معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

چکیده‏ اى از کارنامه علمى سیدعلیرضاواسعى، فرزند سیدمهدی،‌ متولد ۱۳۴۳ ‌ساری.

دکترای تاریخ و تمدن اسلامی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عضو گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی.

 

۱-  پژوهشى

 الف: کتاب

 • نگاهى‏ نو به جریان عاشورا، با همکارى جمعى از پژوهشگران،سال انتشار۱۳۸۴، چاپ نهم۱۳۹۰.
 • نظارت علمی کتاب دائره المعارف تاریخی؛ رویدادهاى تاریخ اسلام، (ترجمه گروهى)، سال انتشار ۱۳۸۵.
 • درآمدى بر روش ‏هاى تبلیغى ائمه‏ علیهم السلام، (مشترک )،انتشار سال ۱۳۸۶.
 • جانشینان پیامبر(ص) در پرتو شرح نهج ‏البلاغه ابن‏ ابى‏ الحدید، سال انتشار ۱۳۸۶.
 • نظارت علمی کتاب فرهنگ نامه مؤلفان اسلامی، (کار گروهی)، سال انتشار۱۳۸۹.
 • واقعه حره، رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی، سال انتشار ۱۳۹۱ .
 • راهبردهای ائمه (ع) در مواجهه با نا هنجاری های اجتماعی، سال انتشار ۱۳۹۴.
 • تاریخ اسلام در عصر پیدایش،‌ سازمان سمت، ارزیابی نهایی، ‌۱۳۹۹.
 • فلسفه تمدن اسلامی؛ چیستی، مبانی و ادوار، در دست انتشار، ۱۳۹۹.
 • فلسفه تمدن اسلامی؛‌ آسیب شناسی و بایسته ها،‌ پایان یافته، در مسیر انتشار ۱۴۰۱.
 • رویکرد تمدنی در سیره امام علی؛ برابری و انسجام اجتماعی، در دست پژوهش.

 

ب: مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی

 1. جستجویى در علل قیام توابین، مجله اندیشه حوزه، سال ۱۳۶۹.
 2. روابط سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مجله اندیشه حوزه، سال ۱۳۷۰.
 3. آخرین پایگاه دشمن، دژ بنى قریظه، مجله اندیشه حوزه، سال ۱۳۷۰.
 4. سیاست و حکومت امام خمینى، مجله حوزه، ش ۹۶ و ۹۸، سال ۱۳۷۸.
 5. جریان‏شناسى دشمنى با امام على‏ علیه السلام در نهج‏ البلاغه، مجله حوزه، ش ۱۰۱-۱۰۲ ، سال ۱۳۷۹.
 6. بررسى جامعه شناختى عصر امام حسین‏ علیه السلام، مجله حکومت اسلامى، ش۲۵، سال ۱۳۸۱.
 7. تاریخ نگارى و تاریخ‏ پردازى، مجله پگاه حوزه، ش ۱۲۶ و ۱۲۷، ۱۳۸۳.
 8. بررسى‏ هاى تاریخى و داورى ‏هاى اخلاقى، مجله پگاه حوزه، سال ۱۳۸۳.
 9. آموزش و پرورش در قرن هشتم هجرى، مجله آینه پژوهش، سال ۱۳۸۴.
 10. معرفى کتاب تاریخ الادب الجغرافى، آینه پژوهش، سال ۱۳۸۴.
 11. تاریخ تحلیلى یا تحلیل تاریخ، مجله نامه تاریخ پژوهان، ش۶، سال ۱۳۸۵.
 12. در هنگامه رحلت پیامبر(ص)، مجموعه مقالات تمدن اسلامی و سیره پیامبر(ص)، دانشگاه اصفهان، سال ۱۳۸۵.
 13. جریان شناسی عاشورا، مجموعه مقالات عاشورا، انتظار، انقلاب، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۸۶.
 14. وقف در مسیر فقه اسلامی شیعی از آغاز تا قرن هفتم هجری، مجموعه مقالات همایش وقف و تمدن اسلامی، سازمان اوقاف و دانشگاه امام صادق(ع) و …، سال ۱۳۸۷.
 15. تاریخ تحلیلی به مثابه روش با تأکید بر اندیشه ابن خلدون، مجله تاریخ پژوهان، ش۱۶،‌ سال ۱۳۸۷.
 16. قیام عاشورا زمینه ساز عدالت و پیشرفت، مجموعه مقالات عاشورا، عدالت، پیشرفت، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۸.
 17. شناسایی تفصیلی الرسائل السیاسیه، آینه پژوهش، ش ۱۱۹، ۱۳۸۸.
 18. غایتمندی تاریخ، مجله تاریخ اسلام، علمی تخصصی، ش ۳۹، ۱۳۸۹.
 19. تاریخ به مثابه فرایند اندیشه در مروج الذهب و التنبیه و الاشراف مسعودی، ‌با آقای محمد مهدی سعیدی، تاریخ در آینه پژوهش، علمی -ترویجی، شماره ۲۵، ۱۳۸۹.
 20. جریان های فکری –سیاسی عهد امام رضا(ع)،( واکاوی راز پیشنهاد خلافت و استنکاف امام)، چاپ شده در کتاب برهان مبین،۱۳۹۱.
 21. کلام سیاسی مکتب اعتزال، آینه پژوهش، ش ۱۴۱، ۱۳۹.
 22. فراز مندی حیات نبوی تا عهد مدنی، حکمت حکومت و حاکمیت پیامبر(ص) ، ۱۳۹۲.
 23. پیشرفت حیات نبوی در عهد مدنی، کتاب حکمت، حکومت و حاکمیت پیامبر(ص)، ۱۳۹۲.
 24. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد با مردم مدینه، شیعه پژوهشی، علمی ترویجی، ۱، ‌۱۳۹۳.
 25. راهبردهای امام حسن در مواجهه با ناهنجاری های سیاسی اجتماعی، مجموعه مقالات سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)، ۱۳۹۳.
 26. فلسفه تمدن اسلامی؛ مبانی، ماهیت ، مشکاه، علمی ترویجی، ۱۲۸، ۱۳۹۴.
 27. تبارشناسی سنت تعامل با خانواده در سیره امام رضا(ع)، آیت هشتم، ۱۳۹۴.
 28. روش شناسی مطالعات تاریخی مرحوم عطاردی، مجموعه مقالات همایش عطارد خراسان، ۱۳۹۴.
 29. سنت پزشکی در گستره تاریخ اسلام با تأکید بر عهد رضوی، مجموعه مقالات همایش تمدن پزشکی در عهد رضوی، ۱۳۹۴.
 30. حقوق بشر دوستانه در سیره و سنت امام علی(ع)، مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع)، ش۱، ۱۳۹۵.
 31. بررسی مفاد بیعت در دو سده اول هجری،‌ دو فصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)، ‌ش۳،‌ ۱۳۹۶.
 32. پویایی تمدن اسلامی؛ مبانی و ظرفیت ها، مجموعه مقالات هفته تمدن نوین اسلام، ۱۳۹۶.
 33. عقلانیت به مثابه منطق تعامل با ادیان و مذاهب در سیره رضوی(ع)، همایش عقلانیت در سیره رضوی،‌۱۳۹۶.
 34. نقش عدالت اجتماعی در شکوفایی علمی تمدن اسلامی عهد رضوی، همایش عقلانیت و اخلاق، ۱۳۹۶.
 35. انگاره معنویت در حیات تمدنی امام علی (ع)، همایش بین المللی امام علی (ع)الگوی معنویت و اخلاق در جهان معاصر، ۱۳۹۷.
 36. رهیافت تمدنی به انتصاب امام درغدیر خم، دوفصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت(ع)، ش۶، ۱۳۹۷ (انتشار ۱۳۹۸).
 37. گوهر تمدن در تراز فلسفی،‌ همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان معاصر،‌ ۱۳۹۸
 38. فلسفه تمدنی ابن خلدون،‌ ابداع یا انتحال؟(مشترک)، همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان معاصر،۱۳۹۸.
 39. سخن سردبیر؛ بایسته های سیره پژوهی، دو فصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)، شماره ۸، ۱۳۹۸.
 40. بررسی چالش های ایده های تمدنی در عصر پهلوی دوم، همایش بیانیه گام دوم، ۱۳۹۸.
 41. قصه یک دیدار؛ گفتگویی در باب تاریخ پژوهی، مجله آینه پژوهش (ویژه نامه جعفر مرتضی عاملی)، ش۱۹۷، ۱۳۹۸.
 42. سخنی در ضرورت سیره پژوهی اهل بیت(ع)، سخن سردبیر، دو فصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)، شماره ۹، ۱۳۹۹.
 43. تحلیل تمدنی حکمروایی / پیشوایی در فرهنگ شیعی، دو فصلنامه تمدن نوین اسلامی در آینه تقریب، ۱۳۹۹.
 44. چیستی رویکرد تمدنی و شاخص های آن، کتاب چیستی رویکرد تمدنی، در دست انتشار، ۱۳۹۹.
 45. ابوطالب در میانه سنت و حقیقت؛‌تحلیل کنش بر مبنای تئوری انتخاب، همایش بین المللی ابوطالب حامی پیامبر(ص)، اسفند ۱۳۹۹. (علمی ترویجی، ‌پژوهشنامه تاریخ تشیع، ‌پذیرش)
 46. تمدن پژوهی در سنجه فلسفه نظری تاریخ، فصلنامه علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۳۶، بهار ۱۴۰۰.
 47. اسلام حمزه در چالش سه عنصر ناموری،‌ عصبیت و انتفاع؛‌ تبیینی بر پایه تئوری حقیقت، همایش بین‌المللی حضرت حمزه،‌۱۴۰۰.
 48. فلسفه سیره‌پژوهی در دنیای امروز،‌ بنیاد نشر فرهنگ اسلامی(‌نهج‌البلاغه)، ۱۴۰۰.
 49. رویکردهای تمدنی به مثابه پیوست حکمرانی،‌ با تأکید بر اندیشه سیاسی ایرانشهری،‌همایش الهیات شهر. مشهد۱۴۰۰ (ارسالی برای مجله الهیات شهر).

 

پ: مقاله های علمی پژوهشی

 1. شارح معتزلى و شرح کتاب شیعى، جستارى در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامى دانشکده الهیات مشهد بهار ۱۳۸۵.
 2. مصالحه امام حسن (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن اسلامى، واحد علوم و تحقیقات تهران، شماره ۲، سال۱۳۸۵.
 3. نظریه پردازی و چالش های فرارو، مجله علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ۱۳۸۹.
 4. آسیب شناسی زمینه های علمی در تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام، شماره اول سال ۱۳۹۰.
 5. فرجام تاریخ؛ جستاری در خصوص غایت تاریخ از نظر شماری از متفکران، مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام، ش۴۷، ۱۳۹۰؛
 6. جایگاه و نقش ابن ابی الحدید در تاریخ اجتماعی-فکری اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، ش۴۰،
 7. نقش و جایگاه زنان در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری، (مشترک)، مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال سوم، ش۱، ۱۳۹۲
 8. آیین و رسوم مهریه نزد برخی مسلمانان در سده اول و دوم هجری، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش ۱۰، ۱۳۹۲
 9. پیشرفت مدنی در جامعه عهد نبوی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام، ش۱۲، ۱۳۹۳
 10. کند و کاوی در علل شکل گیری واقعه حره، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، ش۲۱، ۱۳۹۳
 11. باورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن شیعی، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، ۲۹، ۱۳۹۳؛
 12. روی آورد سیاسی امام سجاد (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ۳، ۱۳۹۴
 13. جستاری در کاربرد امیرالمومنین در فرهنگ و تمدن اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۲۱، ۱۳۹۵
 14. جستاری در رویارویی امام حسین(ع) با صلح امام حسن(ع)؛ رویکرد و کنش، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ش۶، ۱۳۹۵
 15. مقاله ISI در تاریخ سیاسی شیعه، (مشترک) Alawite government of Tabaristan and its political and social ideas ، Asian Research Consortiums، ۲۰۱۶.
 16. تبارشناسی سنت تعامل با خانواده، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، زمستان ۱۳۹۵.
 17. جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن بر اساس دیدگاه علامه و مطهری، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی، در حال چاپ ۱۳۹۵.
 18. بازکاوی مهاجرت علی بن محمد باقر(ع) به کاشان و پیامدهای آن (مشترک)،‌ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام،‌ بهار ۱۳۹۶.
 19. روش شناسی تاریخ؛‌ توصیف روایی گذشته، ‌تبیین علی رویداد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، ۱۳۹۶.
 20. عنصر هدایت گری در تکاپوهای امام هادی (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ‌پاییز ۱۳۹۶.
 21. امکان تمدن اسلامی در دنیای کنونی؛ نکاهی به مبانی و ظرفیت ها،‌ فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر، ۱۳۹۶.
 22. راهکارهای اصلاح جامعه در پرتو سیره ائمه (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ تشیع، ۱۳۹۶.
 23. اهمیت و نقش استراتژیک قلعه رباح در تحکیم قدرت دولت های اسلامی اندلس در تحکیم قدرت (مشترک)،‌ دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام،‌ ۱۳۹۶.
 24. جایگاه معیاری امام جواد(ع) در تفکر اعتقادی شیعه،‌ فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی ، تابستان ۱۳۹۷.
 25. کارکرد امنیت بخشی امام زادگان در ایران با تاکید بر کارکرد امنیت اجتماعی  (مشترک)، ٰفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تابستان ۱۳۹۷.
 26. مجله نوآوری علوم انسانی(ISI) Humanidades e Inovação. (مشترک) ۲۰۱۹ “The Report by Ibn Rajab Hanbali (795 AH) on Stagnation of Islamic Sciences in the Eighth Century AH (Fazl o elm al-Salaf ‘alá elm al-Khalaf).
 27. عوامل و اسباب ثبات العادات و التقالید الدینیه لقبایل محافظه میسان…(مشترک)، علمیه محکمه (علمی پژوهشی)،‌ ۲۰۱۸.
 28. نقش شیعه در مباحث نظری و روش شناختی تاریخ و تاریخنگاری در عهد شکوفایی تمدن اسلامی، علمی پژوهشی همایشی،‌۱۳۹۷.
 29. بررسی و نقد دیدگاه سید قطب در باره جامعه متمدن و غیر متمدن (مشترک)، دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و فرهنگ، ش۱۰۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۷. (انتشار ۱۳۹۸).
 30. بررسی تحلیلی سازکارهای معرفی امام رضا(ع) توسط امام کاظم(ع) (مشترک)، علمی پژوهشی، فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، ۱۳۹۸.
 31. رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسلامی در نگره نویسندگان ایران،‌ علمی پژوهشی، فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ اسلام، ۱۳۹۸.
 32. صلح امام حسن(ع) در سنجه تمدن اندیشی؛ امنیت و همگرایی اجتماعی،‌ علمی پژوهشی، فصلنامه علمی مطالعات تاریخ اسلام،‌ ۱۳۹۸.
 33.  سیره/ سیره پژوهی و تنگنای کارآمدی، علمی پژوهشی، پژوهشنامه علمی تاریخ تشیع، سال اول، ‌ش۳،‌ ۱۳۸۸.
 34. دراسه التاثیر الحضاری المراقد محافظات بابل فی القرن الاخیر(۱۹۲۰- ۲۰۰۳)، مجله میسان للدراسات الاکادمیه(مشترک)، علمی پژوهشی، پذیرش انتشار ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰.
 35. تاملاتی در باب مراحل تمدن اسلامی؛ رهیافتی برای تمدن نوین، علمی پژوهشی، دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، ش۵، ۱۳۹۹.
 36. ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)، ‌شماره ۵۹، زمستان ۱۳۹۹.
 37. بررسی روابط سیاسی نظام شاهیان دکن با دولت صفویه؛ با تأکید بر نقش طاهر شاه دیوانسالار ایرانی(مشترک)، علمی پژوهشی، فصلنامه علمی مطالعات باستان شناسی پارسه،‌ ش۵۸، ۱۴۰۰.
 38. تاثیرات فرهنگی و سیاسی گسترش تشیع در شبه جزیره دکن؛ ‌مطالعه موردی حکومت قطب‌شاهیان (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)، شماره ۶۱، تابستان ۱۴۰۰.  
 39. ابن خلدون در سنجه نظریه‌پردازی؛ نگاهی انتقادی به نظریه انتحال محمود اسماعیل، علمی پژوهشی، فصلنامه علمی مطالعات تاریخ جهان اسلام،‌ (نشر الکترونیکی)، ۱۴۰۰.
 40. مجله مطالعات فرهنگی اسلامی (Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya) چاپ اندونزی، Persia, the Land of Shiite Faith: The Migration of Imam Ahl al-Bayt and the Encounter between Two Belief Systems in Persia؛ (مشترک،‌ نفر دوم)،‌ سال ششم، ‌ش۱، ۲۰۲۱.
 41. سازکار اقتداریابی در صدر اسلام با تاکید بر نقش دهاه اربعه،(مشترک، ‌نویسنده مسئول)، علمی پژوهشی، فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ اسلام،‌ شماره ۳۹، پاییز ۱۳۹۹.
 42. سیره‌پژوهی در دام ثبات گفتمانی/ گفتمان ناسازگاری، علمی پژوهشی ،‌ دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین، ‌پذیرش،‌۱۴۰۰.
 43. چگونگی استفاده داعیان ایرانی از کلام و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی،(مشترک، ‌نویسنده مسئول)، علمی پژوهشی ،‌ فصلنامه تاریخ ، دوره ۱۶، ش۶۳، اسفند ۱۴۰۰.
 44. اسلام حمزه در چالش سه عنصر ناموری، انتفاع و عصبیت؛ تبیینی بر پایه تئوری حقیقت‌خواهی، علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، شماره ۱۹، پاییز ۱۴۰۰.
 45. تحلیلی جامعه شناختی از فرهنگ بومیان مغرب در تبلیغ اندیشه‌های اسماعیلی،(مشترک)، علمی پژوهشی ، فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، پذیرش،‌۱۴۰۱ برای تابستان ۱۴۰۲.
 46. تحلیلی جامعه شناختی بر پیامدهای فرهنگی شیعیان مهاجر ایرانی به منطقه دکن هند(منطقه موردی حکومت بهمنیان)،(مشترک)، علمی پژوهشی ، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، ۲۰، زمستان ۱۴۰۱(پذیرش).
 47. اصول حاکم بر استخدام وسیله در سیره سیاسی امام علی(ع)،(مشترک)، علمی پژوهشی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ۴۹، زمستان ۱۴۰۱ (پذیرش).

 

ت: مقالات دائره المعارفی

 1. بیش از۵۰ مقاله در دائره المعارف قرآن کریم، جلدهای اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم. انتشار یافته در سال۱۳۸۱ به بعد.
 • شش مقاله در دائره المعارف حج، انتشار یافته در سال ۱۳۹۳ و بعد.
 • بیش از ۴۰ مقاله در دانشنامه امام رضا(ع)، جلد اول سال ۱۳۹۴.
 • ۱۰ مقاله در دانشنامه امام رضا(ع)، جلد دوم، سال ۱۳۹۶.
 • ۲ مقاله در دانشنامه اهل بیت (ع)،‌ (در نوبت انتشار).
 • ۴ مقاله تایید شده برای دائره المعارف قرآن، ۱۳۹۹.

 

ت: کرسی های علمی:

 1. کرسی نوآوری تاریخ تحلیلی به مثابه روش،‌ هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی،‌ ۱۳۹۰.
 2. کرسی نقد کتاب واقعه حره؛ رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی، پژوهشکده اسلام تمدنی،‌ ۱۳۹۴.
 3. ناقد علمی کرسی نظریه پردازی تنوع و وحدت تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۷.
 4. ناقد کرسی ترویجی فهم تمدنی سیره امام رضا(ع)، بنیاد پژوهش های اسلامی، قم، ۱۳۹۸.
 5. ناقد کرسی ترویجی نقد و بررسی دائره المعارف آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد، ۱۳۹۸.
 6. کرسی ترویجی بازنمایی شاخصمند  تمدن اسلامی در ادوار تاریخی، ۱۳۹۸.
 7. کرسی ترویجی فقر نظریه در سیره پژوهی، با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹.
 8. کرسی ترویجی تبیینی تمدنی از مقوله حب خداوند در قرآن، پژوهشکده اسلام تمدنی، ۱۴۰۰.
 9. کرسی ترویجی اسلام حمزه در چالش سه عنصر ناموری،‌انتفاع و عصبیت؛‌تبیینی بر پایه تئوری حقیقت خواهی، جامعه المصطفی العالمیه و پژوهشکده اسلام تمدنی، ۱۴۰۰

 

 1. آموزشى:
  • تدریس در دوره های کارشناسی در دانشگاه های مختلف مشهد ، قم و تهران ؛ از سال ۱۳۷۲ به بعد؛
  • تدریس ارشد، دکتری و سطح چهار در جامعه المصطفی.
  • تدریس دوره دکتری و ارشد در دانشگاه معارف، دانشگاه اهل بیت (ع)، دانشگاه علوم حدیث، دانشگاه تهران پردیس فارابی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و … از سال ۱۳۸۰ تاکنون.
  • برگزاری کارگاه تاریخ علم و تمدن اسلامی ، روش تحقیق در علوم انسانی در مراکز مختلف حوزه و دانشگاه؛
  • کارگاه های آموزشی؛ روش تحقیق در تاریخ، تمدن اسلامی، چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی، فلسفه تاریخ و …در دانشگاه های مختلف.
  • تدریس برای اساتید دانشگاه ها در طرح هم اندیشی اساتید برای دانش افزایی(ضیافت اندیشه)، چندین دوره (از سال ۱۳۹۱ تاکنون).
  • برگزاری جلسه (کرسی) نقد و بررسی کتاب راهبردهای ائمه(ع) در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی، در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۱۳۹۸ و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ۱۳۹۸.
  • نشست علمی بررسی و معرفی کتاب نگاهی نو به جریان عاشورا، گرگان، موسسه فرهنگی میرداماد، تابستان ۱۴۰۱.
  • نشست‌های علمی متعدد در زمینه‌های تمدنی و تاریخی.

 

 1. ارائه مقاله در همایش‏ها و عضویت در هیأت علمی
 • ارائه مقاله در همایش اسلام و حقوق بشر دوستانه بین‏اللملى، در قم سال ۱۳۸۴.
 • ارائه مقاله در همایش بین‏المللى پیامبر اعظم و تمدن اسلامى، در دانشگاه اصفهان سال ۱۳۸۵.
 • ارائه مقاله در همایش آموزه‏هاى بهداشتى پیامبر اعظم (ص) در دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان، سال ۱۳۸۵.
 • ارائه مقاله در همایش طب النبى در اسلام ، دانشگاه علوم پزشکى ایران، برگزار شده توسط وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکى، سال ۱۳۸۵.
 • ارائه مقاله در همایش عاشورا، انتظار، انقلاب، سازمان اوقاف و دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۵.
 • ارایه مقاله در همایش بین المللی قضات عالی جهان تحت عنوان گفتگوی بین الادیان، لکنهو، هند، ۲۰۰۸.
 • ارائه مقاله در همایش عاشورا، عدالت و توسعه، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹.
 • ارائه مقاله در همایش نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ۱۳۸۹.
 • ارائه مقاله در همایش وقف و تمدن اسلامی،‌ ۱۳۹۱.
 • ارائه مقاله در همایش قرآن و امام رضا(ع)،‌ دانشگاه تهران، ‌۱۳۹۱.
 • ارائه مقاله در همایش سبط النبی (امام حسن مجتبی(ع))، ۱۳۹۳.
 • ارائه مقاله در همایش امام رضا (ع) و خانواده،‌ ۱۳۹۴.
 • ارائه مقاله در همایش تمدن پزشکی در عهد امام رضا(ع)، ۱۳۹۴.
 • ارائه مقاله در همایش امام جواد(ع)،‌ ۱۳۹۵.
 • ارائه مقاله در همایش اخلاق و عدالت در سیره اهل بیت(ع)،‌ ۱۳۹۶.
 • ارائه مقاله به همایش بین المللی نقش شیعه در علوم اسلامی،‌ نقش شیعه در مباحث نظری تاریخ و تاریخنگاری در عهد شکوفایی تمدن اسلامی ،‌۱۳۹۷.
 • ارائه مقاله در همایش بین المللی امام علی(ع) الگوی معنویت و اخلاق در جهان معاصر،‌۱۳۹۷.
 • ارائه مقاله در همایش مناسبات فلسفه و تمدن اسلامی در جهان معاصر،‌۱۳۹۸.
 • ارائه مقاله در همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۸.
 • ارائه مقاله سیره پژوهی در دام ثبات گفتمانی، همایش بین المللی آسیب شناسی سیره پژوهی، ۱۳۹۹.
 • ارائه مقاله تأملاتی در مراحل تمدن اسلامی،‌رهیافتی برای تمدن نوین،‌ همایش پنجمین هفته تمدن نوین اسلامی، بهمن ‌۱۳۹۹.
 • ارائه مقاله اسلام آوری حمزه در چالش سه عنصر، ‌در همایش بین‌المللی حضرت حمزه،‌ بهمن ۱۴۰۰.

 

………………

 • عضو هیأت علمی همایش “وقف و تمدن اسلامی”، همایش “عاشورا، انقلاب و انتظار”، همایش “طب نبوی در تاریخ اسلام”، همایش “عاشورا، انقلاب، توسعه”، همایش “نقش نظریه پردازی در توسعه علوم”، و همایش “امام رضا و جریان های کلامی” و …
 • مدیر علمی و عضو کمیته همایش کشوری تمدن پزشکی در عصر رضوی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۴.
 • رییس کمیسیون تمدن نوین اسلامی دومین همایش علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۵.
 • عضو کمیته علمی همایش طب سنتی ۱۳۹۵.
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی عدالت و اخلاق در سیره اهل بیت(ع)،‌ ۱۳۹۶.
 • عضو کمیته علمی همایش ملی مناسبات فلسفه و تمدن اسلامی در جهان معاصر، ۱۳۹۷-۱۳۹۸.

 

۴_ مسئولیت‏ هاى پژوهشى و خدمات علمى

 1. مدیر بخش تاریخ اسلام، مجله اندیشه حوزه، ۱۳۶۹- ۱۳۷۱.
 2. مدیر بخش تاریخ اسلام مرکز پژوهشهاى اسلامى سازمان تبلیغات، ۱۳۷۲- ۱۳۷۳.
 3. مدیر گروه معارف اسلامى موسسه آموزش‏عالى غیرانتفاعى سجاد، مشهد، ۱۳۷۵- ۱۳۷۷.
 4. عضو شوراى فرهنگى دانشگاه علوم پزشکى، مشهد، ۱۳۷۴.
 5. عضو پژوهشى گروه تاریخ، دفتر تبلیغات اسلامى، مشهد، ۱۳۷۴- ۱۳۷۷.
 6. عضو و دبیر شوراى ارزیابى و نظارت مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، ۱۳۷۷- ۱۳۸۰.
 7. قائم مقام معاونت پژوهشى مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) ۱۳۷۷- ۱۳۸۱.
 8. مسئول پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت‏علیهم السلام، ۱۳۷۸ تا مرداد سال ۱۳۸۸.
 9. مسئول بخش تاریخ دائرهالمعارف قرآن کریم، ۱۳۷۹- ۱۳۸۳.
 10. عضو شوراى تدوین واحدها و سرفصل‏هاى دروس آموزشى براى مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى، مدرسه امام خمینى، ۱۳۸۱- ۱۳۹۲.
 11. عضو گروه تدوین سرفصل‏هاى درس گروه تاریخ اسلام، واحدخواهران حوزه علمیه ۱۳۸۱- ۱۳۸۳.
 12. عضو شوراى آموزشى دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۶.
 13. عضو هیأت مدیره انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام، نایب رییس و مسئول پژوهش انجمن . از سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 14. عضو هیأت مدیره انجمن تاریخ پژوهان سال های ۱۳۸۵- ۱۳۸۶.
 15. عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشنامه تاریخ اسلام از سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 16. عضو هیأت تحریریه مجله علمی طب و تزکیه، از سال ۱۳۹۰ -۱۳۹۴.
 17. عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت(ع) از سال ۱۳۹۴ تاکنون.
 18. عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی مطالعات تاریخی جهان اسلام، از ۱۳۸۹ تاکنون.
 19. عضو هیأت تحریریه مجله علمی فرهنگ رضوی، از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 20. عضو هیأت تحریریه مجله علمی سخن تاریخ، از سال ۱۳۹۰ تاکنون.
 21. عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشنامه تاریخ تشیع، از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 22. عضو هیآت تحریریه مجله علمی تاریخ اهل بیت(ع) از سال ۱۳۹۷.
 23. عضو هیأت تحریریه مجله التاریخ و الحضاره‌الاسلامیه؛‌ الرؤیه معاصره، ‌از ۱۳۹۹.
 24. دبیر هیأت حمایت و رییس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۸۹ – ۱۳۹۱.
 25. عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵.
 26. عضو اصلی کرسی تاریخ و جغرافیای هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی۱۳۹۰- ۱۳۹۱.
 27. عضو اصلی کرسی علمی فرهنگ و تمدن هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی۱۳۹۰- ۱۳۹۱.
 28. عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تحقیقات وزارت علوم (شورای عتف)۱۳۹۰- ۱۳۹۱.
 29. عضو کمیته برنام ریزی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، از سال ۱۳۹۰ – ۱۳۹۳.
 30. رییس کارگروه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران برنامه ریزی وزارت علوم، از سال ۱۳۹۰-۱۳۹۳.
 31. مدیر گروه تاریخ علم و تمدن اسلامی مرکز هم اندیشی اساتید، از سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۳.
 32. مدیر کل پژوهش و رییس مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی مشهد از ۱۳۹۳- ۱۳۹۵.
 33. موسس و رییس پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵ تا آخر ۱۳۹۶.
 34. عضو کارگروه علوم تاریخی شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸.
 35. مدیر مسئول و سردبیر دو فصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت(ع) از سال ۱۳۹۴ تاکنون.
 36. مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 37. سردبیر مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 38. عضو هیأت نظارت بر نشر کتاب اداره کل ارشاد خراسان رضوی و سرگروه تاریخ و جغرافیا،‌ از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹.
 39. عضو کارگروه تدوین سرفصل رشته فلسفه نظری تاریخ،‌ دانشگاه باقر العلوم (ع) قم، ۱۳۹۶-۱۳۹۷.
 40. عضو گروه پژوهشی انقلاب و تمدن اسلامی بنیاد پژوهش های اسلامی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸.
 41. عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‌از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰.
 42. عضو شورای علمی دانشنامه اهل بیت(ع) از ۱۳۹۶ تاکنون.
 43. عضو کمیته جذب پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهش های اسلامی از ۱۴۰۰ تاکنون.
 44. عضو کمیسیون جذب هیأت علمی بنیاد پژوهش های اسلامی، از سال ۱۴۰۱.
 45. راهنمایی و مشاوره ده ها رساله و پایان نامه (در سطح دکتری و ارشد) از سال ۱۳۸۶ تاکنون.
 46. ارائه سخنرانی های علمی و وبینارهای تخصصی در مراکز دانشگاهی متعدد. (وبینار علمی کرونا و تمدن، دانشگاه شهید بهشتی؛ طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی، کار مشترک پژوهشکده اسلام تمدنی و انجمن اسلامی کتابداری/ دانشگاه فردوسی مشهد؛ تعدد مراکز آموزشی حوزه و دانشگاه، فرصت یا تهدید، مشترک پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛‌ حکمرانی علوی در سنجه تمدنی، ‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛ حکومت و تمدن، ‌پژوهشکده اسلام تمدنی؛‌ وبینارعلمی خانواده و تمدن، با تأکید بر نقش تمدنی زن و نیز زن در ذهن و زندگی مسلمانی، دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی؛ سبک زندگی اسلامی در رویکردی تمدنی (تمدن اندیشی به مثابه یک ضرورت در زندگی مسلمانی)، مدیریت امور اهل سنت حوزه علمیه خراسان؛ وبینارعلمی گفتمان انقلاب اسلامی و چالش های تمدنی،‌دانشگاه گنبد و …). 
 47. مقاله های کوتاه به مناسبت های مختلف در سایت ها (بیش از۱۰۰ مقاله)، از سال ۱۳۹۰ تاکنون.
 48. تهیه کلیپ‌های علمی فرهنگی با عنوان‌های کوتاهه‌های اسلامی- تمدنی و کوتاهه‌های قرآنی- تمدنی،‌ به مناسبت های مختلف از سال ۱۳۹۹ تاکنون،‌ بیش از۱۵۰مورد.

 

 

 

    ۵- کارویژه های علمی

 

 • طراح و موسس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) با سه گروه پژوهشی در قم،‌۱۳۸۱.
 • طراح و موسس پژوهشکده اسلام تمدنی با چهار گروه پژوهشی در مشهد،‌ ۱۳۸۴.
 • عضو هیأت موسس انجمن علمی تاریخ حوزه (۱۳۸۱).
 • طراحی و تأسیس دانشنامه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۵.
 • عضو هیأت موسس انجمن علمی ایرانی تاریخ‌پژوهان وزارت علوم (۱۳۸۸).
 • تاسیس مجله دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)، ۱۳۹۴.
 • طرح تأسیس دانشنامه تمدن اسلامی،‌۱۳۹۶، فاز صفر.

 

 

 • لوح‏هاى تقدیر
 • پژوهش برتر مقاله جریان‏شناسى دشمنى با امام على‏(ع)، اداره کل ارشاد اصفهان،همراه با لوح تقدیر.
 • رتبه اول براى کتاب نگاهى‏نو به جریان عاشورا، از سوی کنگره دین پژوهان، سال ۱۳۸۵،‌همراه با لوح تقدیر.
 • رتبه دوم پژوهشی کتاب جانشینان پیامبر(ص) در پرتو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جشنواره دوسالانه نهج البلاغه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ،سال ۱۳۸۶،همراه با لوح تقدیر.
 • شایسته تقدیر کتاب واقعه حره رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی، سال ۱۳۹۳،کتاب سال حوزه جمهوری اسلامی ایران،‌همراه با لوح تقدیر.
 • مقاله برتر روش شناسی تاریخ نگاری عطاردی در همایش بزرگداشت عطاردی، سال ۱۳۹۴،همراه با لوح تقدیر.
 • مقاله برتر سنت پزشکی در گستره تمدن اسلامی، در همایش تمدن پزشکی در عهد رضوی،سال ۱۳۹۴،همراه با لوح تقدیر.
 • پژوهشگر برتر سوم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال ۱۳۹۳، همراه با لوح تقدیر.
 • پژوهشگر رتبه اول پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، سال ۱۳۹۴، همراه با لوح تقدیر.
 • رتبه اول کتاب راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی،‌ جشنواره پژوهشی حوزه علمیه خراسان ۱۳۹۵،همراه با لوح تقدیر.
 • رتبه دوم مقاله علمی روش شناسی تاریخ نگاری عطاردی، ‌جشنواره پژوهشی حوزه علمیه خراسان، سال ۱۳۹۵،همراه با لوح تقدیر.
 • پژوهشگر رتبه اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال ۱۳۹۶، همراه با لوح تقدیر.
 • پژوهشگر برتر، پژوهشکده اسلام تمدنی، سال ۱۳۹۸، همراه با لوح تقدیر.‌
 • مقاله برتر تأملاتی در باب مراحل تمدن اسلامی؛ رهیافتی برای تمدن نوین، همایش پنجمین هفته تمدن اسلامی، سال ۱۳۹۹، همراه با لوح تقدیر.
 • مقاله برتر(رتبه دوم)، ابوطالب در میانه سنت و حقیقت؛ ‌تحلیل کنش بر مبنای تئوری انتخاب، همایش بین المللی ابوطالب حامی پیامبر(ص)، اسفند ۱۳۹۹، همراه با لوح تقدیر.
 • پژوهشگر برتر، ‌پژوهشکده اسلام تمدنی، ‌سال ۱۳۹۹،‌همراه با لوح تقدیر.
 • مقاله شایسته تقدیر، اسلام آوری حمزه در چالش سه عنصر، همایش بین المللی حضرت حمزه، بهمن ۱۴۰۰.

 

 

 

 

 

 

 

 

            

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!