فارسی
معجم لفظی
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
۱۳۹۳/۱۱
ویندوز
دارد
۸-۰۲۲۰۲-۰۴۵۸۵۰
۱۳۹۴/۴/۸

دسترسی آسان به آثار دانشمندان بزرگ ایرانی و اسلامی، در تمامی علوم، یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران و اهل مطالعه به شمار می رود؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نیز گام های بسیار ارزشمندی در این زمینه برداشته و بر می دارد. از این رو، پس از ارائه کتابخانه جامع طب (نسخه ۱)، این مرکز در اقدامی شایسته، به ارتقای نسخه در ارتباط با این نرم افزار پرداخته است.
شایان توجه می باشد، کتابخانه جامع طب، تنها با هدف ایجاد زمینه پژوهش های طب سنّتی، تولید و منتشر شده است؛ بنابراین، درمان بدون مراجعه به طبیب متخصص، مجاز نیست. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، به هیچ عنوان، در قبال تبعات حاصل از اطلاعات و دستورات طبّی موجود در این نرم افزار، مسئول نمی باشد.

• متن کامل ۹۰۶ عنوان کتاب و رساله طبّی در ۱۲۰۰ جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند:
– طبّ قرآنی
– طبّ روایی
– احکام پزشکی
– اخلاق پزشکی
– بهداشت
– مبانی طب
– مفردات دارویی
– بیماری‌ ها
– داروسازی و صنعت
– تاریخ پزشکی
– غذا شناسی
– جراحی
– گیاهان دارویی
– چشم پزشکی
– سم شناسی
– دامپزشکی
– کتاب شناسی
– کشاورزی
– شرح قانون در طب
– معدن شناسی
• دسته‌ بندی کتاب‌ های طبّی در محورهای:
– مرجع
– عمومی
– اسلامی
– فارسی
– عربی
– اردو
– انگلیسی
– احکام
– اخلاق پزشکی
– تاریخ پزشکی
– طبّ منظوم
– اصطلاحات
– الفاظ
– تصویری
• دسترسی به آثار بزرگانی همچون:
– بقراط
– جالینوس
– حنین
– جابر بن‌ حیان
– محمد بن‌ زکریا رازی
– علی‌ بن‌ عباس
– ابو علی سینا
– ابوسهل
– سید اسماعیل جرجانی
– ابن رشد
– ابن بیطار
– ابن نفیس قرشی
– چغمینی
– ابن الیاس شیرازی
– نفیس‌ بن‌ عوض کرمانی
– عماد الدین شیرازی
– حکیم علی گیلانی
– داود انطاکی
– حکیم مؤمن
– شاه ارزانی
– عقیلی شیرازی
– ناظم جهان
• ارائه بیش از ۹۰۰۰ تصویر گل و گیاه، حیوانات، معدنی جات و اعضاء و جوارح انسان (آناتومی)

 

• اتصال واژگان متون به لغت‌ نامه‌ های برنامه و به بیش از ۵۱۰۰۰ اصطلاح و لفظ طبّی
• جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست از طریق کلمه و عبارت
• جستجو در بیش از ۶۴۸۰۰۰ عنوان باب و سرفصل از طریق فهرست گزینشی
• متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی و قابلیت جستجو در آیات
• قابلیت های پژوهشی به همراه امکانات: یادداشت‌ برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن

افزایش:
– ارائه بیش از ۹۰۰۰ تصویر گل و گیاه، حیوانات، معدنی جات و اعضاء و جوارح انسان (آناتومی)
کاهش:
– متن کامل ۲۹ عنوان از منابع برنامه
– ۶۹۰۰۰ اصطلاح و لفظ طبّی
– ۲۰۰۰۰ عنوان در فهرست گزینشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!