غلامرضا جلالی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: سطح سه فقه و اصول

آدرس نامه الکترونیکی: gh.jalali@isca.ac.ir


تحصیلات کلاسیک:

لیسانس حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه شیراز ۱۳۷۰ مدرک سطح ۳ ( فوق لیسانس ) پایان نامه الولایه من قبل الجائر، از مدیریت حوزه علمیه قم.

تحصیلات حوزوی:

پایه دهم دروس حوزه 

خارج فقه و اصول

حوزه های مطالعاتی:

۱- مطالعات تمدنی ۲-هنر اسلامی ۳-حکمت اسلامی ۴- تاریخ علم اسلامی ۵- عرفان اسلامی

 
آشنایی با زبانهای خارجی:

انگلیسی ،عربی

سوابق اجرایی:

«سال ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۸»

۱ ـ مدیریت انتشارات فلق سال۱۳۵۷

۲ ـ مسئول آموزش کانون امامت در مشهد سال ۱۳۵۸.

۳ ـ حضور در مناطق جنگی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مدت ۴ ماه سال ۱۳۶۷.

۴ ـ معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی خراسان ۱۳۷۰ ـ ۱۳۷۴.

۵ ـ مدیریت گروه ادیان و مکاتب مجله اندیشه حوزه وابسته به دانشگاه رضوی ۱۳۷۴ ـ ۱۳۷۵.

۶ ـ آغاز همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان . مسئول اجرای موضوع شناسی و مسأله یابی دینی هنرمندان برای دفتر تبلیغات اسلامی قم به منظور جامه عمل پوشاندن به بند (ح) ماده ۱۵۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، تاریخ انعقاد قرارداد ۴/۱۱/۷۹.

۷ ـ مسئولیت شاخه رجال دایره المعارف آستان قدس رضوی سال ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۳.

۸ ـ مدیریت گروه ادب و هنر زیر مجموعه معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان سال ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۴و۱۳۸۷

۹ـ مدیریت گروه تراجم در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی از سال ۱۳۸۰ ـ ۱۳۸۷.

۱۰-انتصاب به سمت معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی ۲۷/۱۱/۸۷

۱ ـ کتابها

۱ ـ تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.

۲ ـ مشهد در بامداد نهضت امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸.

۳ ـ آشنایی با تاریخ ادیان ابراهیمی، تهران، آییژ، زمستان ۱۳۸۰

۴ ـ مشاهیر مدفون در حرم رضوی جلد اول، عالمان دینی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۸۲، تجدید چاپ ۱۳۸۷. جلد دوم: شاعران، هنرمندان، دانشوران، چاپ ۱۳۸۷، جلد سوم: واقفان عمده و صاحب منصبان آستان قدس رضوی، چاپ ۱۳۸۷. جلد پنجم: دولت مردان چاپ۱۳۸۷

۵. مشاهیر مدفون در مشهد و حومه ، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد۱۳۸۷

۶ ـ دیدگاه‌های علمی آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۸۴.چاپ سوم این کتاب درسال۱۳۵۳نشریافت

۷- مردم شناسی دینی هنر و پژوهش های هنرمندان، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران ۱۳۸۴.

۸- نظریه اخلاقی سینما، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران ۱۳۸۴.

۹- مدرس صالح، نکوداشت نیم قرن تکاپوی علمی آیت الله سید میرزا حسن صالحی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۸۵.

۱۰- تهیه و تنظیم و ویرایش کتاب فقیه آزادگان- یادنامه فقیه وارسته مرحوم آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی، مشهد ۱۳۸۷

 

۱۱و ۱۲-درخت طوبی ، تبارنامه سادات در متون کهن  ،جلد ۱و۲ باهمکاری گروه تراجم و انساب ، بنیادپژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد۱۳۹۰و۱۳۹۴

۱۳-امین آفتاب ، مجموعه مقالات نخستین همایش بزرگداشت اباصلت هروی ، اردیبهشت ۱۳۹۱،بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،مشهد۱۳۹۱

۱۴-مزارات ایران باهمکاری گروه تراجم وانساب ،دفتراول، مشهد۱۳۹۲

۱۵-مجموعه مقالات دومین همایش اسلام وحقوق بین المللی بشردوستانه با همکاری دفترتبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، مرکز مطالعات حقوق بشردوستانه اسلامی، به کوشش غلامرضا جلالی، بنیادپژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ،مشهد۱۳۹۲

۱۶-تبارنامه سادات زیدی درایران،گروه تراجم وانساب بااشراف ومقدمه این جانب، بنیادپژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی۱۳۹۳

۱۷-معنای هنرشیعی، باهمکاری دکترمیثم جلالی،بوستان کتاب، قم۱۳۹۴

۱۸-مشهداز مقاومت تاپیروزی-بررسی مبارزات علماومردم مشهداز۱۳۴۱-۱۳۵۷،با همکاری جمعی از نویسندگان، مرکزاسناد انقلاب اسلامی ، تهران۱۳۹۳

۱۹-انقلاب اسلامی درمشهد،مرکزاسناد انقلاب اسلامی ، تهران۱۳۹۴

 

۲ ـ مقالات:

۱ ـ فلسفه غیبت در کلام شیعی، مجله حوزه ش۷۰.

۲ ـ روش‌ها، مواد و منابع درسی حوزه‌های علمی شیعی، ۷۴ مجله حوزه ـ ۷۳ / ۲۰۲ ـ ۱۵۱.

۳ ـ رویارویی معماران قضای اسلامی با تأسیسات حقوقی نوین، مجله حوزه ۷۷ ـ ۷۶، ص۳۶۳ ـ ۳۱۶.

۴ ـ سیری در آفاق حرکت‌های دینی و سیاسی خراسان از عباسیان تا افشاریان،  مجله حوزه ۸۷، ص۵۴ ـ ۲۸.

۵ ـ مبانی منطق استقراء از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر، مجله حوزه ۸۰ ـ ۷۹، ص۳۲۱ ـ ۲۷۶.

۶ـ تعامل گرایی تمدن اسلامی، ش۱۰۶ ـ ۱۰۵، ص۲۱۲ ـ ۲۴۲.

۷ ـ برتری فرهنگ و تمدن اسلامی در فلسفه عامری نیشابوری، مجله حوزه ، ص۴۰۰ ـ ۳۸۶.

۸ـ سه حوزه تلاش عالمان دین در عصر نراقی‌ها، مجله حوزه ش۱۰۸ ـ ۱۰۷، ص۷۷ ـ ۵۰.

۹ ـ نهضت مشروطه و سرنوشت سه رویکرد سیاسی علمای مشهد، مجله حوزه ش۱۱۵، ص۱۴۹ ـ ۲۱۵.

۱۰ ـ داد و ستد ایران و تشیع از دیدگاه شهید مرتضی مطهری، مجله حوزه ش۱۲۱، ص۱۴۲ ـ ۱۶۸.

۱۱ ـ جایگاه سید شرف الدین در تقریب مذاهب اسلامی، مجله حوزه ش ۱۲۴ ص ۱۱۰ ـ ۱۳۴.

۱۲- مشروعه در بوته نقد علمای مشروطه خواه، کتاب جریانهای فکری مشروطیت، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی بهار ۱۳۸۶.همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت در کتابخانه ملی، ش ۱۳۴ – 135 ص ۳۳۸ – 343.

۱۳- کتاب شرح حال رجال ایران در بوته نقد، مجله حوزه ش ۱۳۶ ص ۹۲ – 130.

۱۴- گستره جغرافیایی تعامل روشنفکرانه علمای ایران از نهضت تنباکو تا انقلاب اسلامی  مجله حوزه شماره ۱۴۱ ص ۵۳ -۷۸.

۱۵- پروسه رواج و زوال حوزه های علمی شیعه، مجله حوزه شماره ۱۴۵ ص ۶۳- ۸۳.

۱۶-آزاد اندیشی و حوزه های علمی شیعه، مجله حوزه شماره۱۴۸-۱۴۹ ص۱۸۰-۱۹۶

۱۷- رابطه قدرت سیاسی وخرافه، مجله حوزه شماره۱۵۱ص۲۳۳-۲۵۸

۱۸-الگو های چهارگانه وحدت  اسلامیی و نظریه میرزا خلیل کمره ای مجله حوزه شماره ۱۵۵-۱۵۶ص۳۳۹-۳۶۴

۱۹-نگاهی به مدارس و حوزه های علمیه شیعه در هند ، مجله حوزه شماره۱۵۸ ص ۲۱۲-۲۴۴

۲۰-پیشگامی سید محمد کاظم یزدی دررویارویی با استعمارانگلیس ، مجله حوزه شماره۱۶۵-۱۶۶ص۱۰۵-۱۲۴

۲۱ ـ مراسم عاشورا در جهان اسلام، مشکوه، نشریه علمی و ترویجی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، شماره ۷۶ و ۷۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ص۹۳ ـ ۱۰۳.

۲۲ـ عصر سلجوقی و سیاست‌های فرهنگی شیعه، مشکوه، شماره ۷۹، ص۱۱۰ ـ ۱۲۲.

۲۳ ـ پنج مکتب مهم کلامی دوره سلجوقی، چالش‌ها و رویکردها، مشکوه، ش ۸۴ و ۸۵، ص ۱۱۳ ـ ۱۳۰.

۲۴ ـ نقش مدرس در قانونگذاری اسلامی، مشکوه، ش۸۸، ص۶ ـ ۴۳.

۲۵- میراث اسلامی هند ، مشکوه ش۱۰۶ ص۱۱۷-۱۳۳

۲۶- طبقه بندی علوم با رویکرد اسلامی ایرانی (ضرورت شناسایی الزامات ومختصات پارادایم جدید) مشکوه۱۱۵/۷۶-۹۵

۲۷ ـ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، کتاب نمای آبگینه، ج۲، رویکرد اساطیری به مقوله زن در عرصه سینما، ص۹۹ ـ ۹۱.

۲۸ ـ مشهد از دو منظر هنر معماری و زیبا شناسی معنوی، پاییز ۱۳۸۱، این مقاله برنده همایش نقد شهرداری توسط تحصیل کردگان حوزه مشهد شد و در کتاب نقد عملکرد شهرداری مشهد به چاپ رسیده است.

۲۹ ـ رویکرد خراسان به فلسفه و نقش آشتیانی، صدرای زمان، یادنامه حکیم متاله سید جلال الدین آشتیانی، بهار ۱۳۸۴، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان/۱۲۷ ـ ۱۳۲.

۳۰ ـ چند خاطره و گوشه‌هایی از دیدگاه‌های فلسفی استاد آشتیانی، صدرای زمان، یادنامه حکیم متاله سید جلال الدین آشتیانی، بهار ۱۳۸۴، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان/ ۱۸۰ ـ ۱۸۵.

۳۱ ـ بررسی تاریخی تولید علم در تمدن اسلامی، درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دفتر اول، ص۲۰۷ ـ ۲۲۸، تابستان ۱۳۸۴.

۳۲- جایگاه آشتیانی در جریان شناسی فلسفه اسلامی معاصر، شریعه شهود – درباره استاد سید جلال الدین آشتیانی (ره). پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۵.

۳۳- اشاره ای به حیات سیاسی آیت الله العظمی حاج میرزا علی آقا فلسفی، فقیه پارسا ( یادنامه حضرت آیت الله العظمی میرزا علی فلسفی) معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ۱۹ بهمن ۱۳۸۵.

۳۴-

۳۵- بازگشایی حوزه مشهد و شکل گیری مکتب معارفی- کتاب فقیه آزادگان ص ۳۲۹-۳۶۰ چاپ مشهد ۱۳۸۷.

۳۶-الهیات انتقادی و تئوری فیلم دینی – تاک – ماهنامه حوزه هنری خراسان رضوی چهارمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دینی رویش. شماره۴۴/۳۵-۳۲

۳۷-جایگاه حوزه های علمیه در آینده ، یادنامه خورشید فقاهت و مجاهدت ، بیست و پنجمین سالگرد رحلت مرجع عالیقدر و مجاهد آیه الله العظمی سید عبدالله شیرازی، موسسه الامام امیرالمومنین للشئون العلمی و الخیریه، مشهد۱۳۸۷/۳۱۶-۳۳۶

۳۸-توسعه دانشگاه مشهد در آستانه انقلاب اسلامی ،نقش مشهد در انقلاب اسلامی ، ضمیمه فصلنامه تاریخ پژوهی؛ شماره۴۴/۴۵سال ۱۳۸۹

۳۹-سنت های آموزشی آخوند خراسانی ، مجموعه مقالات کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی ( سیره علمی و عملی ) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۵۵-۷۶

۴۰-نقش حوزه علمیه مشهد در انقلاب اسلامی ، نقش مشهد درانقلاب اسلامی ، ضمیمه شماره ۴۸فصلنامه تاریخ پژوهی ، دانشگاه فردوسی  بهمن۱۳۹۰/۸-۱۷

۴۱-جریانهای عرفانی درحوزه علمیه مشهد، یادنگارآیت الله العظمی سید عزالدین زنجانی، دفترتبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، انتشارات سنبله ،مشهد۱۳۹۲این مجموعه به مناسبت چهلم ارتحال آیت الله زنجانی طی مراسمی که درروزپنچشنبه۵تیرماه درسالن صبابرگذارشد، انتشاریافت.

۴۲- میراث اسلامی هند،کتاب هند شناخت ،همزمان با اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران وهند، قم۴مهر۱۳۹۲

۴۳-مجموعه مقالات دومین همایش اسلام وحقوق بین الملل بشردوستانه ، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، مشهد۱۳۹۲ریشه های جنگ و انسان دوستی درعرفان مولانا/۵۸-۷۶

۴۴-چالش های اساسی علمای مبارز مشهد با رژیم پهلوی ، ضمیمه فصلنامه تاریخ پژوهی، چهارم ، شماره ۵۷، دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن۱۳۹۲/۲۰-۲۷

۴۵-حیات علمی واخلاقی آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی، یادنگار فقیه ژرف اندیش،مشهد ، اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ، زمستان ۱۳۹۲/۲۰۴-۲۲۰

۴۶-مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه ؛مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی-معنویت،جلد اول ،اردیبهشت ۱۳۹۳ص۱۸۱-۲۰۱

۴۷-کندوکاوی درتاریخ تفسیردرحوزه علمیه مشهد ازقرن ششم تادوره معاصر،رازآشنای وحی-یادواره آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی،مرکزآخوندخراسانی،۲۷فروردین۱۳۹۴/۳۶-۵۰

۴۸-پارادایم نوین تقسیم علوم درایران،مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، جلدپنجم /۲۰۳-۲۲۰،انتشارات آفتاب توسعه،تهران۱۳۹۴

۴۹-نگرش تمدنی علامه عزیزالله عطاردی باتاکیدبرداده های فرهنگ خراسان،عطاردخراسان-مجموعه مقالات همایش ملی علمی بزرگداشت هفتادسال مجاهدت علمی علامه حاج شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی،مرکزمدیریت حوزه علمیه خراسان وبنیادپژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،مشهد۱۳۹۴ص۲۷۱-۲۸۸

۵۰-مکتب عرفانی نجف میراث مشترک ایران وعراق،اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران وعراق ،دبیرخانه اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران وعراق، دفترسوم عرفان ،تصوف وفلسفه،  نشرمجمع ذخائراسلامی ، قم ۱۳۹۴ ص۱۰۹-۱۲۵

 

۵۱-مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه ؛مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی-معنویت،جلد اول ،اردیبهشت ۱۳۹۳ص۱۸۱-۲۰۱

۵۲-پارادایم نوین تقسیم علوم درایران،مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، جلدپنجم /۲۰۳-۲۲۰،انتشارات آفتاب توسعه،تهران۱۳۹

ـ همکاری با دائره المعارف و دانشنامه‌ها:

الف ـ دانشنامه جهان اسلام:

۱ ـ علامه محمدتقی جعفری.

۲ ـ حاج شیخ حسنعلی تهرانی.

۳ ـ حاج ملاعلی کنی.

۴ ـ شیخ مرتضی حائری.

۵ ـ میرزا ابو عبدالله زنجانی.

۶ ـ حلم.

۷ ـ سید مرتضی شبستری.

۸ ـ ملا اسماعیل سبزواری.

۹- عمران

 

ب ـ دایره المعارف مرکز اسناد انقلاب اسلامی:

۱ ـ آیت الله عباس واعظ طبسی.

۲ ـ آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی.

 

ج ـ دایره المعارف آستان قدس رضوی:

۱ ـ کاخکی هراتی ـ میرزا منصور (م: حدود ۱۰۷۳ هـ . ق).

۲ ـ براوستانی ـ اثیر الملک (قرن پنجم).

۳ ـ نایی هروی ـ محب علی (م ۹۷۳ هـ . ق).

۴ ـ اسدی ـ محمد ولی (۱۲۵۷ ـ ۱۳۱۴ هـ . ش).این مقاله در جلد نخست دائره المعارف سال۱۳۹۳نشریافت

۵ ـ اسدی ـ دکتر حسین (۱۲۹۱ ـ ۱۳۵۱ هـ . ش).

۶ ـ اسدی ـ سلمان (۱۲۸۰ ـ ۱۳۴۵ هـ . ش).

۷ ـ امامی خویی ـ جمال الدین (       ـ ۱۳۴۵ هـ . ش).

۸ ـ اقبال التولیه ـ ابوتراب (۱۲۴۴ ـ ۱۳۱۰ هـ . ش).

۹ ـ اقبال ـ منوچهر (۱۲۸۸ ـ ۱۳۵۶ هـ .ش).

۱۰ ـ ملک ـ حاج حسین (۱۲۵۰ ـ ۱۳۵۱ هـ . ش).

۱۱ ـ ملک التجار ـ محمد کاظم (     ـ ۱۳۰۵ هـ . ش).

۱۲- آیت الله عباس واعظ طبسی

 

د ـ دانشنامه متکلمین (بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی):

۱ ـ بشر بن معتمر بغدادی (م ۲۱۰ هـ . ق)

۲ ـ بشر بن غیاث المریسی (م ۲۱۸ هـ . ق)

۳ ـ جهم بن صفوان (م ۱۲۸ هـ . ق)

۴ ـ حسن بن حسن یسار بصری (م ۱۱۰ هـ . ق)

۵ ـ حسن بصری (م ۱۱۰ هـ . ق)

۶ ـ ابومحمد ناصر الحق اطروش (م ۳۰۴ هـ . ق)

۷- ابو محمد حسن بن موسی نوبختی (م ۳۰۰ هـ . ق)

 

هـ ـ دانشنامه مشروطیت (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی):

۱ ـ آشتیانی ـ مرتضی (۱۲۸۱ ـ ۱۳۶۵ هـ . ق)

۲ ـ رضوی ـ محمد ابراهیم (م ۱۳۳۴ هـ . ق)

۳ ـ قوچانی ـ محمد (۱۲۹۴ ـ ۱۳۶۴ هـ . ق)

۴ ـ قزوینی ـ سید اسدالله (۱۲۵۴ ـ ۱۳۵۵ هـ . ق)

۵ ـ مجتهد قوچانی ـ ذبیح الله (۱۲۷۴ ـ ۱۳۳۵ هـ . ق)

۶ ـ سیستانی ـ علی (م ۱۳۴۰ هـ . ق)

۷ ـ فاضل خراسانی ـ محمد علی (م ۱۳۴۲ هـ . ق)

۸ ـ تهرانیان ـ محمد کاظم (م ۱۳۲۰ هـ . ش)

۹ ـ خراسانی ـ ملا هاشم (۱۲۸۴ ـ ۱۳۵۲ هـ . ق)

۱۰ ـ طالب الحق یزدی ـ سید محمد (متوفی حدود ۱۳۳۰ هـ . ق)

۱۱ ـ مجتهد خراسانی ـ میرزا حبیب الله (۱۲۶۶ ـ ۱۳۲۷ هـ . ق)

۱۲ ـ آقا زاده ـ میرزا محمد (۱۲۹۴ ـ ۱۳۵۶ هـ . ق)

۱۳ ـ فقیه سبزواری ـ حسین (۱۳۰۹ ـ ۱۳۸۶ هـ . ق)

۱۴ ـ نهاوندی ـ محمد (۱۲۹۱ ـ ۱۳۷۰ هـ . ق)

۱۵ ـ رضوی ـ محمدباقر (۱۲۷۰ ـ ۱۳۴۲ هـ . ق)

۱۶ ـ تربتی ـ عباس (۱۲۵۱ ـ ۱۳۲۲ هـ . ق)

۱۷ ـ ادیب خراسانی ـ محمد حسن (۱۲۶۳ ـ ۱۳۴۷ هـ . ش)

۱۸ ـ واعظ خراسانی ـ مهدی (۱۲۸۶ ـ ۱۳۷۰ هـ . ق)

 

و_ ترجمه:

  1. چشم انداز اسلامی نماد گرایی در هنر- اندیشه هایی در بازنمایی شکل، لوبیس ایبسن الفاروقی، زیبا شناخت شماره ۱۳ سال ۱۳۸۴.

                                   

طرحهای دردست اجرا

طرح دردست اقدام ؛ پیدایش ونمومکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه طی هزاره گذشته است که درسه منطقه جغرافیایی ذیل بررسی می شود:

۱-مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه درایران وعراق ، آماده نشر

۲-مکتب های عرفانی حوزه های عرفانی شیعه درهند وپاکستان ، در دست ویرایش

۳- ساختارشناسی ارتباط عناصر فرهنگی در دوره قاجار در دست تحقیق

آخرین اخبار