کتاب برگزیده- کتاب مزارات ایران- غلامرضا جلالی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: خراسان رضوی درموضوع علوم اجتماعی

تقدیر شده از:غلامرضا جلالی

عنوان رتبه: کتاب برگزیده

با عنوان اثر: کتاب مزارات ایران

فراخوان: 1392

سطح: استانی