تماس با پژوهشکده

مشهد،‌ چهار راه خسروی،‌ نبش شارستان آیت الله واعظ طبسی،‌ دفتر تبلیغات اسلامی،‌ طبقه سوم

info@ici.isca.ac.ir

تلفن:        ۰۵۱۳۲۲۳۳۶۷۵

کدپستی: ۹۱۳۴۶۸۳۱۸۷

داخلی واحد رایانه و پشتیبانی سایت  ۸۶۵۴

دورنگار:       ۰۵۱۳۲۲۳۳۶۷۵