لوح ها و افتخارات

لوح تقدیر دکتر سیدمحسن میرسندسی در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش فرهنگی در بخش پژوهش های اسلامی برای کتاب پژوهشی در هنجار پذیری حجاب دختران

لوح تقدیر دکتر سیدمحسن میرسندسی در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش فرهنگی در بخش پژوهش های اسلامی برای کتاب ... ادامه مطلب