معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

سوابق پژوهشی:

آثار و تألیفات:

کتاب‌های چاپ‌شده

 1. ترجمۀ فصل اول از کتابِ God is Dead: Secularization in the West اثر استیو بروس با عنوانِ «مدل سکولار‌شدن غرب»، به همراه تألیف ۵۰ صفحه مقدمه‌ برای آن، انتشارات گام‌نو، ۱۳۸۷.
 2. مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم‌سالاری، ۱۳۹۵ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 3. جامعه‌شناسی دین و سکولار شدن، مجموعه مقالات، ۱۳۹۵ انتشارات کاویان.
 4. تبیین نظری سکولارشدن در جامعه ایران معاصر، ۱۳۹۶ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 5. جامعه‌شناسی و دین: آشتی بنیانی یا نزاع نظری، ۱۳۹۶ انتشارات کویر
 6. عرفان در گرو حلقه‌ها، ۱۳۹۶ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 7. پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی‌درمانی، ۱۳۹۷ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 8. نظریۀ معنویت در قرآن، ۱۳۹۹ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

مقالات چاپ‌شده

 1. «نگرش سکولار، نظریه‌های سکولاریزاسیون و جامعه‌ی ما» ، مجله‌ی علوم‌ اجتماعی، دوره‌ی دوم، شماره‌ی۲، سال ۱۳۸۴، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد (علمی- پژوهشی).
 2. «نقد آرای شجاعی‌زند درباره‌ی عرفی‌شدن» ، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶ ، (علمی- پژوهشی)، ص ۱۱۶- ۱۳۴
 3. «مدل سکولار‌شدن غرب» ، معرفی و نقد کتاب بروس ، مجله‌ی نقد و نظر شماره‌ی سوم و چهارم سال ۱۳۸۶ چاپ شده است. (پیاپی ۴۷و۴۸)
 4. «قرآن و دمکراسی»، فصلنامه‌ی تخصصی پژوهش‌های قرآنی شماره‌ی ۲۹و۳۰، بهار و تابستان ۱۳۸۱، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
 5. «سیره‌ی نبوی، الگوی جامعه‌ی اخلاقی» ، مجله‌ی اندیشه‌ی حوزه، سال چهاردهم، شماره‌ی سوم، پیاپی ۷۱ ، مرداد و شهریور ۱۳۸۷. صص ۱۷۱-۱۸۲
 6. «تأملی در رویکردهای جامعه‌شناختی- مردم‌شناختی به دین» ، مجله‌ی انجمن علمی پژوهه، دانشگاه فردوسی مشهد، بهار۱۳۸۰.
 7. «مشارکت شهروند در جامعه‌‌ی دینی» ، مجموعه مقالات ارائه شده به همایش علمی- کاربردیِ تا آرمان‌شهر رضوی، ۱۳۸۸
 8. «هندوستان، سرزمین انسجام و انبساط نسبی در عین تنوع و تراکم جدی» ، در مجموعه مقالات هند شناخت، تألیف اعضای هیأت علمی اداره‌ی کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ۱۳۹۲، قم: نشر مجمع ذخائر اسلامی، ۷۶-۱۱۷
 9. «رابطه‌ی انسان‌شناسی و دین‌شناسی» ، مجله‌ی اطلاعات حکمت و معرفت، فروردین۱۳۹۱، شماره‌ی ۷۲
 10. «چارچوبی برای مطالعه‌‌ی ایده‌های فمینیستی» ، مجله‌ی اطلاعات حکمت و معرفت، سال سیزدهم، شمارۀ۵، پیاپی۱۴۸، مرداد۱۳۹۷.
 11. «جامعه‌شناسی دین و رویکردهای متفاوت به دین» ، مجله‌ی کتاب ماه علوم اجتماعی، سال شانزدهم، آذرماه ۱۳۹۱، شماره‌ی ۵۷، صص ۷۴-۸۲
 12. «جایگاه تنوع روش‌شناختی در جامعه‌شناسی دین» ، مجله‌ی مطالعات اجتماعی ایران، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۲ (علمی- پژوهشی). صص ۶۰-۸۰
 13. «Ibn Khaldun and Indigenous Sociology» ، مجله‌ی (الکترونیک) «Islamic Perspective» (علمی- پژوهشی)، شماره‌ی ۱۰، زمستان ۲۰۱۳، صص ۷۳- ۸۰

Islamic Perspective Journal Number 10, Winter 2013

Islamic Perspective, Vol. 10, 73-80

Center for Sociological Studies, 2013

 1. «تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ی تاریخی جنبش مشروطه (۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م) و جنبش ملّی (۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲م)» ، مجله‌ی (الکترونیک) جامعه‌شناسی کاربردی (علمی- پژوهشی)، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی ۵۳، شماره اول، بهار ۱۳۹۳ ، صص ۱۲۱- ۱۴۰

http://uijs.ui.ac.ir/jas/browse.php?mag_id=21&slc_lang=fa&sid=1

 1. «تبیین تطبیقی- تاریخی گذار به شیوه‌های مردم‌سالارانه‌ی اداره‌ی جامعه با تأکید بر نقش دیدگاه‌ها و مواضع روحانیت» مجله‌ی جامعه‌شناسی تاریخی (علمی- پژوهشی)، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ص۲۳۵-۲۷۶.
 2. «امام خمینی و اهمیت کرامت انسانی در نهج‌البلاغه»، مجله‌ی حوزه، شماره‌ی ۱۷۱-۱۷۲، شماره‌ی اول و دوم، سال سی‌ویکم، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صص ۵۱- ۸۳
 3. «Increasing the Effectiveness of Sociology in Islamic Culture» ، مجله‌ی (الکترونیک) «Islamic Perspective» (علمی- پژوهشی ISC)، شمارۀ ۱۷، بهار ۲۰۱۷، ص ۱۰۹-۱۲۹

http://iranianstudies.org/journals/islamic-perspective-journal-volume-17-spring-2017-published-lais-626

Islamic Perspective, Vol. 17, 109-129

Center for Sociological Studies, 2017

 1. «علل، انگیزه و پیامدهای ورود افراد به عرفان حلقه»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، دورۀ ۲۴، شمارۀ ۷۹، زمستان ۱۳۹۶ ، ص۱۵۳-۱۹۵ (دانشگاه علامه طباطبایی) (علمی- پژوهشی ISC)
 2. «بررسی میزان همدلی گزاره‌های بنیادین جامعه‌شناسی، با دین- اسلام»، فصلنامۀ تحقیقات بنیادین علوم انسانی بین­رشته­ای، سال سوم، شمارۀ سه، شمارۀ پیاپی ۸، پاییز ۱۳۹۶، ص ۱۳۹-۱۶۵.
 3. «مطالعۀ جامعه‌شناختی انرژی‌ درمانی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۶، ۷۵-۱۰۰ (علمی- پژوهشی ISC)
 4. «چیستی معنویت، به مثابۀ موضوعی برای پژوهش‌های تطبیقی در قرآن»، مجلۀ پژوهش‌های عقلی نوین، دوره ۵، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، صص ۱۴۷-۱۷۰ (علمی- پژوهشی ISC)
 5. «پژوهش تاریخی-تطبیقی در سازه‌های اجتماعی»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی، سال هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صص ۱-۱۷ (علمی- پژوهشی ISC)
 6. «نظریۀ معنویت در قرآن»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیّم، شمارۀ ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۱۸۵-۲۱۳.
 7. «سلوک معنوی در قرآن»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آموزه­های قرآنی، شمارۀ ۳۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۱۲۹-۱۵۱.
 8. «تغییر آیین در دنیای معاصر»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ بیست و یکم، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۹۹، ص۸۲-۱۰۴.
 9. «عوامل گسترش عرفان حلقه»، قم، مجموعه مقالات همایش ملی معنویت‌های نوظهور، زمستان ۱۳۹۸
 10. «جامعه و گروه‌های نوپدید دینی و معنوی»، مجلۀ مطالعۀ جامعه‌شناختی، دانشگاه تهران، گواهی نشر
 11. «تحولات دینی در دنیای معاصر»، مجلۀ مطالعات جامعه‌شناسی، سال چهاردهم، شماره پنجاه و پنجم، تابستان ۱۴۰۱، ص ۱۶۱-۱۸۳
 12. «ضرورت‌های معنویت‌پژوهی اسلامی در عصر حاضر»، منتشرشده در مجموعه مقالاتِ همایش ملی معنویت و علوم اسلامی، آبان ۱۴۰۰

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!