با حضور مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی؛

بیست و پنجمین جلسه شورای مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، بیست و پنجمین جلسه شورای مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی با موضوع بررسی مصوبات شورای مدیران دفتر در خصوص پژوهشکده  در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

    آخرین اخبار