شایستۀ تقدیر- کتاب مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی- دکترمحمدمسعود سعیدی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: حوزۀ علمیۀ خراسان

تقدیر شده از: دکترمحمدمسعود سعیدی

عنوان رتبه: شایستۀ تقدیر

با عنوان اثر: کتاب مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم‌سالاری دینی

فراخوان: 1396

سطح: استانی