اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی: 

 

۱- دکتر سید مصطفی احمدزاده  مشاهده رزومه 
۲- حجت الاسلام والمسلمین علی شفیعی  مشاهده رزومه  Shafiei3
۳- دکتر سید حسین سیدی  مشاهده رزومه  DrSeiedi1
۴- دکتر سیدمجید ظهیری  مشاهده رزومه  DrZahiri1
۵- محمد بهرامی  مشاهده رزومه 
۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابراهیمی  مشاهده رزومه  DrMahdiEbrahimi
۷- دکتر محمدتقی فخلعی  مشاهده رزومه  DrFakhlaei
۸- حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا رئیسیان  مشاهده رزومه  DrRaeisian
۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا صدیق اورعی  مشاهده رزومه  DrSedighOraei
۱۰- دکتر جهانگیر مسعودی  مشاهده رزومه  DrMasoodi2
۱۱- خانم طلا بزی ( دبیر شورا )  مشاهده رزومه  KhanomBazi

 

    آخرین اخبار