اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی: 

 

1- دکتر سید مصطفی احمدزاده  مشاهده رزومه 
2- مجتبی فانی مشاهده رزومه 
3- دکتر سیدمجید ظهیری مشاهده رزومه  DrZahiri1
4- محمد بهرامی  مشاهده رزومه 
5- حجت الاسلام والمسلمین علی شفیعی  مشاهده رزومه  Shafiei3
۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابراهیمی  مشاهده رزومه  DrMahdiEbrahimi
۷- دکتر محمدتقی فخلعی  مشاهده رزومه  DrFakhlaei
8- حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا صدیق اورعی  مشاهده رزومه  DrSedighOraei
9- دکتر جهانگیر مسعودی  مشاهده رزومه  DrMasoodi2
10- عبدالرحیم قنوات  مشاهده رزومه 
11- دکتر محمد باغستانی مشاهده رزومه

 

 

آخرین اخبار