_

گروه در یک نگاه

_
 • مدیر : دکترسیدمجید ظهیری
 • تأسیس: ۱۳۷۴شمسی
 • ۲۸ اثر منتشر شده
 • اجرای بیش از ۱۸ پروژه
_

اعضای هیئت علمی

_
 • دکتر سیدمجید ظهیری
 • دکتر محمدمسعود سعیدی
_

افتخارات

_
 • عنوان شایسته تقدیر کتاب مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطه اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی
 • رتبه اول هیأت علمی پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- دکتر محمدمسعود سعیدی نامقی
 • رتبه اول نشریات اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال ۱۳۷۴، گروهی پژوهشی تحت عنوان فلسفه و کلام اسلامی تأسیس نمود؛ گروه مزبور که اینک با عنوان حکمت و کلام جدید (یکی از چهار گروه پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) رسمیت یافته است، با پیشینه‌ای بیش از دو دهه و با جلب همکاری ۵۰ تن از فرهیختگان فلسفه و حکمت اسلامی، توانسته است پروژه‌های متعددی را اجرا نموده و در قالب کتب، مقالات، یادنامه‌ها و نشست‌های فاخر علمی، با حضور نخبگان حوزه و دانشگاه، ارائه نماید.

گروه حکمت و کلام جدید، به عنوان یکی از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، به منظور نیل به چشم‌انداز خود، اهداف ذیل را تنظیم و بر اساس آن برنامه‌های خود را اجرایی نموده است:

توسعه و نشر اندیشه های فلسفی و کلامی متناسب با حل مسائل روز جامعه

اهداف گروه :

۱- تعمیق و توسعه اندیشه دینی در حوزه معرفت فلسفی و کلامی؛

۲- تبیین و دفاع از اعتقادات دینی؛

۳- تقویت بنیان های فلسفی ـ کلامی نظام اسلامی‌.

سیاست‌ها :

۱- بازخوانی و بازسازی فلسفه اسلامی در جهت پاسخگویی به مشکلات انسان معاصر؛

۲- واکاوی جریان‌های روشنفکری دینی در جهان اسلام؛

۳- تبیین مساله تقابل سنت و تجدد؛

۴- شناخت راه‌های بازسازی و احیای دین در جهان معاصر؛

۵- بازخوانی و بازسازی سنت فلسفی ـ کلامی اسلام در جهت حل معضلات کلامی جدید.

برنامه‌ها:

برنامه های این گروه در زمینه پروژه های کاربردی و بنیادی عبارت اند از:

۱- شناخت ویژگی‌ها و باورهای انسان جدید؛

۲- شناخت بحران های دنیای جدید؛

۳- بررسی تشکیکات وارد شده بر فلسفه اسلامی و فلسفه‌های مشابه آن و دست‍یابی به راه‌کارهایی برای کارآمد کردن فلسفه اسلامی؛

۴- کالبد شکافی جریان های روشنفکری دینی؛

۵- شناخت بایسته سنت های فکری در جهان اسلام؛

۶- شناخت جریان های فلسفی ـ فرهنگی ایران معاصر؛

۷- نگاه بیرونی به اندیشه های فلسفی و کلامی در عالم اسلام؛

۸- بررسی فرآیند نوفهمی دینی و جنبش نرم افزاری از منظر فلسفی.

اعضای هیأت علمی:

۱- دکتر سیدمجید ظهیری، استادیار؛ رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر کل پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، عضوهیئت علمى پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، مدیر گروه حکمت و کلام جدید و مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان.

۲- دکتر محمدمسعود سعیدى نامقی، استادیار؛ عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم  وفرهنگ اسلامی.

۳- دکتر سیدعباس صالحی، عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، عضو هیئت مدیرۀ مجمع عالی حکمت اسلامی، مدیرمسئول مؤسسه و روزنامه اطلاعات و رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب.

 

شورای علمی گروه:

۱– دکتر سیدمجید ظهیری، استادیار؛ عضوهیئت علمى پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، مدیر گروه حکمت و کلام جدید و معاون پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

۲- دکتر محمدمسعود سعیدى نامقی ،استادیار؛ عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

۳– دکتر جهانگیر مسعودی ،دانشیار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

۴- داوود حیدری، استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

۵- علی رضایی تهرانی، استادیار، عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

۶- عباس جوارشکیان؛ استادیار، عضوهیئت علمی و مدیر گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، معاون آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد.

 

محققان:

 1. سیدعلی حقى: دانشیارعضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی.
 2. سعیده فخارنوغانی: استادیارعضوهیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه.
 3. سیدعلی طالقانی: استادیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع).
 4. علی رضایی تهرانی: سطح چهار،استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم(ع).
 5. حجت ایمانی کیا: داشجوید کتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 6. منصورمعتمدی: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
 7. فیاض قرائی: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوس مشهد.
 8. عباس جوارشکیان: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
 9. داوود حیدری: استادیار،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

محصولات گروه حکمت و کلام جدید از زمان تأسیس تا کنون:

۱۷ مجلد کتاب چاپ شده؛

۱۴ طرح پژوهشی پایان یافته و آماده ارزیابی و انتشار؛

۶ طرح پژوهشی در حال اجرا.

طرح‌های پژوهشی در حال انجام

 1. معرفی نظام‌های منطق توسعه‌یافته و جایگزین (فاز اول) – سید مجید ظهیری
 2. معرفی نظام‌های منطق توسعه‌یافته و جایگزین و ظرفیت آنها برای توسعۀ علوم اسلامی (فاز دوم)- سید مجید ظهیری
 3. ترجمه و نقد کتاب: مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته-حجت ایمانی‌کیا
 4. مطالعۀ تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر، محمدمسعود سعیدی
 5. تحلیل یافته‌ها و پژوهش‌های جامعه‎‌شناختی دربارۀ تحولات نوپدید دینی و معنوی در جوامع اسلامی، محمدمسعود سعیدی
 6. برگزاری مجموعه نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی

آثار منتشر شده:

 1. افق‌های کمال: سید محمد حیدر علوی نژاد- حکمت و کلام جدید- بوستان-۱۳۷۸
 2. زهره الریاض و نزهه المرتاض(سید بن طاووس)– محمد الحسینی النیسابوری- حکمت و کلام جدید- بوستان-۱۳۸۲
 3. نقد و بررسی نظریه تفکیک– محمد رضا ارشادی نیا- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان- ۱۳۸۲
 4. اشعه اللمعات(الشیخ نورالدین عبدالرحمن جامی)– هادی رستگار مقدم-حکمت و کلام جدید- بوستان-۱۳۸۳
 5. انوارالعرفان (ملا اسماعیل اسفراینی رویینی)– سعید نظری توکلی- حکمت و کلام جدید- بوستان- ۱۳۸۳
 6. سیری در کانون نویسندگان ایران– مسلم نجفی-فلسفه-حکمت و کلام جدید– بوستان-۱۳۸۳
 7. تأثیر مبانی فلسفی در متون دینیاز دیدگاه امام خمینی(ره)– محمد رضا ارشادی نیا-فلسفه- حکمت و کلام جدید-بوستان-۱۳۸۴
 8. صدرای زمان یادنامه حکیم متاله سید جلال الدین آشتیانی- جمعی ازنویسندگان- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان-۱۳۸۴
 9. عدالت درگفتمان انقلاب اسلامی– محمد علی ندایی- فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۱۳۸۵
 10. فقیه پارسا (یادنامه آیت‌الله العظمی فلسفی)– جمعی از نویسندگان- فلسفه-حکمت و کلام جدید- مشهد-۱۳۸۵
 11. مدرس صالح (یادنامه آیهالله صالحی)– جمعی از نویسندگان– فلسفه- حکمت و کلام جدید- مشهد- ۱۳۸۵
 12. نظریه های امروزی شناحت– سید علی حقی-فلسفه- حکمت و کلام جدید- پژوهشگاه-۱۳۸۵
 13. هرمنوتیک و نواندیشی دینی– جهانگیر مسعودی- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان –۱۳۸۶
 14. علم عقل دین-سید علی حقی- فلسفه- حکمت و کلام جدید-پژوهشگاه-۱۳۹۰
 15. منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین- سعید توکلی- حکمت و کلام جدید- بوستان-۱۳۹۰
 16. تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک– علی‌رضا آزاد-فلسفه–حکمت و کلام جدید- بوستان –۱۳۹۱
 17. استاد حکیم (یادنگار آیت‌الله سید عزّالدین زنجانی)- جمعی از نویسندگان-فلسفه-حکمت و کلام جدید-مشهد-۱۳۹۲
 18. آینده ادیان در روند جهانی‌شدن-مهران رضایی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۱۳۹۳
 19. امامت سر خاتمیت (پژوهشی تحلیلی در خاتمیت و رابطه آن با امامت)– عباس جوارشکیان-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان-۱۳۹۴
 20. معرفت‌شناسی تجربه دینی (ترجمه)– سید علی حقی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- پژوهشگاه- ۱۳۹۵
 21. تبیین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر، دکتر محمد مسعود سعیدی، ۱۳۹۶
 22. عرفان در گرو حلقه ها، دکتر محمد مسعود سعیدی، ۱۳۹۷
 23. پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی، دکتر محمد مسعود سعیدی، ۱۳۹۷
 24. مطالعه جامعه شناختی رابطه اسلام شیعی و مردم سالاری، دکتر محمد مسعود سعیدی، ۱۳۹۷
 25. تاریخ روابط اسلام و مسیحیت – دکتر منصور معتمدی-۱۳۹۸
 26. دین در دنیای مدرن: از کلیساهای جامع تا آیین های دینی، استیو بروس، ترجمه فیاض قرائی، ۱۳۹۸
 27. نظریه معنویت در قرآن، دکتر محمد مسعود سعیدی،۱۳۹۹
 28. «مدرنیسم اسلامی؛ تحلیل و واکاوی پروژۀ شناخت‌درمانی روشن‌فکران مسلمان»، دکتر جهانگیر مسعودی، ۱۴۰۱

 

آثار در دست نشر:

 1. معرفت‌شناسی دینی بر اساس رویکرد اخلاقی به فضایل معرفتی-سعیده فخّار نوغانی
 2. «درآمدی بر بازسازی نظام‌های منطقی حاکم بر حکمت متعالیه»؛ دکتر سید مجید ظهیری
 3. مطالعۀ تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر، محمدمسعود سعیدی

 

مقالات علمی پژوهشی:

 1. سید مجید ظهیری، توان‌سنجی منطق فازی در تفسیر قرآن کریم، جستارهای در فلسفه و کلام » پاییز و زمستان ۱۳۹۷ – شماره ۱۰۱ علمی-پژوهشی/ISC.
 2. سید مجید ظهیری، نگرش سیستمی به منطق تعریف با تاکید بر کلام رضوی علیه السلام، معارف منطقی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۷.
 3. سید مجید ظهیری، جهانگیر مسعودی، عباس جوارشکیان، تبیین منطقی وحدت‌گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی (با تأکید بر آیه ۲۵ سوره حدید)، پژوهشهای قرآنی،زمستان ۱۳۹۵، شماره ۸۱ علمی-پژوهشی/ISC.
 4. سید مجید ظهیری، تاثیر نوآوری‌های حکمت متعالیه در نفس‌شناسی بر برداشت‌های قرآنی و روایی ( مطالعۀ موردی: اخبار مربوط به خلقت نفوس)، پژوهش‌های عقلی نوین، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ ، شماره ۲ علمی-پژوهشی/ISC
 5. سید مجید ظهیری، جهانگیر مسعودی، حکم‌ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی- معرفت‌شناختی ارسطویی، حکمت معاصر » زمستان ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره ۴ علمی-پژوهشی/ISC
 6. سید مجید ظهیری، نگاهی آسیب شناسانه به مدیریت چالش های اعتقادی در جهان اسلام، پژوهش های اجتماعی اسلامی، زمستان ۱۳۹۴، شماره ۱۰۷ علمی-ترویجی/ISC.
 7. سید مجید ظهیری، روش شناخت سبک زندگی اسلامی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی‌»، پاییز ۱۳۹۲، شماره ۹۸ علمی-ترویجی/ISC.
 8. سید مجید ظهیری، اخلاق سیاسی و تعادل اجتماعی، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی‌»، بهار ۱۳۹۲، شماره ۹۶، علمی-ترویجی/ISC.
 9. محمدمسعود سعیدی، «نگرش سکولار، نظریه‌های سکولاریزاسیون و جامعه‌ی ما» ، مجله‌ی علوم‌ اجتماعی، دوره‌ی دوم، شماره‌ی۲، سال ۱۳۸۴، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد (علمی- پژوهشی).
 10. محمدمسعود سعیدی، «نقد آرای شجاعی‌زند درباره‌ی عرفی‌شدن» ، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶ ، (علمی- پژوهشی)، ص ۱۱۶- ۱۳۴
 11. محمدمسعود سعیدی، «جایگاه تنوع روش‌شناختی در جامعه‌شناسی دین» ، مجله‌ی مطالعات اجتماعی ایران، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۲ (علمی- پژوهشی). صص ۶۰-۸۰
 12. محمدمسعود سعیدی، «Ibn Khaldun and Indigenous Sociology» ، مجله‌ی (الکترونیک) «Islamic Perspective» (علمی- پژوهشی)، شماره‌ی ۱۰، زمستان ۲۰۱۳، صص ۷۳- ۸۰
 13. محمدمسعود سعیدی، «تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ی تاریخی جنبش مشروطه (۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م) و جنبش ملّی (۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲م)» ، مجلۀ (الکترونیک) جامعه‌شناسی کاربردی (علمی- پژوهشی)، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی ۵۳، شماره اول، بهار ۱۳۹۳ ، صص ۱۲۱- ۱۴۰
 14. محمدمسعود سعیدی، «تبیین تطبیقی- تاریخی گذار به شیوه‌های مردم‌سالارانه‌ی ادارۀ جامعه با تأکید بر نقش دیدگاه‌ها و مواضع روحانیت» مجله‌ی جامعه‌شناسی تاریخی (علمی- پژوهشی)، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ص۲۳۵-۲۷۶.
 15. محمدمسعود سعیدی، «Increasing the Effectiveness of Sociology in Islamic Culture» ، مجلۀ (الکترونیک) «Islamic Perspective» (علمی- پژوهشی ISC)، شمارۀ ۱۷، بهار ۲۰۱۷، ص ۱۰۹-۱۲۹
 16. محمدمسعود سعیدی، علل، انگیزه و پیامدهای ورود افراد به عرفان حلقه، فصلنامه علوم اجتماعی، دورۀ ۲۴، شمارۀ ۷۹، زمستان ۹۶ ، ص۱۵۳-۱۹۵ (دانشگاه علامه طباطبایی) (علمی- پژوهشی ISC)
 17. محمدمسعود سعیدی، مطالعۀ جامعه‌شناختی انرژی‌ درمانی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۶، ۷۵-۱۰۰ (علمی- پژوهشی ISC)
 18. محمدمسعود سعیدی، پژوهش تاریخی-تطبیقی در سازه‌های اجتماعی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی، سال هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان، ۱۳۹۷، ۱-۱۷ (علمی- پژوهشی ISC)
 19. محمدمسعود سعیدی، نظریۀ معنویت در قرآن، دو فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، شمارۀ ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹، ۱۸۵-۲۱۳.
 20. محمدمسعود سعیدی، سلوک معنوی در قرآن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های قرآنی، شمارۀ ۳۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹، ۱۲۹-۱۵۱.
 21. محمدمسعود سعیدی، چیستی معنویت به مثابه موضوعی برای پژوهش‌های تطبیقی در قرآن، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، شماره ۱۰
 22. محمدمسعود سعیدی، بررسی میزان همدلی گزاره‌های بنیادین جامعه‌شناسی با دینِ اسلام ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی، ۱۳۹۶ شماره۳
 23. محمدمسعود سعیدی، چیستی معنویت به مثابه موضوعی برای پژوهش‌های تطبیقی در قرآن، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین، ۱۴۰۰، شماره ۱۰

کرسی ها، نشست های علمی گروه حکمت و کلام جدید:

 1. کرسی تخصصی تبیین مشارکت در گروه عرفان حلقه (در حال تصویب خواهی در کمیتۀ دستگاهی)، محمدمسعود سعیدی
 2. کرسی ترویجی نقد ایده ها و عملکرد گروه عرفان حلقه، محمدمسعودی سعیدی، ناقد حجت الاسلام مهدی سالاری، ۰۸/۰۳/۱۳۹۷
 3. کرسی ترویجی مطالعۀ میدانی انرژی‌درمانی، عرفان حلقه، محمدمسعودی سعیدی، ناقد حجت الاسلام مهدی سالاری، ۰۱/۰۵/۱۳۹۷
 4. کرسی ترویجی نقد کتاب امامت سرّ خاتمیت، عباس جوارشکیان، ناقد: حجت الاسلام سیدموسی صدر، حجت الاسلام دکتر سیدعلی طالقانی، ۲۱/۰۸/۱۳۹۷
 5. نقد مبانی معرفت‌شناختی فلسفۀ اسلامی- (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- دکتر عباس جوارشکیان- ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 6. نقد مبانی روش‌شناختی کلام اسلامی با تأکید بر آموزه‌های رضوی (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- دکتر محمدجواد عنایتی‌راد- ۱۳ تیر ۱۳۹۹
 7. نقد مبانی معرفت‌شناختی عرفان اسلامی- (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی رضایی تهرانی- ۲۹ آبان ۱۳۹۹
 8. بررسی مبانی روش‌شناختی اصول و فقه اسلامی- (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی- ۸ بهمن ۱۳۹۹
 9. مدرسه تابستانی گروه حکمت و کلام جدید: آسیب شناسی مواجهه جامعه و معنویت های نوظهور، دکتر محمدمسعود سعیدی، تیرماه ۱۴۰۰
 10. مدرسه تابستانی گروه حکمت و کلام جدید: نقد آموزه های زندگی در حال در معنویت های نوظهور، دکتر احمد شاکرنژاد، تیرماه ۱۴۰۰
 11. مدرسه تابستانی گروه حکمت و کلام جدید: بررسی و نقد یوگا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مظاهری سیف، تیرماه ۱۴۰۰
 12. نشست تخصصی « وحدت شیعه و سنی؛ اقتضای دلیل‌ها پیش از وقوع علت‌ها»، دکتر محمد مسعود سعیدی، آبان ماه ۱۴۰۰
 13. مجموعه درس گفتار حکمت سیاسی متعالیه با عنوان فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه، دکتر جهانگیر مسعودی، آذرماه ۱۴۰۰
 14. نشست علمی حکمت سیاسی متعالیه (درس گفتار) نشست چهارم :سیاست متعالیه براساس قرائت رایشنباخی، دکتر جهانگیر مسعودی ، آذر ماه ۱۴۰۰
 15. نشست علمی مبانی کلامی ولایت فقیه (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی
 16. نشست امامت تطبیقی با تاکید بر اهمّ متون کلامی (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- دکتر محمدجواد عنایتی راد.
 17. نشست علمی نقد نظریه دین و قدرت دکتر عبدالکریم سروش (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلین محمدجعفر فیض‌آبادی
 18. نشست تبیینی نو از آئین خاتم (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عندلیب همدانی
 19. نشست شعائر حسینی؛ بایدها و نبایدهای کلامی (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عندلیب همدانی
 20. نشست بررسی و نقد مبانی هستی‌شناسی فلسفه سینوی (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر یارعلی کردفیروزجایی
 21. نشست شرح‌الاشارات(نهج ۱‌و‌۲) (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- استاد داوود حیدری
 22. نشست نقد و بررسی دیدگاه های متافیزیکی استفن هاوکینگ، زمینه ای برای گسترش نئو اتئیسم در دنیای معاصر (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلین احمدمنصوری گیلانی
 23. نشست ثبوت و سقوط تکالیف شرعی از منظر عرفان اسلامی (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلین حسن رمضانی
 24. رابطۀ عرفان شیعی با عرفان اسلامی (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- دکتر محمدفنایی اشکوری
 25. تأملاتی دربارۀ انگارۀ علم حضوری در فلسفۀ ملاصدرا (مشترک با مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد)- حجت‌الاسلام والمسلین دکتر سیدعلی طالقانی
 26. نوآوری‌های حکمت متعالیه در در معقولات ثانی فلسفی (ذیل مراسم بزرگداشت چهلمین سالروز رحلت علامه طباطبایی و روز جهانی فلسفه)- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمجید میردامادی
 27. ضرورت فلسفه در دنیای معاصر (ذیل مراسم بزرگداشت چهلمین سالروز رحلت علامه طباطبایی و روز جهانی فلسفه)- حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی
 28. نشست علمی فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه (درس گفتار): نشست ششم: خوانشی از سیاست متعالیه براساس قرائت هایدگری، دکتر جهانگیر مسعودی، اسفندماه ۱۴۰۰
 29. حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی- مقایسه عرفان حسینی با عرفان های نوظهور – ۶ محرم، دکتر سیدمجید ظهیری، مردادماه ۱۴۰۰
 30. نشست نقد مبانی منطقی کلام، دکتر سیدمجید ظهیری، آذرماه ۱۴۰۰
 31. روش‌شناسی تفسیر اجتماعی از جزء‌نگری تا کل‌نگری (ذیل مجموعه نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت‌شناختی علوم اسلامی)- دکتر سیدمصطفی احمدزاده- ۲۷ آذر ۱۴۰۰
 32. روش‌شناسی دانش فقه؛ نقدها و نیازها (ذیل مجموعه نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت‌شناختی علوم اسلامی)- حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی- ۱ دی ۱۴۰۰
 33. کرسی ترویجی توان سنجی منطق ارسطویی در تبیین حکمت متعالیه، دکتر سیدمجید ظهیری، دی ماه ۱۴۰۰
 34. نشست علمی بررسی و نقد دیدگاه ها درباره روش ملاصدرا در حکمت متعالیه، دکتر عباس بخشنده بالی، بهمن ماه ۱۴۰۰
 35. خواجه نصیر طوسی؛ فیلسوف سیاست و اجتماعی (ذیل همایش بزرگداشت مقام شامخ خواجه نصیر طوسی- نقش علمی و عملی خواجه نصرالدین طوسی در جامعه‌پردازی و تمدن‌اندیشی)- دکتر جهانگیر مسعودی- ۵ اسفند ۱۴۰۰
 36. نقش خواجه در گسترش و تعمیق کلام عقلانی و فلسفی شیعه در جهان اسلام؛ با تأکید بر مسئلۀ امامت (ذیل همایش بزرگداشت مقام شامخ خواجه نصیر طوسی- نقش علمی و عملی خواجه نصرالدین طوسی در جامعه‌پردازی و تمدن‌اندیشی)- دکتر محمدجواد عنایتی‌راد-۵ اسفند ۱۴۰۰
 37. واکاوی رویکرد انتقادی خواجه نصیرالدین طوسی دربارۀ علم حق‌تعالی (ذیل همایش بزرگداشت مقام شامخ خواجه نصیر طوسی- نقش علمی و عملی خواجه نصرالدین طوسی در جامعه‌پردازی و تمدن‌اندیشی)- دکتر عباس بخشندۀ بالی-۵ اسفند ۱۴۰۰
 38. خواجه طوسی؛ نماد عقلانیت دینی (ذیل همایش بزرگداشت مقام شامخ خواجه نصیر طوسی- نقش علمی و عملی خواجه نصرالدین طوسی در جامعه‌پردازی و تمدن‌اندیشی)- دکتر سیدمجید ظهیری-۵ اسفند ۱۴۰۰
 39. نقش خواجه در مقابله با منتقدان منطق سینوی (ذیل همایش بزرگداشت مقام شامخ خواجه نصیر طوسی- نقش علمی و عملی خواجه نصرالدین طوسی در جامعه‌پردازی و تمدن‌اندیشی)- استاد داوود حیدری-۵ اسفند ۱۴۰۰
 40. روش‌شناسی دانش اصول فقه؛ نقدها و نیازها (ذیل مجموعه نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت‌شناختی علوم اسلامی)- حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی- ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
 41. اعتبار روش فراترکیب در مطالعات تفسیری (ذیل مجموعه نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علوم اسلامی)- دکتر سیدمصطفی احمدزاده- ۲۶ تیر ۱۴۰۱

۱-تقدیر نامه از دانشکده‌ علوم قرآنی

تقدیر شده از:دکتر محمد مسعود سعیدی

عنوان رتبه: لوح تقدیر

زمان: ۱۳۸۷

سطح: استانی

 

۲- رتبه برتر- دکتر محمد مسعود سعیدی

اهدا کننده: فراخوان آثار پژوهشی حوزه‌ علمیه خراسان

فراخوان: ۱۳۸۸

سطح: استانی

 

۳- عنوان شایسته تقدیر کتاب مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطه اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی

اهدا کننده: حوزۀ علمیۀ خراسان

تقدیر شده از: دکترمحمدمسعود سعیدی

عنوان رتبه: شایستۀ تقدیر

با عنوان اثر: کتاب مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی

فراخوان: ۱۳۹۶

سطح: استانی

 

۴-رتبه اول هیأت علمی پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- دکتر محمدمسعود سعیدی نامقی

اهدا کننده: پژوهشکده اسلام تمدنی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

تقدیر شده از: دکتر محمدمسعود سعیدی نامقی

عنوان رتبه: رتبه اول هیأت علمی پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

هفته پژوهش سال ۱۳۹۸

سطح: داخلی

 

۵- عنوان رتبه: رتبه اول نشریات اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

اهدا کننده: پژوهشکده اسلام تمدنی- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

تقدیر شده از: دکتر جهانگیر مسعودی

هفته پژوهش سال ۱۳۹۸

سطح: داخلی