رتبه سوم پژوهشگر برتر پژوهشگاه- دکتر سیدعلیرضا واسعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تقدیر شده از: دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه: رتبه سوم پژوهشگر برترپژوهشگاه

زمان: ۱۳۹۴

سطح: داخلی


 رتبه سوم پژوهشگر برتر پژوهشگاه- دکتر سیدعلیرضا واسعی