، پاییز ۱۳۸۹، صفحه ۳۴۴-۳۶۲- تخصصی
 11. پیوند آیات سوره‌های قرآن در تفسیر فی ظلال- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۵، ۵۹-۶۰، زمستان ۱۳۸۸، صفحه ۱۸۰-۱۹۹- تخصصی
 12. نقش دانش‌های قرآنی در روش اجتهادی شهیدین- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۵، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۸۸، صفحه ۵۲-۷۷- تخصصی
 13. معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۵، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۸۸، صفحه ۱۱۲-۱۳۱- تخصصی
 14. هدفمندی سوره‌های قرآن در تفسیر مراغی- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۵، شماره ۵۷، بهار ۱۳۸۸، صفحه ۵۰-۸۱-تخصصی
 15. نسبت دین و فرهنگ از نگاه قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۴، ۵۴-۵۵، پاییز ۱۳۸۷، صفحه ۱۷۲-۲۰۳- تخصصی
 16. حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (سنگسار)- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۴، شماره ۵۳، بهار ۱۳۸۷، صفحه ۲۰۲-۲۱۹- تخصصی
 17. قرائت‌های نو از آیات حجاب- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۳، ۵۱-۵۲، زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۳۸-۶۱- تخصصی
 18. حقوق کیفری قرآن درترازوی منتقدان (قصاص)- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۳، ۵۱-۵۲، زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۲۱۴-۲۵۹- تخصصی
 19. دگراندیشان عرب و اسباب نزول آیات حجاب- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۳، ۵۱-۵۲، زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۱۶۴-۱۷۹- تخصصی
 20. خشونت خانوادگی از منظر قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۳، ۴۹-۵۰، تابستان ۱۳۸۶، صفحه ۷۴-۱۱۱- تخصصی
 21. درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۲، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۵، صفحه ۴۲-۷۷- تخصصی
 22. خیر و شر در منظر علامه طباطبایی- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۲، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۵، صفحه ۱۲۸-۱۴۱- تخصصی
 23. بهره های مولانا از داستان پیامبر اعظم (ص) در قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۲، ۴۶-۴۷، پاییز ۱۳۸۵، صفحه ۱۸۲-۱۹۵- تخصصی
 24. معناشناسی ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۲، ۴۶-۴۷، پاییز ۱۳۸۵، صفحه ۳۲۰-۳۳۳- تخصصی
 25. روش‏ شناسى ترجمه قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۱، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۸۴، صفحه ۵۸-۶۹- تخصصی
 26. نظریه پردازان ترجمه- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۱، ۴۲-۴۳، پاییز ۱۳۸۴، صفحه ۱۸-۴۱- تخصصی
 27. عصمت پیامبران در نگاه ابوالفتوح رازی- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۱، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴، صفحه ۱۴۸-۱۷۳- تخصصی
 28. معیارهای نقد دیدگاه های مفسران در روض الجنان- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۱، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴، صفحه ۵۲-۷۵- تخصصی
 29. داستان پیامبران در تفسیر ابوالفتوح رازی- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۱، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴، صفحه ۱۸۶-۱۹۷- تخصصی
 30. آسیب شناسى شایعه در قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۰، ۳۷-۳۸، تابستان ۱۳۸۳، صفحه ۷۰-۹۵- تخصصی
 31. دین گریزی، عوامل و راه حل‏ها در پرتو قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۰، ۳۷-۳۸، تابستان ۱۳۸۳، صفحه ۳۸-۶۹-تخصصی
 32. معناشناسى تأویل در روایات- پژوهشهای قرآنی- دوره ۱۰، ۳۷-۳۸، تابستان ۱۳۸۳، صفحه ۳۰۲-۳۱۳- تخصصی
 33. قرآن و مسأله امنیت ملى- پژوهشهای قرآنی- دوره ۹، ۳۵-۳۶، زمستان ۱۳۸۲، صفحه ۹۲-۱۱۷- تخصصی
 34. منابع حقوق در قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۹، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۸۲، صفحه ۴۶-۷۱- تخصصی
 35. امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن- پژوهشهای قرآنی- دوره ۹، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۸۲، صفحه ۱۱۲-۱۳۵- تخصصی
 36. ویژگى هاى قواعد حقوق وضعى و اسلامى- پژوهشهای قرآنی- دوره ۹، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۸۲، صفحه ۸۴-۹۳- تخصصی
 37. نقدی بر «قرآن و پلورالیزم»۲ – پژوهشهای قرآنی-دوره ۹، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۲، صفحه ۱۴۸-۱۶۹-تخصصی
 38. نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس- پژوهشهای قرآنی- دوره ۹، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۲، صفحه ۸۰-۹۱- تخصصی
 39. نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (۱)- پژوهشهای قرآنی- دوره ۸، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۱۲۴-۱۵۱-تخصصی
 40. اسماعیلیه و علوم قرآنی (۲) تفسیر و تأویل و مثل و ممثول- پژوهشهای قرآنی- دوره ۸، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۱۷۸-۲۰۱- تخصصی
 41. اسماعیلیه و علوم قرآنی (۱)- پژوهشهای قرآنی- ش۳۱، ۱۳۸۱- تخصصی
 42. نجات بخشی ادیان در پرتو قرآن- پژوهشهای قرآنی- ش۳۱، ۱۳۸۱- تخصصی
 43. نگرشی تطبیقی به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر- پژوهشهای قرآنی- ش۳۰-۲۹، ۱۳۸۱- تخصصی
 44. منطق تفسیر در نگاه طبرسی- پژوهشهای قرآنی- ش۳۰-۲۹، ۱۳۸۱- تخصصی
 45. ایمان و اسلام از دیدگاه طبرسی- پژوهشهای قرآنی- ش۳۰-۲۹، ۱۳۸۱- تخصصی
 46. روش ‏شناسی تفسیر الکاشف- پژوهشهای قرآنی- ش۲۸-۲۷، ۱۳۸۰- تخصصی
 47. دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم- پژوهشهای قرآنی- ش۲۶-۲۵، ۱۳۸۰- تخصصی
 48. علی۷ و انسان‏شناسی قرآنی- پژوهشهای قرآنی- ش۲۴-۲۳، ۱۳۷۹- تخصصی
 49. گرایش مذهبی شهرستانی- پژوهشهای قرآنی- ش۲۲-۲۱، ۱۳۷۹- تخصصی
 50. هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر- پژوهشهای قرآنی- ش۲۲-۲۱، ۱۳۷۹- تخصصی
 51. علوم قرآنی از دیدگاه امام خمینی- پژوهشهای قرآنی- ش۲۰-۱۹، ۱۳۷۸- تخصصی
 52. قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری- پژوهشهای قرآنی- ش۱۸-۱۷، ۱۳۷۸- تخصصی
 53. کتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی- پژوهشهای قرآنی- ش۱۸-۱۷، ۱۳۷۸- تخصصی
 54. قرآن و حقوق انسان- پژوهشهای قرآنی- ش۱۶-۱۵، ۱۳۷۷- تخصصی
 55. هرمنوتیک متون مقدس- پژوهشهای قرآنی- ش۱۶-۱۵، ۱۳۷۷- تخصصی
 56. آرای کلامی و تفسیری اباضیه- پژوهشهای قرآنی- ش۱۴-۱۳، ۱۳۷۷- تخصصی
 57. اطلاق یا نسبیت اخلاق از نگاه مفسّران- پژوهشهای قرآنی- ش۱۴-۱۳، ۱۳۷۷- تخصصی
 58. پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه علوم قرآن- پژوهشهای قرآنی- ش۱۲، ۱۳۷۶- تخصصی
 59. خوارج و نگرش به قرآن- پژوهشهای قرآنی- ش۱۰-۹، ۱۳۷۶- تخصصی
 60. لم و دین از منظر علامه طباطبایی- پژوهشهای قرآنی- ش۱۰-۹، ۱۳۷۶- تخصصی
 61. ریشه یابی کاستی‏های تفاسیر علمی در قرن معاصر- پژوهشهای قرآنی- ش۸-۷، ۱۳۷۵- تخصصی
 62. نبایسته‏ ها در تفاسیر یکصدساله اخیر- پژوهشهای قرآنی- ش۸-۷، ۱۳۷۵- تخصصی
 63. تلاش‌های قرآنی معتزله- پژوهشهای قرآنی- ش۳، ۱۳۷۴- تخصصی
 64. فلسفه احکام در قرآن-پژوهشهای قرآنی- ش۳، ۱۳۷۴- تخصصی
 65. نقد و بررسی کتاب‏های اسباب نزول- پژوهشهای قرآنی- ش۲، ۱۳۷۴- تخصصی
 66. آشنایی با دانش اسباب نزول (۲)- پژوهشهای قرآنی- ش۱، ۱۳۷۴- تخصصی
 67. آشنایی با دانش اسباب نزول (۱)- پژوهشهای قرآنی- ش۱، ۱۳۷۴- تخصصی
 68. شکل شناسی الهیات اسماعیلیه- شیعه شناسی- ش ۴۳، ۱۳۹۲- علمی‌ـ‌پژوهشی
 69. شق القمر در ترازوی نقد- مطالعات اسلامی- ش ۹۲، ۱۳۹۳- علمی‌ـ‌پژوهشی
 70. امنیت ملی و فرهنگ انتظار- نهمین همایش مهدویت
 71. مقدمه ای بر تفسیر کاشف- تفسیر کاشف

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!