اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی: 

۱- دکتر سیدمجید ظهیری مشاهده رزومه DrZahiri1
۲- دکتر سید مصطفی احمدزاده  مشاهده رزومه
۳- مجتبی فانی مشاهده رزومه 
۴- حجت الاسلام و المسلمین علی شفیعی  مشاهده رزومه Shafiei3
۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابراهیمی  مشاهده رزومه  DrMahdiEbrahimi
۶- دکتر محمدتقی فخلعی  مشاهده رزومه DrFakhlaei
۷- دکتر حامد بخشی  مشاهده رزومه  

 

۸- دکتر جهانگیر مسعودی  مشاهده رزومه DrMasoodi2
۹- دکتر نعمت الله صفری فروشانی  مشاهده رزومه  

 

۱۰- دکتر محمد باغستانی مشاهده رزومه