نویسنده: غلامرضا جلالی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

یکی از ساحت‌های پرچالش حوزه‌های مطالعاتی و عملی دنیای اسلام، ساحت عرفان بوده و هست. این وجه در طول تاریخ به هر دلیلی دچار نامهری‌ها و ستیزهایی شده و همیشه با دو پرسش اساسی مواجه بوده است: اول آنکه آیا این رویکرد یا عرصه در دایرۀ دیانت اسلامی جایی دارد یا امری وارداتی و سوغات بیگانگان است؛ دیگر آنکه آیا شریعت‌مداران و علم‌داران فقاهت که تبلور آن، حوزه‌های علمیه است، بدان بذل عنایتی داشته‌اند یا نه؟ در پس این دو پرسش، دغدغۀ سومی نیز رخ می‌نماید و آن، کارکرد عرفان در حیات مسلمانی و دنیای انسانی است.
پژوهش حاضر که حاصل تلاش چندین‌سالۀ محقق ارجمند، جناب آقای غلامرضا جلالی است، از یک سو می‌کوشد ریشه‌های عرفان را در آموزه‌های اسلامی و مرتبط با بنیان‌های تشیع نشان دهد، نه آنکه دستاورد شریعت‌ستیزان و رهاورد بیگانگان و در تعارض با هستۀ اسلام باشد؛ دیگر آنکه در حوزه‌های علمیۀ شیعه، به عنوان مهد پرورش عالمان دین و شریعت‌ورزان بزرگ، از جایگاهی درخور بهره داشته و شخصیت‌هایی به آن روی داشته‌اند؛ همچنین نشان می‌دهد این ساحت در اساس چه تأثیری در ایجاد فضای انسانی و جلب نظر دیگران و انسجام‌بخشی میان امت اسلامی داشته است.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!