برنامه های سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی

ارسال شده در تاریخ   ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(ایسکا): برنامه های سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی اعلام شد. این برنامه ها در قالب هفته علمی از دوم تا نهم اسفند در مراکز علمی و پژوهشی کشور برگزار می گردد.


١- کرسی ترویجی : نظم تمدنی در جهان اسلام
ارائه دهنده : آقای رسول نوروزی
ناقد؛ دکتر حبیب الله بابایی
زمان : چهارشنبه ٢ اسفند ۹۶

٢- کرسی نظریه پردازی: تنوع اسلامی در فرایند تمدنی» (درآمدی بر چیستی تمدن اسلامی در عصر حاضر)
ارائه دهنده : دکتر حبیب الله بابایی
ناقدان: دکتر الویری، دکتر همایون و دکتر واسعی
داوران: دکتر نجف لک زایی، دکتر  باغستانی، دکتر هاشمیان
زمان: پنج‌شنبه ۳ اسفند ۹۶

٣- سمینار نیم روزه با ٣ پنل تخصصی:
۸-۱۲ صبح هفتم اسفند: رونمایی از کتاب "عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران"
۸-۱۲ صبح هفتم اسفند: الف) حرکت تمدنی جمهوری اسلامی و مناسبات بین الملل، با ارائه آقایان: بابایی، بهمنی، رهدار و محمدی
۸-۱۲ صبح هشتم اسفند: ب) حرکت تمدنی جمهوری اسلامی و نهادهای دانشی،  با ارائه آقایان: جمالی و حیدری پور
۸-۱۲ صبح هشتم اسفند: ج) حرکت تمدنی جمهوری اسلامی و توسعه و عدالت، با ارائه آقایان: نوروزی، معینی پور، امیدی و مولایی.
 این برنامه ها در قالب هفته علمی از دوم تا نهم اسفند در مراکز علمی و پژوهشی کشور برگزار می گردد.

منبع:اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی