در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت مشهد صورت پذیرفت:

رونمایی از کتاب «شیعیان در حجاز» در نمایشگاه قرآن مشهد

ارسال شده در تاریخ   ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت مشهد، از کتاب «شیعیان در حجاز» توسط دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، رونمایی شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی به نقل از روابط عمومی  دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت مشهد، از کتاب «شیعیان در حجاز» توسط دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد رونمایی شد.

 محمد باغستانی، نویسنده کتاب «شیعیان در حجاز»، در این مراسم، هدف خود از پژوهش این کتاب را وضعیت شیعیان در کشور پادشاهی عربستان سعودی و برای مدتی بیش از ۱۲۰ سال، طی دو دوره پیاپی عثمانی و سعودی دانست.

وی ادامه داد: هدف از نوشتن این کتاب، واکاوی مسائل فکری و عقیدتی نیست، هر چند که در جاهای اندک و مشخصی به طور گذرا به آن پرداخته شده است.

این نویسنده با بیان اینکه کتاب «شیعیان در حجاز» نمی‌خواهد مسائل طایفه‌گرایی را مطرح کند، اظهار کرد: تا به جدایی و دوری دامن زند و فاصله موجود میان پیروان یک دین و اتباع یک سرزمین را بیشتر سازد.

باغستانی بیان کرد: این کتاب به دفاع از شهروندان شیعه در کشور پادشاهی سعودی اختصاص یافته، زیرا آنان محروم‌ترین و ستمدیده‌ترین گروه در جامعه سعودی هستند که محرومیت و مظلومیت آنان به ایجاد بحران‌های امنیتی مزمنی منجر شده و اینک وقت آن رسیده که پایان یابد.

وی با بیان اینکه کتاب «شیعیان در حجاز» برای تحقق بخشیدن به دو هدف سیاسی به چاپ رسیده است، افزود: معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت شیعه در کشور عربستان و روشن ساختن دردها در سایه حکومت کنونی که بر پایه اندیشه طایفه‌گرایی استوار است و نیز دعوت به برابری شهروندان و احترام به ویژگی هر گروه و مذهبی که در مناطق مختلف کشور عربستان وجود دارد، گروه‌هایی که از نگاه تاریخ، فرهنگ و عادات و رسوم و طبایع اقتصاد و حتی شرایط آب و هوایی با هم تفاوت دارند، از جمله اهداف این‌ کتاب به شمار می‌رود.

این نویسنده اظهار کرد: این کتاب می‌خواهد نشانه‌های سیاست تبعیض‌نژادی را که حکومت سعودی آن را بر ضد شهروندان شیعه در پیش گرفته روشن کند و به برچیدن آن که بحران‌های شدید داخلی را پدید آورده و بر اوضاع امنیتی در مهم‌ترین مناطق این کشور اثر گذاشته است، فراخواند.

باغستانی ادامه داد: شگفت‌آور است که شماری از ارکان نظام طایفه‌ای در عربستان، دفاع شیعه از خودشان و درخواست برای لغو تبعیض بر ضد ایشان را اقدامی طایفه‌گرانه می‌دانند.

وی در ادامه گفته‌های خود در خصوص سرفصل‌های کتاب «شیعیان در حجاز» و موضوعات آن، بیان کرد: جلد اول این کتاب، دوران عثمانی ۱۹۱۳_١۸۷۱م را روایت می‌کند و شامل ۹ فصل ۵۰۶ صفحه‌ای است.

باغستانی تصریح کرد: فصل اول این کتاب در خصوص شیعیان عربستان شامل هویت، تاریخ و جمعیت این شیعیان است.

این نویسنده با بیان اینکه فصل دوم این کتاب به موضوع موقعیت شیعیان در آغاز پیدایش وهابیت اشاره دارد، اظهار کرد: در این فصل وضعیت زندگی شیعیان در نخستین دولت سعودی و در دومین دولت سعودی بررسی می‌شود.

باغستانی در خصوص فصل سوم این کتاب، عنوان کرد: احساء و قطیف در جنگ‌های داخلی سعودی سرفصل کتاب است که به موضوعات جنگ داخلی سعودیان، موضع انگلیس در برابر این چالش داخلی، موضع شیوخ وهابیت درباره نبرد داخلی سعودیان و موضع‌گیری شیعیان در برابر جنگ داخلی سعودیان اشاره دارد.

وی در ادامه گفته‌های خود به سرفصل چهارم و پنجم که شامل هجوم مدحت پاشا برای اشغال احساء و قطیف و سیاست و اقتصاد در احساء و قطیف می‌شود، اشاره کرد و افزود: موضع‌گیری وهابیان در برابر اشغال احساء و موضع انگلیسی‌ها در برابر حمله عثمانی به احساء بخشی از موضوعات فصل چهارم است و موضوعاتی همچون اهمیت سیاسی و اقتصادی احساء و قطیف، وضعیت اقتصادی، سیاسی احساء و قطیف در حکومت ترکان و عثمانی از جمله موارد فصل پنجم آن کتاب محسوب می‌شود.

این نویسنده بیان کرد: وضعیت مذهبی و فرهنگی در احیاء و قطیف شامل آزادی‌های مذهبی، نشانه‌های نهضت فکری در منطقه، امنیت در احسا و قطیف، جاه‌طلبی‌های سعودیان در احساء و قطیف و دوره ناامنی پیش از اشغال احساء از جمله سرفصل‌ها و موضوعات دیگر این کتاب است.

    آخرین اخبار