معرفی وب سایت و صفحات شخصی عضو هیئت علمی در فضای مجازی

صفحه اینستاگرام

insta

وب سایت شخصی

وبلاگ شخصی

blog

تحصیلات کلاسیک:

دانش آموخته دکتری فلسفه – گرایش حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد فلسفه – گرایش منطق دانشگاه تربیت مدرس تهران  دوره آموزشی فلسفه دین و کلام

جدید ویژه پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی ( ۱۵۴ ساعت)

دوره آموزشی فلسفه غرب ویژه پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی ( ۲۰۴ ساعت )

دوره آموزشی زبان تخصصی انگلیسی ویژه پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی ( ترجمه متون فلسفه دین ۱۲۰ ساعت )

حوزه های مطالعاتی:

۱- منطق ۲- فلسفه ۳- کلام جدید

سوابق پژوهشی:

مقالات

۱- پیامد های فلسفی قضایای ناتمامیت گودل در

فلسفه ذهن ، فلسفه ریاضیات ، فلسفه علم و مابعدالطبیعه ) ، نامه حکمت ( علمی – پژوهشی) ، ش ۴ .

۲- تنوع کثرت گرایی ، قبسات ( علمی – پژوهشی) ، ش ۳۷ .

۳- کاربرد منطق جدید در الهیات ، قبسات ( علمی – پژوهشی) ، ش ۴۱ .

۴- روش شناسی سبک زندگی اسلامی ، پژوهشهای اجتماعی اسلامی ( علمی – ترویجی) ، ش ۹۷ .

۵- نسبت آزادی دینی با لیبرال و تاثیر آن بر شکوفایی سرمایه اجتماعی ، پژوهشهای اجتماعی اسلامی ( علمی – ترویجی) ، ش ۹۵ .

۶- ‎التقاط , ضد عرفان و سلامت معنوی جامعه ، پژوهشهای اجتماعی اسلامی ( علمی – ترویجی) ، ش ۹۱ .

۷- ‎چیستی و تعریف آرمان شهر در مکتب اهل بیت (ع) ، پژوهشهای اجتماعی اسلامی ( علمی – ترویجی) ، ش ۹۴ .

۸- ‎مبانی نظری مدل سازی و اصول حاکم بر روش شناسی سنجش در دینداری مطلوب ، پژوهشهای اجتماعی اسلامی ( علمی – ترویجی) ، ش ۸۹ .

۹- ‎نقش روحانیت در هدایت نهادهای اجتماعی ، پژوهشهای اجتماعی اسلامی ( علمی – ترویجی) ، ش ۹۳ .

۱۰- اقتدار علمی و پژوهشی ایران در منطقه ؛ انتباهات و الزامات ، اندیشه انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ .

۱۱- نقش احزاب و تشکل های سیاسی در رفتار مطلوب سیاسی ، اندیشه انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۴ .

۱۲- باز شناسی گستره های دین پژوهی ، اندیشه حوزه .

۱۳- تحلیل مساله نسبت دین و لیبرالیسم ، اندیشه حوزه .

۱۴- در آمدی روش شناختی بر مساله نسبت علم و دین ، اندیشه حوزه .

۱۵- درآمدی برنسبت دین و معرفت شناسی ، اندیشه حوزه .

۱۶- معرفت شناسی دینی ویلیام هاسکر ( ترجمه از زبان انگلیسی ) ، اندیشه حوزه .

۱۷- بررسی تحلیلی و نقد آراء ویلیام آلستون در معرفت شناسی تجربه دینی ، اندیشه حوزه .

۱۸- در آمدی بر مبانی معرفت شناختی آزادی در اسلام و لیبرالیسم ، اندیشه حوزه .

۱۹- نقد نظریه افتراق ساختار سیاسی از نهاد دین، اندیشه حوزه .

۲۰- حدود آزادی در سیستم های حقوقی اسلام و لیبرالیسم ، اندیشه حوزه .

۲۱- سیر تحولات فکری در دانشگاه، اندیشه حوزه .

۲۲- مدیریت علوی تجلی صلابت و مدارا، اندیشه حوزه .

۲۳- رویکرد دینی به آرمان توسعه یافتگی و مقایسه آن با توسعه غربی ، اندیشه حوزه .

۲۴- کاربردی کردن مباحث تئوریک و دغدغه حقیقت ، اندیشه حوزه .

۲۵- ساختار سیاسی کارامد در فرهنگ اسلامی ، اندیشه حوزه .

۲۶- آزادی و تجلی آن در حکومت علوی ، اندیشه حوزه .

۲۷- بعثت و رسالت در اندیشه شهید مطهری ، اندیشه حوزه

۲۸- روش شناسی امامت پژوهی ، اندیشه حوزه

۲۹- امامت پژوهی در اندیشه شهید مطهری ، اندیشه حوزه

۳۰- نقد و بررسی قرائت های متحجرانه و سکولاریستی از حکومت نبوی ، اندیشه حوزه

۳۱- علم شناسی منطقی – فلسفی استاد مطهری ، اندیشه حوزه

۳۲- غایت شناسی بعثت در گفتمان فلسفی و عرفانی امام خمینی ( ره ) ، اندیشه حوزه

۳۳- جامعه دینی در گفتمان بعثت و رسالت ، اندیشه حوزه

۳۴- درآمدی تحلیلی بر روش شناسی گفت و گوی ادیان ، اندیشه حوزه

۳۵- آسیب شناسی تربیت و معرفت دینی ، اندیشه حوزه

۳۶- ایالات متحده امریکا و هژمونی جهانی ، اندیشه حوزه

۳۷- توطئه حقیقتی بر تارک تحولات سیاسی معاصر ( نقد کتاب توهم توطئه دکتر صادق زیبا کلام ) ، اندیشه حوزه

۳۸- معرفت امام و رابطه آن با ایمان و نجات ، اندیشه حوزه

۳۹- درآمدی بر ماهیت شناسی اتحاد ملی ، اندیشه حوزه

۴۰- مبانی نظری سازوکار دعوت و مولفه های نو شونده آن ، اندیشه حوزه

۴۱- درآمدی بر فهم دولت دینی در اندیشه علوی ، اندیشه حوزه .

۴۲- قرائت های روشنفکرانه از دولت نبوی و علوی در بوته نقد، اندیشه حوزه .

۴۳- رفتار شناسی امام خمینی (ره) در برابر جریان روشنفکری ، اندیشه حوزه .

۴۴- ماهیت پیام های رهبری و رفتارشناسی طیف های مختلف فکری ، اندیشه حوزه.

۴۵- مرز شناسی خودی و غیر خودی در آینه کلام رهبری ، اندیشه حوزه .

۴۶- فلسفه خاتمیت و رابطه آن با امامت و مهدویت ( نقد آراء سروش و … ) ، اندیشه حوزه.

۴۷- تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی؛ نشریه پژوهشهای قرآنی؛‌(علمی پژوهشی) زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۱

۴۸- حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی ـ معرفت شناختی ارسطویی؛ نشریه حکمت معاصر؛ (علمی پژوهشی) سال چهارم (۱۳۹۲) شماره ۴

مقالات ارائه شده در همایش های علمی :

۱- همایش بین المللی دکترین مهدویت ۱۳۸۵ (عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مبانی دکترین مهدویت و نظریه سیاسی پایان تاریخ )

۲- سمینار عرفان ، تجربه دینی و گفتگوی ادیان ( مرکز بین المللی گفتگوی ادیان و تمدن ها و دانشگاه تربیت مدرس تهران ) ۱۳۸۴ (عنوان مقاله : تجربه دینی و ادراک خداوند )

۳- همایش انتظار نور۱۳۸۵ ( عنوان مقاله : فوتوریسم مثبت و منفی و نقش آن در عزت و اقتدار مومنان )

۴- همایش انتظار نور۱۳۸۷(عنوان مقاله : ویژگی های دولت مطلوب در عصر انتظار )

۵- همایش آرمان شهر رضوی۱۳۸۷ (عنوان مقاله : ماهیت شناسی آرمان شهر رضوی )

۶- همایش نشست راهبردی چهارم دفتر مقام معظم رهبری ( موضوع : آزادی / تهران : آبان ۹۱ ‎ عنوان مقاله : روش شناسی تطبیق مبانی فلسفی آزادی در اسلام و لیبرالیسم )

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!