با حضور رییس پژوهشکده اسلام تمدنی و رییس حوزه ریاست و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛

جلسه هم اندیشی برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش ۹۸ برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۲ آذر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، جلسه هم اندیشی برگزاری  نمایشگاه هفته پژوهش  با حضور رییس پژوهشکده اسلام تمدنی و رییس حوزه ریاست و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در اتاق رییس پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

    آخرین اخبار