دکتر سیدعلیرضا واسعی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری الهیات و معارف اسلامی. تاریخ و تمدن ملل اسلامی

آدرس نامه الکترونیکی: Vaseiali@yahoo.com


تحصیلات کلاسیک:

کارشناسى (B.S) دانشگاه فردوسی مشهد.

کارشناسى ارشد(M.S) دانشگاه تهران.

دکترای(Ph.D) تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۴٫

عنوان رساله: «نقد و بررسی موادومستندات تاریخی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در خصوص خلفای راشدین».

تحصیلات حوزوی:

تحصیل در حوزه علمیه مشهد از سال ۶۰ تا ۱۳۷۷٫

شرکت در درس خارج فقه و اصول آیات عظام «فلسفی، زنجانی و سعیدی».

تحصیل در حوزه علمیه قم.

حوزه های مطالعاتی:

مطالعات تمدنی (تاریخ تمدن اسلامی در قرون اولیه)

آشنایی با زبانهای خارجی:

عربی

انگلیسی

سوابق تدریس:

الف: تدریس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف مشهد ، قم و تهران و دوره دکتری (سطح چهار)؛ از سال ۱۳۷۲ به بعد؛

ب: تدریس دکتری و ارشد در جامعه المصطفی و دانشگاه معارف و اشتغال به آن؛

پ: تدریس دوره دکتری در دانشگاه علوم حدیث و دوره ارشد در دانشگاه اهل بیت (ع) در سال های متمادی؛

ت: کارگاه های آموزشی؛ روش تحقیق در تاریخ، تمدن اسلامی، چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی، فلسفه تاریخ و …در دانشگاه های مختلف.

ث: تدریس برای اساتید دانشگاه ها در طرح هم اندیشی اساتید برای دانش افزایی، چند دوره.

ج:کارگاه های متعدد تاریخ علم و تمدن اسلامی در دانشگاه های مختلف.

۱- فعالیت های علمی

 الف: کتاب

 • نگاهى‏نو به جریان عاشورا، با همکارى جمعى از پژوهشگران، سال انتشار۱۳۸۴، چاپ نهم۱۳۹۰؛
 • نظارت علمی  کتاب دائره المعارف تاریخی؛ رویدادهاى تاریخ اسلام، (ترجمه گروهى)، سال انتشار ۱۳۸۵؛
 • درآمدى بر روش‏هاى تبلیغى ائمه‏علیهم السلام، (با همکارى آقاى دیانى )،انتشار سال ۱۳۸۶؛
 • جانشینان پیامبر(ص) در پرتو شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابى‏الحدید، سال انتشار ۱۳۸۶؛
 • ناظر علمی کتاب فرهنگ نامه مؤلفان اسلامی، (کار گروهی)، سال انتشار ۱۳۸۹؛
 • واقعه حره، رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی، سال انتشار ۱۳۹۱ ؛
 • راهبردهای ائمه (ع) در مواجهه با نا هنجاری های اجتماعی، سال انتشار ۱۳۹۴؛
 • فلسفه تمدن اسلامی، از سال ۹۳، ادامه دارد؛

 

ب: مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی

 • جستجویى در علل قیام توابین، مجله اندیشه حوزه، سال ۶۹؛
 •  روابط سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مجله اندیشه حوزه، سال ۷۰؛
 • آخرین پایگاه دشمن، دژ بنى قریظه، مجله اندیشه حوزه، سال ۷۰؛
 • سیاست و حکومت امام خمینى، مجله حوزه، ش ۹۶ و ۹۸،  سال ۷۸؛
 • جریان‏شناسى دشمنى با امام على‏علیه السلام در نهج‏البلاغه، مجله حوزه، ش ۱۰۱ -۱۰۲، سال ۷۹؛
 • بررسى جامعه شناختى عصر امام حسین‏علیه السلام، مجله حکومت اسلامى، ش۲۵، سال ۸۱؛
 • تاریخ نگارى و تاریخ‏پردازى، مجله پگاه حوزه، ش ۱۲۶ و ۱۲۷، سال ۸۳؛
 • بررسى‏هاى تاریخى و داورى‏هاى اخلاقى، مجله پگاه حوزه، سال ۸۳؛
 • آموزش و پرورش در قرن هشتم هجرى، مجله آینه پژوهش، سال ۸۴؛
 • معرفى کتاب تاریخ الادب الجغرافى، آینه پژوهش، سال ۸۴؛
 • تاریخ تحلیلى یا تحلیل تاریخ، مجله نامه تاریخ پژوهان، ش۶، سال ۸۵؛
 • در هنگامه رحلت پیامبر(ص)، مجموعه مقالات تمدن اسلامی و سیره پیامبر(ص)،  دانشگاه اصفهان، سال ۸۵؛
 • جریان شناسی عاشورا، مجموعه مقالات عاشورا، انتظار، انقلاب، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۸۶؛
 • وقف در مسیر فقه اسلامی شیعی از آغاز تا قرن هفتم هجری، مجموعه مقالات همایش وقف و تمدن اسلامی، سازمان اوقاف و دانشگاه امام صادق(ع) و …، سال ۸۷؛
 • تاریخ تحلیلی به مثابه روش با تأکید بر اندیشه ابن خلدون، مجله تاریخ پژوهان، ش۱۶، سال ۸۷؛
 • قیام عاشورا زمینه ساز عدالت و پیشرفت، مجموعه مقالات عاشورا، عدالت، پیشرفت، دانشگاه امام صادق، ۸۸؛
 • شناسایی تفصیلی الرسائل السیاسیه، آینه پژوهش، ش۱۱۹، ۱۳۸۸
 • غایتمندی تاریخ، مجله تاریخ اسلام، علمی تخصصی، ش۳۹،  1389؛
 • تاریخ به مثابه فرایند اندیشه در مروج الذهب و التنبیه و الاشراف مسعودی، ‌با آقای محمد مهدی سعیدی، تاریخ در آینه پژوهش، علمی –تخصصی(علمی -ترویجی)، شماره ۲۵، ۱۳۸۹ ؛
 • جریان های فکری –سیاسی عهد امام رضا(ع)،( واکاوی راز پیشنهاد خلافت و استنکاف امام)، چاپ شده در کتاب برهان مبین، ۱۳۹۱؛
 • کلام سیاسی مکتب اعتزال، آینه پژوهش، ش ۱۴۱، ۱۳۹۲
 • فراز مندی حیات نبوی تا عهد مدنی، حکمت حکومت و حاکمیت پیامبر(ص) ، ۱۳۹۲
 • پیشرفت حیات نبوی در عهد مدنی، کتاب حکمت، حکومت و حاکمیت پیامبر(ص)، ۱۳۹۲٫
 • رازگشایی ناهمراهی امام سجاد با مردم مدینه، شیعه پژوهشی، علمی ترویجی، ش ۱، ۱۳۹۳٫
 • راهبردهای امام حسن در مواجهه با ناهنجاری های سیاسی اجتماعی، مجموعه مقالات سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)، ۱۳۹۳٫
 • فلسفه تمدن اسلامی؛ مبانی، ماهیت ، مشکاه، علمی ترویجی، ۱۲۸، ۱۳۹۴
 • تبارشناسی سنت تعامل با خانواده، آیت هشتم، .۱۳۹۴
 • روش شناسی مطالعات تاریخی مرحوم عطاردی، مجموعه مقالات همایش عطارد خراسان، ۱۳۹۴٫
 • سنت پزشکی در گستره تاریخ اسلام با تأکید بر عهد رضوی، مجموعه مقالات همایش تمدن پزشکی در عهد رضوی، ۱۳۹۴٫
 • حقوق بشر دوستانه در سیره و سنت امام علی(ع)، مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع)، ش۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۴٫
 • بررسی مفاد بیعت در دو سده اول هجری، مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع)، ش۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵٫
 • امام جواد (ع) به مثابه معیار، مجموعه مقالات همایش امام جواد(ع)، ۱۳۹۶٫
 • پویایی تمدن اسلامی؛ مبانی و ظرفیت ها، مجموعه مقالات هفته تمدن نوین اسلام، ۱۳۹۶٫
 • عقلانیت به مثابه منطق تعامل با ادیان و مذاهب در سیره رضوی(ع)، همایش عقلانیت در سیره رضوی،‌1396.
 • نقش عدالت اجتماعی در شکوفایی علمی تمدن اسلامی عهد رضوی، همایش عقلانیت و اخلاق،۱۳۹۶٫
 • بررسی مفاد بیعت در قیام شیعه در دو سده نخست هجری (دکتر سیدعلیرضا واسعی و حسینی)

پ: مقاله های علمی پژوهشی

 • شارح معتزلى و شرح کتاب شیعى، جستارى در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامى دانشکده الهیات مشهد بهار ۸۵؛
 •  مصالحه امام حسن (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن اسلامى، واحد علوم و تحقیقات تهران، شماره ۲، سال۸۵؛
 • نظریه پردازی و چالش های فرارو، مجله علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ۱۳۸۹؛
 • آسیب شناسی زمینه های علمی در تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر، با آقای سید رضا عالمی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام، شماره اول سال ۱۳۹۰؛
 • فرجام تاریخ؛ جستاری در خصوص غایت تاریخ از نظر شماری از متفکران، مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام، ش۴۷،  1390؛
 • جایگاه و نقش ابن ابی الحدید در تاریخ اجتماعی-فکری اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، ش۴۰،  1391.
 • نقش و جایگاه زنان در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری، (مشترک)، مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال سوم، ش۱، ۱۳۹۲
 • آیین و رسوم مهریه نزد برخی مسلمانان در سده اول و دوم هجری، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش ۱۰، ۱۳۹۲
 • پیشرفت مدنی در جامعه عهد نبوی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام، ش۱۲،  1393
 • کند و کاوی در علل شکل گیری واقعه حره، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، ش۲۱،  1393
 • باورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن شیعی، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، ۲۹، ۱۳۹۳؛
 • جستاری در کاربرد امیرالمومنین در فرهنگ و تمدن اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۲۱، ۱۳۹۵
 • روی آورد سیاسی امام سجاد (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ۳، ۱۳۹۴
 • جستاری در رویایی امام حسین(ع) با صلح امام حسن(ع)؛ رویکرد و کنش، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ش۶، ۱۳۹۵
 • مقاله ISI در تاریخ سیاسی شیعه، Alawite government of Tabaristan and its political and social ideas ، Asian Research Consortiums، ۲۰۱۶٫
 • تبارشناسی سنت تعامل با خانواده، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، زمستان ۱۳۹۵٫
 •  جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن بر اساس دیدگاه علامه و مطهری، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی، در حال چاپ ۱۳۹۵٫
 •  جایگاه معیاری امام جواد(ع) در تفکر اعتقادی شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، پاییز ۱۳۹۶.
 • بازکاوی مهاجرت علی بن محمد باقر به کاشان و پیامدهای آن
 • عنصر هدایت گری در تکاپوی رهبرانه امام هادی(ع)
 • بازکاوی مهاجرت علی بن محمد باقر به کاشان و پیامدهای آن
 • عنصر هدایت گری در تکاپوی رهبرانه امام هادی(ع)

 

ت: مقالات دائره المعارفی

 • بیش از بیست مقاله در دائره المعارف قرآن کریم، جلدهای اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم. انتشار یافته  در سال ۱۳۸۱ به بعد.
 • شش مقاله در دائره المعارف حج، انتشار یافته در سال ۱۳۹۳ و بعد.
 • بیش از چهل مقاله در دانشنامه امام رضا(ع)، جلد اول سال ۱۳۹۴٫
 • ده مقاله در دانشنامه امام رضا(ع)، جلد دوم، ۱۳۹۶٫

 

۲_ آموزشى:

 • تدریس در دوره های کارشناسی در دانشگاه های مختلف مشهد ، قم و تهران ؛ از سال ۱۳۷۲ به بعد
 •  تدریس ارشد، دکتری  و سطح چهار در جامعه المصطفی،
 •  تدریس دوره ارشد و دکتری در دانشگاه معارف، دانشگاه اهل بیت (ع)، دانشگاه علوم حدیث، دانشگاه تهران پردیس فارابی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و … در سال های متمادی؛
 • برگزاری کارگاه تاریخ علم و تمدن اسلامی ، روش تحقیق در علوم انسانی در مراکز مختلف حوزه و دانشگاه؛
 •  کارگاه های آموزشی؛ روش تحقیق در تاریخ، تمدن اسلامی، چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی، فلسفه تاریخ و …در دانشگاه های مختلف.
 • تدریس برای اساتید دانشگاه ها در طرح هم اندیشی اساتید برای دانش افزایی، چندین دوره (از سال ۱۳۹۱ تاکنون).

 

۳_ ارائه مقاله در همایش‏ها، عضویت در هیأت علمی و سخنرانی ها

 • ارائه مقاله در همایش اسلام و حقوق بشر دوستانه بین‏اللملى، در قم سال ۸۴؛
 • ارائه مقاله در همایش بین‏المللى پیامبر اعظم و تمدن اسلامى، در دانشگاه اصفهان سال ۸۵؛
 • ارائه مقاله در همایش آموزه‏هاى بهداشتى پیامبر اعظم (ص) در دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان، سال ۸۵؛
 • ارائه مقاله در همایش طب النبى در اسلام ، دانشگاه علوم پزشکى ایران، برگزار شده توسط وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکى، سال ۸۵؛
 • ارائه مقاله در همایش عاشورا، انتظار، انقلاب، سازمان اوقاف و دانشگاه امام صادق(ع)، ۸۵ ؛
 • ارایه مقاله در همایش بین المللی  قضات عالی جهان تحت عنوان گفتگوی بین الادیان، لکنهو، هند، ۲۰۰۸؛
 • ارائه مقاله در همایش عاشورا، عدالت و توسعه، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، ۸۹؛
 • ارائه مقاله در همایش نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ۸۹٫
 • ارائه مقاله در همایش وقف و تمدن اسلامی، ۱۳۹۱٫
 • ارائه مقاله در همایش قرآن و امام رضا(ع)،‌ دانشگاه تهران، ‌1391.
 • ارائه مقاله در همایش سبط النبی (امام حسن مجتبی(ع))، ۱۳۹۳٫
 • ارائه مقاله در همایش امام رضا (ع) و خانواده،‌ 1394.
 • ارائه مقاله در همایش تمدن پزشکی در عهد امام رضا(ع)، ۱۳۹۴٫
 • ارائه مقاله در همایش امام جواد(ع)،‌ 1395.
 • ارائه مقاله در همایش اخلاق و عدالت در سیره اهل بیت(ع)،‌ 1396.
 • عضو هیأت علمی همایش "وقف و تمدن اسلامی"، همایش "عاشورا، انقلاب و انتظار"، همایش "طب نبوی در تاریخ اسلام"، همایش "عاشورا، انقلاب، توسعه"، همایش "نقش نظریه پردازی در توسعه علوم"، و همایش "امام رضا و جریان های کلامی" و …
 • مدیر علمی و عضو کمیته همایش کشوری تمدن پزشکی در عصر رضوی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۴٫
 • رییس کمیسیون تمدن نوین اسلامی دومین همایش علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۵
 • عضو کمیته علمی همایش طب سنتی  1395
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی عدالت و اخلاق در سیره اهل بیت(ع)،‌ 1396.
 • ارائه سخنرانی به مناسبت های مختلف در بیش از بیست دانشگاه کشور: تهران، فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه، مازندران، خوارزمی، دانشگله های آزاد و …

۴_ مسئولیت‏هاى پژوهشى و خدمات علمى

 • مدیر بخش تاریخ اسلام، مجله اندیشه حوزه، ۷۱-۶۹٫
 • مدیر بخش تاریخ اسلام مرکز پژوهشهاى اسلامى سازمان تبلیغات، ۷۳-۷۲٫
 • مدیر گروه معارف اسلامى موسسه آموزش‏عالى غیرانتفاعى سجاد، مشهد، ۷۷-۷۵٫
 • عضو شوراى فرهنگى دانشگاه علوم پزشکى، مشهد، ۷۴٫
 • عضو پژوهشى گروه تاریخ، دفتر تبلیغات اسلامى، مشهد، ۷۷-۷۴٫
 • عضو و دبیر شوراى ارزیابى و نظارت مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، ۸۰ – 77.
 • قائم مقام معاونت پژوهشى مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).۸۱-۷۷٫
 • رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت‏علیهم السلام، ۷۸تا مرداد سال ۸۸٫
 • مسئول بخش تاریخ دائرهالمعارف قرآن کریم، ۸۳-۷۹٫
 • عضو شوراى تدوین واحدها و سرفصل‏هاى دروس آموزشى براى مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى، مدرسه امام خمینى،۸۱تاکنون .
 • عضو گروه تدوین سرفصل‏هاى درس گروه تاریخ اسلام، واحدخواهران حوزه علمیه ۸۳-۸۱٫
 • عضو شوراى آموزشى دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۸۲ تا ۸۶٫
 • عضو هیأت امنای انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام، نایب رییس و مسئول پژوهش انجمن . از سال ۱۳۸۸  ادامه دارد.
 • عضو هیأت امنای انجمن تاریخ پژوهان سال های ۸۵و ۸۶.
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی –پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام از سال ۸۸ تاکنون.
 • دبیر هیأت حمایت و رییس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۸۹ -۹۱٫
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی طب و تزکیه، از سال ۱۳۹۰، ادامه دارد.
 • عضو هیأت تحریره دو فصلنامه تخصصی سیره پژوهی اهل بیت(ع) از سال ۹۴٫
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی از سال ۹۵٫
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۰، ادامه دارد.
 • عضو اصلی کرسی تاریخ و جغرافیای هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی۹۰-۹۱٫
 • عضو اصلی کرسی علمی فرهنگ و تمدن هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی۹۰-۹۱٫
 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تحقیقات وزارت علوم (شورای عتف)۹۰-۹۱٫
 • عضو کمیته برنام ریزی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، از سال ۹۱ تا ۹۳
 • رئیس کارگروه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران برنامه ریزی وزارت علوم، از سال ۹۱ تا ۹۳.
 • مدیر گروه تاریخ علم و تمدن اسلامی مرکز هم اندیشی اساتید، از سال ۹۱ تا ۹۳.
 • مدیر کل پژوهش و رییس مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی مشهد از ۹۳ تا ۹۵٫
 • عضو گروه تخصصی علوم تاریخی شورای تحول از سال ۹۵٫
 • مدیر مسئول و سردبیردو فصلنامه علمی- تخصصی سیره پژوهی اهل بیت(ع) از سال ۹۴٫
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی از سال ۹۵٫
 • سردبیر مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، از سال ۹۵٫
 • رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی، از سال ۱۳۹۵.

 

۵- کارویژه علمی

 • طرح تاسیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) با سه گروه پژوهشی،‌۱۳۸۱.
 • طرح تاسیس پژوهشکده اسلام تمدنی با چهار گروه پژوهشی، ۱۳۹۴.
 • موسس و طراح دانشنامه اهل بیت (ع)، ۱۳۸۴.
 • راه اندازی مجله (دو فصلنامه) سیره پژوهی اهل بیت (ع)،‌۱۳۹۴.

 

۶-  لوح‏هاى تقدیر

 • لوح تقدیر پژوهش برتر مقاله جریان‏شناسى دشمنى با امام على‏(ع)، اداره کل ارشاد اصفهان.
 • لوح تقدیر رتبه اول براى کتاب نگاهى‏نو به جریان عاشورا، از سوی کنگره دین پژوهان
 •  لوح تقدیر رتبه دوم پژوهشی کتاب جانشینان پیامبر(ص) در پرتو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جشنواره دوسالانه نهج البلاغه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه.
 • لوح تقدیر برای کتاب واقعه حره رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی از سوی کتاب سال حوزه به عنوان شایسته تقدیر ۱۳۹۳٫
 • لوح تقدیر مقاله برتر روش شناسی تاریخی مرحوم عطاردی در همایش بزرگداشت عطاردی، سال ۱۳۹۴٫
 • لوح تقدیر مقاله برتر سنت پزشکی در گستره تمدن اسلامی، در همایش تمدن پزشکی در عهد رضوی،۱۳۹۴٫
 • لوح تقدیر پژوهشگر برتر سوم سال ۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • لوح تقدیر پژوهشگر رتبه اول سال ۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.
 • لوح تقدیر  رتبه اول کتاب راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی،‌ جشنواره پژوهشی حوزه علمیه خراسان،‌ 1395.