از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت؛

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر سیدعلی نقی ایازی به استادیاری

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ تیر ۱۳۹۷

به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی، جناب آقای دکتر سیدعلی نقی ایازی عضو هیأت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی به رتبه علمی استادیاری رسمی- قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دست یافت.

پژوهشکده اسلام تمدنی، ارتقای این عضو هیأت علمی پژوهشکده به مرتبه استادیاری را به ایشان تبریک و برایشان آرزوی سربلندی و موفقیت در سایر مراحل زندگی را دارد.

    آخرین اخبار