با حضور اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد؛

پنجاه و یکمین جلسه شورای پژوهش پژوهشکده اسلام تمدنی

ارسال شده در تاریخ   ۱۸ تیر ۱۳۹۷

پنجاه و یکمین جلسه شورای پژوهش پژوهشکده اسلام تمدنی در تاریخ یکشنبه ۹۷/۴/۱۷ برگزار شد.