فلسفه یادآور نام بزرگانی از جمله فارابی، ابن سینا، ابن رشد و در کنار اینان ابن باجه می باشد . ابن باجه از جمله متفکران و دانشمندانی مسلمانی است که در چندین رشته صاحب نظر بوده ، آثار ترجمه شده دانشمندان و فیلسوفان یونانی را مورد نقد و ارزیابی و مطالعه قرار داده است ؛ همچنین آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است و یا سبب به وجود آمدن آثار ارزشمندی گردید. وی متاثر از فیلسوفان پیش از خود هم چون فارابی بوده است. صرف از نظر عمر کوتاهش که با شدت وسختی همراه بود ، در چندین رشته صاحب نظر بود و به کسب مراتب علمی اجتماعی و سیاسی مهمی نائل گردید و تا قرن شانزدهم بسیاری از دانشمندان نظرات وی را بر نظرات دانشمندانی هم چون بطلمیوس برتری می داند. ابن باجه تنها فیلسوف عقل گرای سده های میانه اسلام معرفی میشود.

خلاصه ماشینی:

“(ایزدی ، ۱۳۸۷ : ص ۴۹) به تعبیر سید حسین نصر با روی کار آمدن غزالی انحطاط فلسفه مشائی در سرزمین های شرقی اسلام آغاز شد و این فلسفه به جانب مغرب و اندلس سفر کرد و در آنجا دسته ای از فیلسوفان نامدار ،ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشد به مدت یک قرن به رشد و توسعه آن پرداختند. (۵۲۳ هجری)( رشاد ، ۱۳۹۰: ص ۲۳۷)بنا بر نظر الفاخوری، ابن باجه در فاس هدف تیر اتهام دشمنان فلسفه بود تا در سال ۱۱۳۸ م /۵۳۳ وفات یافت و به قولی به کفر و زندقه متهمش کردند و زهرش دادند(الفاخوری ، ۱۳۵۸ ،ج ۲ :ص ۳۳۷) بعضی معتقدند به دلیل نگارش کتب متعدد در زمینه فلسفه ، همواره دچار درد سر و زحمت بوده و شبی سر به بالین راحت ننهاد و ظاهرا بر اثر همین فشارها و تعقیب های دولت اندلس ، در جوانی به مرض « دق» در گذشته است. گزارش ناموثقی از لئون آفریقایی در دست است که بنابر آن اجداد ابن باجه یهودی بوده اند و بعدها برای چند سالی در اشبیلیه و غرناطه زندگی کرد ؛ در اواخر زندگی به پایتخت المرابطون یعنی شهر فاس رفت و در آنجا به دست طبیب سرشناسی مسموم گردید. (ابن خلکان : ص۱۱۲و داوری اردکانی ، ۱۳۸۹: ص ۶۰۵) گویند به هنگام نزع این شعر را سرود: حان الرحیل فودع الدار اللتی ماکان ساکنها بها بمخلد لم تعرض الا الله معبودا ولا دنیا سوی دین النبی محمد (رشاد ، ۱۳۹۰: ص ۲۳۷) نظر معاصران ابن باجه درباره وی برای شناخت بیشتر ابن باجه و متفکران معاصر وی ، ما هیچ مرجع قدیمی تر از شاگرد خود او یعنی ابن الامام نداریم و از طریق اوست که ما اطلاعاتی در باب نوشته های ابن باجه دریافت داشته ایم .”

دریافت مقاله

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!