با حضور مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی؛

بیست و چهارمین جلسه شورای مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۰۵ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، بیست و چهارمین جلسه شورای مدیران با موضوع بررسی بودجه ابلاغی پژوهشگاه در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

    آخرین اخبار