به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

سلسله نشست های علمی گسترش تفکر تمدنی و تمدن اندیشی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می گردد.

ارسال شده در تاریخ   ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی، سلسله نشست های علمی گسترش تفکر تمدنی و تمدن اندیشی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار می گردد.

سخنرانی و میزگرد علمی:

حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان(استاد دانشگاه تهران)

عنوان سخنرانی: تمدن اسلامی، چیستی و امکان

حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی( عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

عنوان سخنرانی: تمدن اسلامی یا اسلام تمدنی؟

دبیر علمی نشست: دکتر محمد باغستانی( عضو هیأت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی)

به همراه رونمایی از آثار جدید پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی

زمان: چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹ تا ۱۲ 

مکان: مشهد، چهارراه خسروی،  دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، سالن همایش