با حضور اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی؛

شصتمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، شصتمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

 

    آخرین اخبار