اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی: 

 

۱- دکتر سید مصطفی احمدزاده  مشاهده رزومه 
۲- مجتبی فانی مشاهده رزومه 
۳- دکتر سیدمجید ظهیری مشاهده رزومه  DrZahiri1
۴- محمد بهرامی  مشاهده رزومه 
۵- حجت الاسلام والمسلمین علی شفیعی  مشاهده رزومه  Shafiei3
۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابراهیمی  مشاهده رزومه  DrMahdiEbrahimi
۷- دکتر محمدتقی فخلعی  مشاهده رزومه  DrFakhlaei
۸- حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا صدیق اورعی  مشاهده رزومه  DrSedighOraei
۹- دکتر جهانگیر مسعودی  مشاهده رزومه  DrMasoodi2
۱۰- عبدالرحیم قنوات  مشاهده رزومه 
۱۱- دکتر محمد باغستانی مشاهده رزومه

 

 

آخرین اخبار