دکتر محمد مسعود سعیدی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی

آدرس نامه الکترونیکی: m.saeedi@isca.ac.ir


مدارك تحصيلي:                     

1. 1360 ديپلم رياضي و فيزيك

2. 1382 كارشناسي علوم اجتماعي

3. 1384 كارشناسي ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي، عنوان پايان‌نامه: «سنجش نگرش سكولار در گروه سني 20 تا 50 سالِ مردم شهر مشهد در سال 1384 شمسي و عوامل مؤثر بر آن»

4. 1392 دكتراي تخصصي جامعه‌شناسي اقتصاد و توسعه، عنوان رساله: «تبیین تطبیقی- تاریخی گذار به شیوه‌های مردم‌سالارانه اداره‌ي جامعه با تأکید بر نقش دیدگاه‌ها و مواضع روحانیت»

سوابق تحصيلي:

تحصيلات حوزوي

1. 1363، آغاز تحصيل دروس حوزوي در مشهد، مدرسه‌ي حاج آقاي موسوي‌نژاد

2. 1363- 1371، دروس سطح حوزه نزد  آية‌الله مرتضوي، آية‌الله مهدي مرواريد و حجة‌الاسلام محمد مرواريد

3. مباحث كلامي حاج‌آقا سيد‌جعفر سيدان

4. 1363- 1371، دروس اخلاق حاج‌آقاي موسوي‌نژاد و آية‌‌الله حسنعلي مرواريد

5. 1371، درس خارج اصول و فقه آية‌الله فلسفي

تحصيلات دانشگاهي

1. 1378، ورود به دانشگاه فردوسي از طريق آزمون سراسري

2. 1382، أخذ مدرك كارشناسي در رشته‌ي علوم‌اجتماعي با معدل 16/18 و كسب رتبه‌ي اول

3. 1382، ورود به دوره‌ي كارشناسي‌ارشد با كسب رتبه‌ي دوم پژوهشگري در آزمون سراسري

4. 1384، أخذ مدرك كارشناسي‌‌ارشد در رشته‌ي پژوهشگري علوم اجتماعي از دانشگاه فردوسي مشهد با معدل 95/17 و كسب رتبه‌ي عالي پايان‌نامه

5. 1386، ورود به دوره‌ي دكتراي تخصصي «جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه» در دانشگاه فردوسي مشهد، با كسب رتبه‌ي اول

سوابق آموزشي:

1. 1362- 1363، همكاري با نهضت سواد‌آموزي به عنوان معلم

2. 1363- 1379، تدريس دروس رسمي و مصطلح حوزه- ادبيات عرب، منطق، اصول و فقه تا درس رسائل در مدارس حوزوي (مدرسه‌ي حاج‌آقاي موسوي‌نژاد و مدرسه‌ي علميه‌ي سعادت)

3. 1363-1379، تدريس برخي از دروس جنبي حوزوي: تفسير، كلام و كلام‌جديد، فلسفه، عرفان در مدارس مختلف حوزوي

4. 1384- 1386، تدريس تاريخ اديان به روش تحليل جامعه‌شناختي در مؤسسه‌ي عالي ثامن

5. 1384- 1386، تدريس شيوه‌هاي ارتباطات متقاعد‌گرايانه در مؤسسه‌ي عالي ثامن

6. 1386- 1387، تدريس آشنايي با تاريخ اديان در مدرسه‌ي دارالعلم مشهد

7. 1387، تدريس روش تحقيق در مدرسه‌ي دارالعلم مشهد

8. 1388، تدريس «آشنايي با كتب مقدس» در مدرسه‌ي دارالعلم مشهد

9. 1387- 1388، تدريس مباني جامعه‌شناسي و جامعه‌شناسي تبليغ و ارتباطات در دوره‌ي عالي تبليغ و تربيت اسلامي گرايش مديريت فرهنگي در دفتر تبليغات، معاونت آموزش

10. 1382- اکنون، تدريس جامعه‌شناسي در دانشگاه علوم اسلامي رضوي

11. 1385-1387، تدريس جامعه‌شناسي در دانشكده‌‌ي علوم قرآني(تربيت مدرس)

12. 1386- 1389، تدريس جامعه‌شناسي در دانشگاه فردوسي مشهد

13. 1387- 1388، تدريس جامعه‌شناسي، مقطع كارشناسي ارشد، واحد خواهران جامعة‌المصطفي العالمية

14. 1388، تدريس مبانی اقتصاد (و جامعه‌شناسي اقتصادي)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد

15. 1390، تدريس جامعه‌شناسي جنگ (و جنبش‌هاي اجتماعي) در دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد

16. 1390، تدريس كارگاه «جامعه‌شناسي فرهنگ» در نشست جامعه‌شناسي فرهنگ براي دوره‌ي مديريت فرهنگي جامعه‌المصطفي العالمية

17. 1391، تدريس جامعه‌شناسي آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد

18. 1391، تدريس مهارت‌هاي تحقيق (تحليل محتوا) در مدرسه‌ي عالي نواب

19. 1391، تدريس كارگاه خانواده در كشاكش سنت و مدرنيته، واحد خواهران جامعة‌المصطفي العالمية

20. 1392 تدريس عملي پايان‌نامه نويسي براي دانشجويان ارشد، جامعة‌المصطفي العالمية

21. 1393 تدریس مبانی جامعه‌شناسی در مؤسسه‌ی آموزش عالی شاندیز

22. 1394 تدریس اخلاق و احکام کسب و کار برای دوره‌ی ارشد، مؤسسه‌ی آموزش عالی فردوس مشهد

23. 1395 تدریس روانشناسی اجتماعی، مؤسسۀ آموزش عالی شاندیز

24. 1396 تدریس روانشناسی اجتماعی برای دورۀ ارشد، مؤسسۀ آموزش عالی حکمت رضوی

25. 1396 تدریس روانشناسی تبلیغات و رسانه، مؤسسۀ آموزش عالی حکمت رضوی

26. 1397 تدریس روانشناسی اجتماعی کاربردی، مؤسسۀ آموزش عالی حکمت رضوی

27. 1397 تدریس دین و سکولاریسم (از مباحث جامعه‌شناسی دین) برای دورۀ دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

سوابق پژوهشي:

آثار و تأليفات:

كتاب‌هاي چاپ‌شده

1. ترجمه‌ي كتاب «مدل سكولار‌شدن غرب» از «استيو بروس» به همراه تأليف 50 صفحه مقدمه‌ براي آن، انتشارات گام‌نو.

2. مطالعه‌ي جامعه‌شناختي رابطه‌ي اسلام شيعي و مردم‌سالاري در دو جلد ، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

3. جامعه‌شناسی دین و سکولار شدن، مجموعه مقالات، 1395 انتشارات کاویان.

4. تبیین نظری سکولارشدن در جامعه ایران معاصر، 1396 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

5. جامعه‌شناسی و دین: آشتی بنیانی یا نزاع نظری، 1396 انتشارات کویر

6. عرفان در گرو حلقه‌ها، 1396 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

7. پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی‌درمانی، 1397 انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

كتاب‌هاي در دست چاپ

1. بررسي جامعه‌شناختي عرفي‌شدن، مطالعه‌ي موردي مردم شهر مشهد (در مرحله اصلاحات).

2. دين و مدرنيته، گردآوري و تدوين مجموعه مقالات و تأليف مقدمه و مقاله‌ي اول مجموعه (در مرحله اصلاحات).

3. نظریۀ اجتماعی معنویت در قرآن

4.

5.

مقالات چاپ‌شده

1. «نگرش سكولار، نظريه‌هاي سكولاريزاسيون و جامعه‌ي ما» ، مجله‌ي علوم‌ اجتماعي، دوره‌ي دوم، شماره‌ي2، سال 1384، دانشكده‌ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد (علمي- پژوهشي).

2. «نقد آراي شجاعي‌زند درباره‌ي عرفي‌شدن» ، مجله‌ي جامعه‌شناسي ايران، دورة هشتم، شمارة 4، زمستان 1386 ، (علمي- پژوهشي)، ص 116- 134

3. «مدل سكولار‌شدن غرب» ، معرفي و نقد كتاب بروس ، مجله‌ي نقد و نظر شماره‌ي سوم و چهارم سال 1386 چاپ شده است. (47و48)

4. «قرآن و دمكراسي»، فصلنامه‌ي تخصصي پژوهش‌هاي قرآني شماره‌ي 29و30، بهار و تابستان 1381، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ي علميه‌ي قم.

5. «سيره‌ي نبوي، الگوي جامعه‌ي اخلاقي» ، مجله‌ي انديشه‌ي حوزه، سال چهاردهم، شماره‌ي سوم، پياپي 71 ، مرداد و شهريور 1387. صص 171-182

6. «تأملي در رويكردهاي جامعه‌شناختي- مردم‌شناختي به دين» ، مجله‌ي انجمن علمي پژوهه، دانشگاه فردوسي مشهد، بهار1380.

7. «مشاركت شهروند در جامعه‌‌ي ديني» ، مجموعه مقالات ارائه شده به همايش علمي- كاربرديِ تا آرمان‌شهر رضوي، 1388

8. «هندوستان، سرزمين انسجام و انبساط نسبي در عين تنوع و تراكم جدي» ، در مجموعه مقالات هند شناخت، تأليف اعضاي هيأت علمي اداره‌ي كل پژوهش دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي، 1392، قم: نشر مجمع ذخائر اسلامي، 76-117

9. «رابطه‌ي انسان‌شناسي و دين‌شناسي» ، مجله‌ي اطلاعات حكمت و معرفت، فروردين1391، شماره‌ي 72

10. « چارچوبي براي مطالعه‌‌ي ايده‌هاي فمينيستي» ، مجله‌ي اطلاعات حكمت و معرفت

11. «جامعه‌شناسي دين و رويكردهاي متفاوت به دين» ، مجله‌ي كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، آذرماه 1391، شماره‌ي 57، صص 74-82

12. «جايگاه تنوع روش‌شناختي در جامعه‌شناسي دين» ، مجله‌ي مطالعات اجتماعي ايران، دوره‌ي هفتم، شماره‌ي 1، بهار 1392 (علمي- پژوهشي). صص 60-80

13. «Ibn Khaldun and Indigenous Sociology» ، مجله‌ي (الكترونيك) «Islamic Perspective» (علمي- پژوهشي)، شماره‌ي 10، زمستان 2013، صص 73- 80

Islamic Perspective Journal Number 10, Winter 2013

Islamic Perspective, Vol. 10, 73-80

Center for Sociological Studies, 2013

14. «تغييرات سياسي- اجتماعي ديدگاه‌ها و مواضع عالمان دين با تأكيد بر دوره‌ي تاريخي جنبش مشروطه (1285ش/ 1906م) و جنبش ملّي (1331ش/ 1952م)» ، مجله‌ي (الكترونيك) جامعه‌شناسي كاربردي (علمي- پژوهشي)، سال بيست و پنجم، شماره پياپي 53، شماره اول، بهار 1393 ، صص 121- 140

http://uijs.ui.ac.ir/jas/browse.php?mag_id=21&slc_lang=fa&sid=1

15. «تبيين تطبيقي- تاريخي گذار به شيوه‌هاي مردم‌سالارانه‌ي اداره‌ي جامعه با تأكيد بر نقش دیدگاه‌ها و مواضع روحانيت» مجله‌ي جامعه‌شناسي تاريخي (علمي- پژوهشي)، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی3، پاییز و زمستان 1394، ص235-276.

16. «امام خميني و اهميت كرامت انساني در نهج‌البلاغه»، مجله‌ي حوزه، شماره‌ي 171-172، شماره‌ي اول و دوم، سال سي‌ويكم، بهار و تابستان 1393، صص 51- 83

17. «Increasing the Effectiveness of Sociology in Islamic Culture» ، مجله‌ي (الكترونيك) «Islamic Perspective» (علمي- پژوهشي ISC)، شمارۀ 17، بهار 2017، ص 109-129

http://iranianstudies.org/journals/islamic-perspective-journal-volume-17-spring-2017-published-lais-626

Islamic Perspective, Vol. 17, 109-129

                                                              Center for Sociological Studies, 2017

18. علل، انگیزه و پیامدهای ورود افراد به عرفان حلقه، فصلنامه علوم اجتماعی، دورۀ 24، شمارۀ 79، زمستان 96 ، ص153-195 (دانشگاه علامه طباطبایی) (علمي- پژوهشي ISC)

19. بررسی میزان همدلی گزاره‌های بنیادین جامعه‌شناسی، با دین- اسلام، مرکز صدرا (گواهی نشر)

20. مطالعۀ جامعه‌شناختی انرژی‌ درمانی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ 4، زمستان 1396، 75-100 (علمي- پژوهشي ISC)

21. چیستی معنویت، پژوهش‌های عقلی نوین (علمي- پژوهشي ISC)

22. پژوهش تاریخی-تطبیقی در سازه‌های اجتماعی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوفصلنامة علمي- پژوهشي، سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان، 1397، 1-17 (علمي- پژوهشي ISC)

23. نظریۀ معنویت در قرآن

24. سلوک معنوی در قرآن

مقالات غيرچاپي

1. «فرهنگ و تكنولوژي»

2. «زندگي شهري و روابط خويشاوندي» به همراه يك مطالعه‌ي ميداني آزمايشي

3. «آگاهي مدرن» مدرنيته و پيامد‌هاي آن در سطح آگاهي و فرهنگ

4. «تعريف دين»

5. «شبهه‌شناسي»

6. «جامعه‌شناسي شناخت»

7. «اقتصاد و فرهنگ»

8. «توسعه‌ي فرهنگي به‌سوي فرهنگ جهاني»

9. مقالات وبلاگ شخصي m-saeedi.blogfa.com

10. «سياست‌گريزي يا سياست‌ورزي در زندگي آية‌الله بروجردي»

 

طرح‌ها

1. «سنجش نگرش سكولار …» (انجام شده براي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

2. «جامعه‌شناسي شناخت و معرفت ديني» (در دست اجرا براي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

3. «سكولار شدن، مفاهيم و تحليل‌هاي نظري و ارائه‌ي راهكار» (انجام شده براي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با عنوان اوليه‌ي مدلي براي عرفي شدن در ايران)

4. كار تحقيقي در دانشگاه «سنجش وجدان كاري كاركنان شركت صنعتي ديرگداز…..».

5. كار تحقيقي در دانشگاه با عنوان «شيوه‌هاي تدريس دروس معارف اسلامي در دانشگاه و تأثير آن بر علاقه‌ي دانشجويان».

6. «نگاه بيروني به علم و جامعه‌شناسي- گام اول در فلسفه‌ي جامعه‌شناسي» (پايان‌نامه‌ي كارشناسي).

7. «بررسي تاريخي- تطبيقي ديدگاه‌ها و مواضع روحانيت و پيامدهاي سياسي آن» در حوزه‌ي جامعه‌شناسي دين.

8. همكاري در پروژه‌ي «جامعه‌شناسي مناسك ديني» كه توسط دكتر علي يوسفي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد براي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي انجام شده است.

9. «انگیزه و علل ورود افراد به گروه‌های نوپدید معنوی با تأکید بر عرفان حلقه و انرژی‌درمانی»

10. «افزایش کارایی جامعه‌شناسی در فرهنگ اسلامی: شناسایی گزاره‌های بنیادین جامعه‌شناسی»

عضويت در انجمن(های) علمی

1382-1384، انجمن جامعه‌شناسي ايران

ارائه‌ي چندين جلسه سخنراني براي انجمن جامعه‌شناسي ايران- شاخه‌ي خراسان، در تالار فردوسي مشهد كه خلاصه‌ي برخي از جلسات در خبرنامه و سايت انجمن منتشر شده است (خبر‌نامه‌ها‌ي شماره‌ي 13 و 22).

همايش‌ها و نشست‌هاي علمي:

1. 1383، همكاري در برگزاري همايش دين و دمكراسي

2. 1384، دو جلسه سخنراني براي انجمن جامعه‌شناسي ايران- شاخه‌ي خراسان، در تالار فردوسي مشهد كه خلاصه‌ي برخي از جلسات در خبرنامه و سايت انجمن منتشر شده است (خبر‌نامه‌ها‌ي شماره‌ي 13 و 22).

3. 1388، سخنراني در نشست علمي با عنوان «جامعه‌شناسي دين، شاخه‌اي از دين‌شناسي»، دانشگاه اديان و مذاهب، قم

4. 1389، سخنراني در نشست علمي با عنوان نگاه جامعه‌شناختي به دين در مجتمع آموزشي جامعةالمصطفي العلمية

6. 1390، تدريس كتاب جديد‌التأليف جامعه‌شناسي براي دبيران آموزش و پرورش

7. 1390، دبيري علمي همايش «دانش اجتماعي در انديشه‌ي متفكران مسلمان» برگزار شده در پژوهشكده‌ي دين و انديشه‌ي معاصر

تقديرنامه‌ها (افتخارات علمي) و بورس‌ها:

1. 1383، دريافت تقدير‌نامه‌ي همكاري با همايش بين‌المللي «دين و دمكراسي» در دانشگاه فردوسي مشهد

2. 1384، برگزيده‌شدن پايان‌نامه‌ي تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان پژوهش برتر سال 1384 دانشگاه فردوسي مشهد

3. كسب رتبه‌ي اول كارشناسي (1382)، رتبه‌ي دوم ورودي كارشناسي ارشد (1382)، و رتبه‌ي اول ورودي دكتراي تخصصي (1386) دانشگاه فردوسي مشهد

4. 1387، دريافت لوح تقدير از دانشكده‌ي علوم قرآني

5. 1388، كسب رتبه‌ي برتر در بخش مقالات فراخوان آثار پژوهشي حوزه‌ي علميه‌ي خراسان

6. 1390، دريافت لوح تقدير از دانشگاه علوم اسلامي رضوي

7. 1389، دريافت پذيرش فرصت مطالعاتي (شش ماه) از دانشگاه ملي سنگاپور

8. 1391، دريافت پذيرش فرصت مطالعاتي (شش ماه) از دانشگاه آكسفورد، مركز مطالعات خاورميانه (سنت آنتوني)

راهنمايي‌ها و مشاوره‌ها:

1. 1385، استاد مدعو پروژه‌ي نگرش سيستمي به دين از پروژه‌هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

2. 1386، استاد مدعو پروژه‌ي تحقيقاتي با عنوان «مودت و دوستي در قرآن و روايات»، در دانشكده‌ي علوم قرآني

3. 1389، مشاوره پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشدِ دانشجو سيد محمد‌تقي حسيني با عنوان «آسيب‌شناسي تبليغ ديني براي جوانان»، جامعةا‌لمصطفي العالمية

4. 1392، مشاوره پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشدِ دانشجو محمد‌جواد رضايي با عنوان «واكاوي نقش مرد و زن در نهاد خانواده از منظر قرآن و روايات»، جامعةا‌لمصطفي العالمية

4. 1389، ارزيابي برخي از پيشنهاده‌هاي طرح‌هاي پژوهشي بنياد شهيد

سوابق فرهنگي و هنري:

سخنراني‌ها

دانشگاه فردوسي مشهد، انجمن جامعه‌شناسي ايران

دفتر تبليغات خراسان رضوي، پژوهشكده‌ي دين و انديشه‌ي معاصر

دانشگاه اديان و مذاهب، قم

مصاحبه‌ها

مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی

راديو، برنامه‌ي شهروند

مصاحبه‌های مطبوعاتی

آشنايي با زبا‌ن‌هاي خارجي:

عربي و انگليسي در حد ترجمه‌ي كتب تخصصي

آخرین اخبار