طرح های پژوهشی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی

پروژه­ های در دست تحقیق:

۱- فرهنگ واژگان قرآن جلد۳ – سعید نمازی زادگان؛

۲- بررسی آراء مفسران درباره صداقت حجت الاسلام حسن نقی‌زاده.

۳- موانع اجتماعی شکل گیری جامعۀ مطلوب از دیدگاه قرآن کریم- دکتر سید محسن میرسندسی؛

۴- بررسی جامعه شناختی ضعف صداقت براساس آموزه های قرآن- دکتر سید علی نقی ایازی؛

۵- کاربست روش فراتحلیل کیفی در پژوهش های تفسیری؛ مطالعه موردی زدن زن از دیدگاه قرآن کریم- سیدمصطفی احمدزاده؛

۶- اهمیت‌سنجی امنیت و عدالت در قرآن- محمد بهرامی

۷- رابطه سرمایه اجتماعی با تحکیم وکارآمدی خانواده در تعالیم اسلامی- دکتر سیدعلی نقی ایازی

۸- تولید گزارش مربوط به شبکه نیاز و پاسخ در حوزه علوم اسلامی- دکتر مهدی سهیلی

۹- تولید گزارش مربوط به شبکه نیاز و پاسخ در حوزه علوم اسلامی (فاز دوم)- محمد سهیلی

۱۰-امکان‌سنجی تفسیر سیستمی قرآن کریم- دکتر سیدمصطفی احمدزاده

۱۱-عوامل موثر بر نشاط اجتماعی در منابع دینی- دکتر سیدعلی‌نقی ایازی

۱۲- نظریه امنیت اجتماعی در قرآن- محمد بهرامی

۱۳- ابعاد جامعه‌شناختی جامعۀ مطلوب از دیدگاه قرآن کریم- دکتر سیدمحسن میرسندسی

۱۴- فقه قرآنی در دو رویکرد (مبانی و روش‌ها)- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی شفیعی

۱۵- سلسله‌ نشست‌های روش‌شناسی قرآن و مطالعات اجتماعی (زیرمجموعه فعالیت برگزاری همایش‌ها و نشست‌های گفتمان‌سازی در حوزۀ مرجعیت قرآن کریم)

 

پروژه‌های اتمام یافته در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۵:

۱- روش‌شناسی تحلیل محتوای کیفی در تفسیر قرآن، چیستی ایمان دکتر سیدمصطفی احمدزاده؛

۲- درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی-دکتر سید محسن میرسندسی

۳- بررسی جامعه‌شناختی الگوی اسلامی پیشرفت براساس آموزه‌های قرآن با تأکید بر کنش‌های پیشرفت‌زا – دکتر سیدعلی نقی ایازی؛

۴- پژوهشی در هنجارسازی حجاب دختران- دکتر سیدمحسن میرسندسی

۵- کاربست روش تحلیل محتوای کیفی در تفسیر قرآن کریم: چیستی ایمان- دکتر سیدمصطفی احمدزاده

۶- تحلیل محتوای روش‌های پژوهش در مقالات علمی- پژوهشی قرآنی (۱۳۹۰-۱۳۹۷)

۷- امنیت اجتماعی در قرآن- محمد بهرامی

۸- بررسی تطبیقی روش‌های نوین تفسیری در کشف دیدگاه اجتماعی قرآن با مطالعه موردی عفاف و حجاب- دکتر محمد خامه‌گر.

۹- مطالعه جامعه­ شناختی اسلام شیعی و مردم سالاری دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۰- جامعه­ شناسی دین و سکولارشدن دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۱- موانع تفکر در فرایند پیشرفت دکتر سیدعلی نقی ایازی

۱۲- چیستی عمل صالح از دیدگاه قرآن کریم دکترسیدمصطفی احمدزاده

۱۳- تفسیر اجتهادی سوره تحریم دکتر محمد خامه‌گر

۱۴- کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن کریم دکتر محمد خامه‌گر

۱۵- پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی- دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۶- عرفان در گرو حلقه- دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۷- مبانی تفسیر قرآن به قرآن- محمد بهرامی