با حضور اعضای شورای مدیران و شورای راهبردی؛

جلسۀ مشترک «شورای مدیران و شورای راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی» برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ دی ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، جلسۀ مشترک «شورای مدیران و شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی  شعبه خراسان رضوی» با دستور کار بررسی مسائل جاری شعبه  روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.