رتبه برتر- دکتر محمد مسعود سعیدی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: فراخوان آثار پژوهشي حوزه‌ علميه خراسان

تقدیر شده از:دکتر محمد مسعود سعیدی

عنوان رتبه: رتبه‌ برتر

با عنوان اثر: – 

فراخوان: 1388

سطح: استانی