تولیدات علمی اعضای پژوهشکده اسلام تمدنی

ارسال شده در تاریخ   17 مارس 2019

تولیدات علمی اعضای پژوهشکده اسلام تمدنی

ردیف

عنوان اثر

نویسنده

ناشر

سال نشر

نوع اثر

توضیحات

1

پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی

دکترمحمدمسعودسعیدی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1397

کتاب

 

2

آفرینش های هنری در نهج البلاغه

دکترسیدحسین سیدی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1397

کتاب

 

3

مکتب های عرفانی حوزه های شیعه در ایران و عراق

غلامرضا جلالی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1397

کتاب

 

4

الزامات فراموش شده توسعه پایدار

دکترسیدمحمد حسینی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1397

کتاب

 

5

عرفان در گرو حلقه ها- نقد و بررسی عرفان کیهانی

دکترمحمدمسعود سعیدی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1396

کتاب

 

6

مبانی و مباحث معناشناسی در جهان اسلام- دکتر منقور عبدالجلیل

دکتر سیدحسین سیدی

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

1396

کتاب

 

7

جامعه شناسی و دین آشتی بنیانی یا نزاع نظری

دکتر محمدمسعود سعیدی

انتشارات کویر

1396

کتاب

 

8

جامعه شناسی دین و سکولار شدن

دکتر محمد مسعود سعیدی

کاویان کتاب

1395

کتاب

 

9

اطلس تاریخی سادات ایران- از آغاز ورود تا پایان قرن نهم هجری قمری- سادات زنجان، ابهر و سلطانیه

غلامرضا جلالی

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

1397

کتاب

 

10

ترجمه و تفسیر روان قرآن کریم- ترجمه پیوسته جزء سی قرآن ویژه نسل جوان

دکتر محمد خامه گر

 

 

کتاب

 

11

مفهوم شناسی دو واژه الرحمن و الرحیم در قرآن کریم

دکتر حامد علیپور

 علیرضا خانزاده

انتشارات 110

1397

کتاب

 

12

سپهر فرزانگی یادنامه استاد آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی

امید حسینی نژاد

اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

 

کتاب

 

13

فصلنامه پژوهش های قرآنی- شماره 86

سردبیر: احمد آقایی زاده ترابی

پژوهشکده اسلام تمدنی

بهار 1397

نشریه

مقاله کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره های قرآن- دکتر محمد خامه گر

مقاله اهمیت سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن- محمد بهرامی

14

فصلنامه پژوهش های قرآنی- شماره 87

سردبیر: احمد آقایی زاده ترابی

پژوهشکده اسلام تمدنی

بهار 1397

نشریه

 

15

فصلنامه پژوهش های قرآنی- شماره 88

سردبیر: احمد آقایی زاده ترابی

پژوهشکده اسلام تمدنی

بهار 1397

نشریه

 

16

فصلنامه پژوهش های قرآنی- شماره 89

سردبیر: احمد آقایی زاده ترابی

پژوهشکده اسلام تمدنی

بهار 1397

نشریه

 

17

دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت علیهم السلام- رویکرد تمدنی- شماره 4

دکتر سیدعلیرضا واسعی

پژوهشکده اسلام تمدنی

بهار و تابستان

1396

نشریه

 

18

دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت علیهم السلام- رویکرد تمدنی- شماره 5

دکتر سیدعلیرضا واسعی

پژوهشکده اسلام تمدنی

پاییز و زمستان

1396

نشریه

 

19

فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی- شماره 7

سردبیر: دکتر سیدحسین سیدی

پژوهشکده اسلام تمدنی

پاییز 1396

نشریه

 

20

فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی- شماره 8

سردبیر: دکتر سیدحسین سیدی

پژوهشکده اسلام تمدنی

زمستان 1396

نشریه

 

21

فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی- شماره 9

سردبیر: دکتر سیدحسین سیدی

پژوهشکده اسلام تمدنی

پاییز 1396

نشریه

 

22

مقاله منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی

احمد نصیری

 دکتر جهانگیر مسعودی

دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین – پژوهشکده اسلام تمدنی

بهار و تابستان 1396

مقاله

 

23

دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین

سردبیر: دکتر جهانگیر مسعودی

پژوهشکده اسلام تمدنی

پاییز و زمستان 1396

نشریه

 

24

مقاله بررسی معناشناختی جعل امامت (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

دکتر سیدحسین سیدی

دوفصلنامه آموزه های قرآنی- شماره 26- دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پاییز و زمستان 1396

مقاله

 

25

مقاله برهان وجودی پلانتینگا بر پایه منطق موجهات جدید

دکتر سیدمجید ظهیری

فصلنامه علمی تخصصی آموزه های نوین کلام- شماره 1 – حوزه علمیه خراسان

زمستان1396

مقاله

 

26

فصلنامه علمی تخصصی آموزه های نوین کلام- شماره 2

سردبیر: دکتر سیدمجید ظهیری

حوزه علمیه خراسان

بهار و تابستان 1397

فصلنامه

 

27

مقاله درآمدی بر نظریه فقه(مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی)

علی شفیعی

فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی – دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی

تابستان 1397

مقاله

 

28

مقاله شاخص های طلبه جوان مومن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دکتر سیدمصطفی احمدزاده

حوزه انقلابی مسئولیت های ملی و فراملی(مجموعه مقالات)- جلد دوم -پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1396

مقاله

 

29

مقاله تعاملات حوزه فلسفه خراسان و مکتب تهران

غلامرضا جلالی

مجموعه پیش نشست های همایش ملی حکیم طهران – حکمت اسلامی

1396

مقاله

 

 

30

مقاله جایگاه معیاری امام جواد(علیه السلام) در تفکر اعتقادی شیعه

دکتر سیدعلیرضا واسعی

فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی – بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

1397 تابستان

مقاله

 

31

مقاله تأثیر زیارت مشهدالرضا(علیه السلام) بر کاهش بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان

اکبر طالب پور

 علی نقی ایازی

فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی – بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

1397 تابستان

مقاله

 

32

مقاله کارکرد امنیت بخشی امامزادگان در ایران

دکتر سیدعلیرضا واسعی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – انتشارات دانشگاه معارف اسلامی

1397 تابستان

مقاله

 

33

مقاله تأثیر ویژه سازی نظامیه ها به آموزش مذهب بر جریان تولید علم در تمدن اسلامی

دکتر محمد باغستانی کوزه گر

چکیده مقالات همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی – دانشگاه فردوسی مشهد

پاییز 1397

مقاله

 

34

مقاله الحر العاملی و المنهجیه الاخباریه الاعتدالیه

حسن حکیم باشی

الشیخ محمد حسن الحر العاملی الفقیه و المحدث – حسن بغدادی عاملی – جمعیه الامام الصادق لاحیاء التراث العلمائی

1439

مقاله

 

35

دائره المعارف تاریخی فرهنگ نامه مولفان اسلامی- جلد چهارم(قرن ششم هجری و مجاهیل)

گروهی از پژوهشگران

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1397

دائره المعارف

محمد غفوری

36

دانشنامه علوم قرآنی- جلد اول

سیدمحمود طیب حسینی

 علی خراسانی

 محمد اکبری کارمزدی

 علی مدبر اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1396

دانشنامه

محمد خامه گر

37

مقاله بررسی وضعیت و زمینه های مصونیت فرهنگی در بین جوانان شهر مشهد

سیدمحسن میرسندسی

فصلنامه علوم اجتماعی- شماره 80

بهار 1397

مقاله

 

38

مقاله توان سنجی منطق فازی در تفسیر قرآن کریم

دکتر سیدمصطفی احمدزاده

 دکتر سیدمجید ظهیری

جستارهایی در فلسفه و کلام- سال 50- شماره 2

پاییز و زمستان 1397

مقاله

 

39

مقاله روش شناسی تاریخ: توصیف روایی گذشته، تبیین علی رویداد

دکتر سیدعلیرضا واسعی

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

پاییز و زمستان 1396

مقاله

 

40

مقاله فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیره اکتشافی

نجلا ثابت

 سیدمصطفی احمدزاده

 مهدی جباری نوقابی

فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه- شماره 60

پاییز 1397

مقاله

 

41

مقاله پژوهش تاریخی- تطبیقی در سازه های اجتماعی نکته ای روش شناختی در ضمن یک مثال تاریخی

دکتر محمد مسعود سعیدی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسای و مطالعات فرهنگی

پاییز و زمستان 1397

مقاله

 

42

مقاله اجوبه سوالات آل رحمه للشیخ احمد بن زین الدین الاحسائی

هادی مکارم تربتی

کتاب گزار- فصلنامه بین المللی پژوهش در علوم اسلامی و تراث پژوهی در ساخت تمدن اسلامی -موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان

1395 و 1396

مقاله

 

43

مقاله الرسائل الکلامیه شیخ هادی طهرانی نجفی

هادی مکارم تربتی

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

 

مقاله

 

44

مقاله رساله فی رد وحده الوجود و الحلول و الاتحاد- شیخ محمد بن عبدالعلی آل عبدالجبار قطیفی

هادی مکارم تربتی

 

 

مقاله

 

45

پایان نامه نقش شیبانیها در ترویج و تعمیق فرهنگ تشیع در جنوب خراسان(از آغاز افشاریه تا سقوط قاجار)- محمد جواد زنجانی طبسی

استاد مشاور دوم:

دکتر محمد باغستانی کوزه گر

دانشگاه پیام نور

1397

پایان نامه

 

46

پایان نامه بررسی ویژگی ها و مختصات عالم امر در متون دینی و آثار مفسران، متکلمان و حکیمان با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی- امیر سلیمی

استاد مشاور: دکتر مجید ظهیری

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1396

پایان نامه

 

47

پایان نامه بررسی تحلیلی نظریه رجعت در اندیشه علمای امامیه با تمرکز بر سیر تطوری- محمد روشنگر

استاد مشاور: دکتر مجید ظهیری

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1397

پایان نامه

 

48

پایان نامه بررسی شئون امامت از نگاه اصحاب ائمه معصومین(ع)- محمد اکرامی

استاد مشاور: دکتر مجید ظهیری

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1397

پایان نامه

 

 

    آخرین اخبار