لوح تقدیرپژوهشگربرتر- اولین همایش تجلیل از پژوهشگران برتردفتر تبلیغات اسلامی خراسان- غلامرضا جلالی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: اولین همایش تجلیل از پژوهشگران برتردفتر تبلیغات اسلامی خراسان

تقدیر شده از: غلامرضا جلالی

عنوان رتبه: لوح تقدیرپژوهشگربرتر

زمان: 1386

سطح: استانی