شایسته تقدیر- کتاب درآمدی بر آیات الاحکام- حجت الاسلام علی شفیعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

تقدیر شده از: حجت الاسلام علی شفیعی

عنوان رتبه: شایسته تقدیر

با عنوان اثر: کتاب درآمدی بر آیات الاحکام

فراخوان: 1394

سطح: استانی