معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

سیدمحسن میرسندسی
عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
آدرس نامه الکترونیکی: m.sondosi@isca.ac.ir

سوابق تحصیلی:
۱. اتمام دوره‌های اول و دوم در دانشگاه علوم اسلامی رضوی( ۸ سال).
۲. اخذ مدرک کارشناسی فلسفه اسلامی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۳. اخذ مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۴. تکمیل دوره‌های آموزشی زبان فرانسه.
۵. تکمیل دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی.
۶. اتمام دروس حوزوی تا سطح کفایتین.
۷. اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد.
۸. اخذ مدرک کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد.
۹. دانشجوی مقطع دکتری در رشته جامعه شناسی گرایش اقتصاد و توسعه؛ دانشگاه فردوسی مشهد

 

سوابق پژوهشی:
الف) طرح‌ها و پروژه‌ها
۱. مشارکت در اجرای طرح «میزان پایبندی جوانان مشهد به دین».(۱۳۷۷)
۲. مشارکت در اجرای طرح «بررسی وضعیت طلاب حوزه علمیه مشهد».(۱۳۷۸)
۳. مشارکت در اجرای طرح «بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم مشهد ازعدالت و رابطه آن با برابری و نابرابری».(۱۳۷۹)
۴. « مشارکت و همکاری در طرح «سنجش مفاهیم در پیمایش اجتماعی»(۱۳۷۹چاپ شده)
۵. مشارکت و اجرای طرح «بررسی تطبیقی مفاهیم اجتماعی در تفسیر راهنما جلد هشتم » (۱۳۷۹چاپ شده)
۶. انجام طرح پژوهشی «بررسی درک حوزویان و دانشگاهیان مشهد از آزادی» (طرح برتر سال ۱۳۸۰ استان خراسان).
۷. انجام طرح پژوهشی «ارزشیابی و کارآمدی درس اخلاق اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد».(۱۳۸۰)
۸. مشارکت در اجرای طرح پژوهشی «بررسی نقش مطلوب روحانیت در ایران».(۱۳۸۰)
۹. انجام طرح پژوهشی «تحلیل محتوی سخنان رهبری در قم پیرامون حوزه و روحانیت» (۱۳۸۱)
۱۰. انجام طرح پژوهشی «بررسی راههای مصون سازی فرهنگی جوانان».(۱۳۸۲)
۱۱. انجام طرح پژوهشی «جمع آوری تحلیل و طبقه بندی تجارب موفق مبلغان».(۱۳۸۲)
۱۲. مشارکت در اجرای طرح پژوهشی «بررسی مفاهیم اجتماعی در نهج‌البلاغه».(۱۳۸۳)
۱۳. مشارکت در اجرای طرح پژوهشی ملی « بررسی مسائل فرهنگی جوانان» (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).(۱۳۸۳)
۱۴. همکاری با طرح پژوهشی و کتاب خمس چالشها و راهکارها. (۱۳۸۴چاپ شده)
۱۵. اجرای طرح «بررسی راه‌های ارتقای کیفی فعالیت‌های تبلیغی دفتر خراسان» در بخش سازمان تبلیغ.(۱۳۸۵)
۱۶. انجام طرح پژوهشی «تحلیل محتوی سخنان رهبری در مشهد پیرامون حوزه و روحانیت» (۱۳۸۶)
۱۷. چاپ و انتشار سه شماره از فصلنامه «مطالعات اجتماعی دین» (۱۳۸۸)
۱۸. مدیر طرح پژوهشی « مدل شاخص‌نگاری و نظام شاخص‌های فرهنگی در استان خراسان رضوی »به سفارش استانداری خراسان.(۱۳۹۰)
۱۹. انجام طرح پژوهشی«مسئله شناسی تبلیغ دینی در ایران«(۱۳۹۱)
۲۰. عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
۲۱. طرح پژوهشی و تدوین کتاب «هنجارسازی اجتماعی ( چالش فرهنگی و تبلیغی در ایران)۱۳۹۳(در حال چاپ)
۲۲. طرح پژوهشی « تبیین هنجارپذیری حجاب دختران در خانواده»

مقالات
۱. ساختار کنش اجتماعی در جامعه منتظر‌» مقاله برتر همایش مهدویت(۱۳۸۷).
۲. نقش مشارکت‌های محله‌ای در مدیریت شهری در آرمان‌شهر رضوی(همایش آرمانشهر رضوی(۱۳۸۷).
۳. تقویت بنیادهای فرهنگ ایرانی- اسلامی در هند(۱۳۸۹).
۴. هنر و تکنیک داستان گوئی در تبلیغ دینی(۱۳۹۰). (علمی – پژوهشی)
۵. شاخص‌های گروه‌های مرجع در قرآن کریم(۱۳۹۱)(علمی – پژوهشی)
۶. طرحی برای جامعه شناسی تبلیغ دینی بزبان انگلیسی(۱۳۹۲).(ISC)
۷. اندیشه‌های اجتماعی مرتضی مطهری و تاثیر آن بر اندیشه‌های اقتصادی وی بزبان انگلیسی –ارائه شده در دومین کنفرانس تفکراجتماعی مسلمانان در استانبول(۱۳۹۱)
۸. جایگاه شاخص «عقلانیت» در نظام شاخص های فرهنگی(۱۳۹۳) )(علمی – پژوهشی)
۹. بررسی وضعیت و زمینه های مصونیت فرهنگی جوانان(علمی پژوهشی)
۱۰. مسئله شناسی امور آموزشی مبلغان (علمی پژوهشی)
۱۱. عوامل هنجارسازی فرهنگی در قرآن (علمی پژوهشی)
۱۲. موانع هنجارسازی اجتماعی در قرآن کریم(علمی پژوهشی)
۱۳. راهبردهای هنجارسازی اجتماعی در تبلیغ دینی(علمی پژوهشی)
۱۴. تحلیل محتوای کیفی مضامین اجتماعی در سوره حجرات(علمی پژوهشی)

کتاب های چاپ شده:
۱. کتاب شناسی توصیفی جامعه شناسی تبلیغ دینی در ایران.(۱۳۹۴)
۲. گوهرهای تبلیغ :مجموعه تجارب موفق مبلغان(۱۳۹۴)
۳. در آمدی بر هنجارسازی اجتماعی(در دست چاپ)
۴. پژوهشی در هنجار پذیری حجاب دختران(در دست چاپ)

عناوین کسب شده:
۱. عضو برگزیده در همایش بسیجیان نخبه کشور.
۲. «پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۰» در چهارمین دوره معرفی پژوهش‌های برتر استان خراسان.
۳. «پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۸» در پنجمین دوره معرفی پژوهش‌های ویژه برتر حوزه علمیه خراسان.
۴. «استاد برتر سال ۱۳۹۱» در معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.

سوابق آموزشی :
۱. تدریس زبان فرانسه مقدماتی.
۲. تدریس مبانی جامعه شناسی ده سال.
۳. تدریس کارگاه پژوهش۲ (روش تحقیق در علوم اجتماعی) ده سال.
۴. تدریس جامعه شناسی تبلیغ و ارتباطات دینی.
۵. تدوین برنامه آموزشی رشته ‌جامعه‌شناسی به سفارش دانشگاه علوم اسلامی رضوی .
۶. طراحی و برگزاری کارگاه های پژوهشی با موضوعات خاص در مراکز و مدارس حوزوی شهر مشهد.

سوابق اجرائی :
۱. همکاری در فعالیتهای پژوهشی با دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۷۱ تاکنون.
۲. همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان معاون اداره امورفرهنگی دانشگاه بمدت یکسال۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸.
۳. همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی بصورت تمام وقت از سال ۱۳۷۹ بعنوان مدیر طرح و برنامه پژوهش .
۴. قائم مقام معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان بمدت یکسال.
۵. همکاری و مشاوره پژوهشی به مکاتب حوزه علمیه خواهران مشهد.
۶. عضو شورای علمی گروه علوم اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان.(۱۳۸۰ تا اکنون)
۷. مجری طرح ملی « گفتگوی جوان »در مشهد (سازمان ملی جوانان).
۸. عضوکمیته علمی همایش «روحانیت و جوان»(۱۳۸۸
۹. مدیر مسئول «فصلنامه مطالعات اجتماعی دین»بمدت سه سال.(۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰)
۱۰. عضو شورای علمی همایش متطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر(۱۳۹۰)
۱۱. عضو شورای علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان.(۱۳۹۱ ادامه دارد.)
۱۲. مدیرگروه پژوهشی علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲.
۱۳. رئیس اداره پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی مشهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!