با حضور عضو هیأت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی:

کارگاه آموزشی یک روزه روش شناسی تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی با تکیه بر روش نظریه پردازی داده بنیاد برگزار می گردد.

ارسال شده در تاریخ   ۲۴ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کارگاه آموزشی یک روزه روش شناسی تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی با تکیه بر روش نظریه پردازی داده بنیاد با حضور استاد دکتر سیدعلی نقی ایازی جامعه شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می گردد.

زمان: سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴ الی ۱۷ (۷ ساعت)

مکان: دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان