معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

تحصیلات کلاسیک:

 1. دکتری کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین
 2. کارشناسی ارشد فلسفه

تحصیلات حوزوی:

 1.  ده سال درس خارج فقه و اصول در قم و مشهد- اساتید: آیات عظام وحید خراسانی، جواد تبریزی، عزالدین زنجانی، میرزا علی فلسفی و …
 2. دروس علوم عقلی فلسفه اسلامی، در قم و مشهد- اساتید: آیات و اساتید حسن‌زاده آملی، انصاری شیرازی، جواد آملی، ابراهیمی دینانی و…

سوابق تدریس:

 1. تدریس در حوزه و دانشگاه  از سال ۱۳۷۰ تاکنون
 2. دروس مرتبط با فقه و فلسفه و کلام اسلامی

سوابق پژوهشی:

 1. همکاری علمی با پروژه تفسیر راهنما
 2. تالیف و ارایه بیش از ۵۰ مقاله در نشریات تخصصی و علمی- پژوهشی
 3. تدوین و نشر سه کتاب «دین و دولت در قرون میانه» (عروج، ۱۳۷۴)
 4. فرد و دولت در اندیشه شیخ مفید و سید مرتضی (بوستان کتاب، ۱۳۷۸)
 5. نص محوری در امامت (بوستان کتاب، ۱۳۹۲)
 6. انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله و یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها
 7. از همکاران علمی تفسیر راهنما از آغاز تا پایان پروژه (شایان یادآوری است که تفسیر راهنما اثر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است که ایشان در زندان تدوین کردند و سپس از سالهای ۱۳۶۷ به بعد در مرکز فرهنگ و معارف قرآن تکمیل شد)
 8. تدوین و نشر ۳ اثر علمی
 9. عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فعالیت‌های مدیریتی ـ علمی

 1.  مدیر مسؤول نشریه پژوهشهای فلسفی ـ کلامی نوین
 2. از مؤسسان و همکاران نخستین نشریه حوزه از سال ۶۲
 3. سردبیر نشریه حوزه در سال‌های ۶۵ ـ ۶۷
 4.  مدیر مسؤول نشریه پژوهش‌های قرآنی و عضو هیأت تحریریه آن از سال ۱۳۷۴ تاکنون (این نشریه، به صورت فصلنامه منتشر می‌شود)
 5. مدیر مسؤول نشریه حوزه از سال ۸۲ تاکنون
 6. مدیر مسؤول و سردبیر نشریه پگاه حوزه از سال ۷۸ تا سال ۹۰ (یادآور می‌شود که این نشریه به صورت دو هفته‌نامه منتشر می‌شد همراه با ویژه‌نامه‌هایی که تا مقطع پایان مسؤولیت بیش از ۳۰۰ شماره آن منتشر شده بود)
 7. ۷ عضو هیأت تحریریه نشریه فقه اهل بیت (با مدیر مسؤولی آیت‌الله هاشمی شاهرودی) از آغاز انتشار (سال ۷۶ تا کنون)
 8. عضو هیأت تحریریه نشریه کاوشی در فقه و از آغاز انتشار (سال ۷۶ تا کنون)
 9.  عضو هیأت تحریریه نشریه فقه و قانون (وابسته به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی)
 10. عضو هیأت مدیریه بنیاد پژوهشهای اسلامی سال ۷۷ ـ ۸۱
 11. عضو هیأت مدیره مؤسسه همشهری سال ۸۵ ـ ۸۶

عضویت در مجامع علمی:

 1. عضویت در هیات مدیره منصوب مقام معظم رهبری در دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۷۶ تا ۸۱ (دو دوره)
 2. عضو هیات امنای منصوب مقام معظم رهبری در دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۸۱ تاکنون (سه دوره)
 3. عضو شورای تدوین آثار مقام معظم رهبری (از ۷۴ تا ۷۷)
 4. مسوول شورای برنامه‌ریزی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (سال‌های ۷۶ تا ۸۳)
 5. عضویت در شورای «مهندسی فرهنگی» (شورای عالی انقلاب فرهنگی) از ۸۵ تا ۸۷
 6. عضو اندیشکده فرهنگ (تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)
 7. عضو هیات مدیره بنیاد پژوهش‌های اسلامی
 8. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 9. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 10. عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی منصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
 11. عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور
 12. عضو کمیته اسلام و ایران (از کمیته‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 13.  عضو کمیسیون فرهنگی شورای عالی امنیت کشور
 14. رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دوره‌های ۳۰ ـ ۲۸
 15. دبیر هیأت نظارت کتاب، منصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
 16. دبیر کمیته اقوام ایرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 17.  مسؤول دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (سال‌های ۷۶ ـ ۷۳)
 18. عضو هیأت امنای منصوب مقام معظم رهبری در مؤسسه فرهنگی خراسان از سال ۹۰ تا کنون (و ریاست هیأت امنای یاد شده براساس رأی اعضا)
 19. دبیر و مسؤول دبیرخانه هیأت مدیره (و سپس هیأت امنای) دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۸۰ تا کنون

عرصه‌های مطالعاتی:

فلسفه دین

سوابق اجرایی:

 1. سردبیری نشریه‌های پگاه و حوزه و عضویت در هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی قم
 2. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 3. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتابهای چاپی:

 1. دین و دولت در قرون میانه (عروج، ۱۳۷۴)
 2. فرد و دولت در اندیشه شیخ مفید و سید مرتضی (بوستان کتاب، ۱۳۷۸)
 3. نص محوری در امامت (بوستان کتاب، ۱۳۹۲)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!