بازدید رؤسا و اعضای هیات علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی از کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ   ۲۶ دی ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، رؤسا و اعضای هیات علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در خراسان رضوی  از کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بازدید نمودند.

    آخرین اخبار